Metanol Enstitüsü, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün çarşamba günü başlayacak olan yaklaşan Deniz Güvenliği Komitesi toplantısında delegeleri, Uluslararası Güvenlik Kodunda deniz yakıtı olarak metanol kullanımına ilişkin rehberlik içerecek değişiklikleri onaylamaları için çağırıyor.

Değişikliklerle, etil ve metil alkolleri ve düşük parlama noktalı dizel düzenlemelerde yerini alacak. Metanol Enstitüsü, verilecek nihai bir düzenleyici onayın, daha fazla gemi işletmecisinin metanolü bir deniz yakıtı olarak dikkate alması için bir önemli bir adım olabileceğine inanıyor.

IMO'nun Kargo ve Konteyner Taşımacılığı Alt Komitesi (CCC5), 2018'de yakıt olarak metil/etil alkol kullanan gemilerin güvenliğini kapsayan taslak klavuzları geçici kılavuzları tamamlamştı. Daha sonra ise 2020'nin ilk yarısında ertelenen MSC toplantısı için resmi onay ele alınacaktı.


Metanolle çalışan 12 gemi halihazırda denizlerde faaliyette ve dokuz geminin de siparişi verildi. Ancak düzenlemenin İMO tarafından kabul edilerek uluslararası kodlara dahil edilmesi onay sürelerini kısaltacak ve yakıt olarak metanol kullanan gemilerin inşa süresini ve dolayısıyla maliyetleini düşüreceği belirtiliyor.

Metanol Enstitüsü baş işletme görevlisi Chris Chatterton; "Metanolün uygunluğunu kanıtlama ve deniz taşımacılığı için yakıt çözümleri geliştirme sürecine 10 yıl ayırdık ve saygıyla, IMO toplantısının sektöre bu düzenleyici kesinliği sağlamasını rica ediyoruz" dedi.

Metanol Enstitüsü, metanolle çalışan gemiler için standart tasarımlar üzerinde tersaneler ve gemi teknisyenleri ile çalışıyor. Karbon emisyonlarını hızlı bir şekilde kesmek ve daha uzun vadede yenilenebilir enerjileri kucaklamak için uygun maliyetli bir çözüm arayan gemi sahipleri arasında metonale ilginin arttığı belirtiliyor.

Editör: TE Bilişim