Med Marine İzmit Körfezinde meydana gelen kirlilikle yaptıkları mücadele çalışmaları hakkındaki bilgileri kamuoyu ile paylaştı, Med Marin Holdingten yapılan açıklamada;2016 yılında Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Med Marine Holdinge “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddeler ile Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale” yetki sertifikası verilmiş olduğu belirtilerek  yine yakın geçmişte  İzmit Körfezi’nde gerçekleşmiş yedi adet ciddi yakıt sızıntısı vakasına müdahale edilmiş olduğu bilgisi verildi.

Açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere 12 Ocak 2017 tarihinde İzmit Körfezi’nde bir yakıt sızıntısı sonucu İzmit Körfezi’nde muhtelif alanlarda kirlilik meydana gelmiştir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tevdi edilen acil müdahale lisansına haiz olan Med Marine kirliliğe süratle müdahale ederek aksi halde çok daha  büyüyebilecek bir kirlilik acil müdahale ekiplerimizce kısa zamanda kontrol altına alınmıştır.   

 Yapılan tespitler sonucu kirliliğn boyutunun Seviye 1 müdahaleden ziyade Seviye 2 niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. UDHB’lığı Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü ile Kocaeli Liman Başkanlı’ğı koordinatörlüğünde Acil Müdahale faaliyetleri süratle organize edilmiş ve İzmit Körfezi'nde kirlilik tespit edilen bölgelere tarafımızca müdahaleler başlamıştır. Gelen kirlilik ihbarları çerçevesinde tarafımızca beş ekip oluşturulmuştur.  

Belirtilen tarihten itibaren yaptığımız müdahaleler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

- Kıyı tesislerinde tespit edilen kirliliklerin öncelikle yayılmasını önleyecek şekilde hapsedilmesi, 

- Hapsedilen kirliliklerin deniz vasıtaları ile denizden toplanması, 

- Yanaşık ve demirde bulunan gemilerin üzerine sirayet eden kirliliklerin temizlenmesi, 

- Sahil kesimine sirayet eden kirliliğin sahil ekiplerince temizliğinin yapılması, 

- Açık denizde tespit edilen kirliliklere deniz vasıtaları ile müdahale edilmesi, 

- Hızlı botlar ile kirlilik keşiflerinin yapılması. 

Aradan geçen onbir gün gibi bir sürede zaman mevhumu gözetmeden kirlilik önemli ölçüde bertaraf edilerek yukarıdaki faaliyetlerden şu aşamada sadece sahil tarafındaki temizlik faaliyetleri devam etmekte olup kıyı tesisleri ve gemiler kontrol altına alınmıştır. Hali hazırda ise bir ekibimiz açık denizde müdahale edecek şekilde hazır durumda tutulmaktadır.  

Her ne kadar 2016 yılında Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Şirketimize “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddeler ile Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale” yetki sertifikası verilmiş ise de yakın geçmişte tarafımızdan yine İzmit Körfezi’nde gerçekleşmiş yedi adet ciddi yakıt sızıntısı vakasına müdahale edilmiştir. Ancak, Med Marine Grubu’nun ilki 1991 yılında Jambur isimli tankerin İstanbul Boğazında çatışması sonucu yarattığı kirliliğin temizlenmesi başta olmak üzere 1991 yılında Yemen’de C.Ereğli, Suudi Arabistan’da Nejmat El Petrol 18, 1994 yılında Nassia, 1997 yılında TPAO tankeri, Volganeft 248 gibi dünya literatürüne girmiş büyük ölçekli ve bazıları metedeolji ve başarılı sonuçlanma olarak dünyada örneği ilk olan işleri icra edebilmiş tek Türk şirketidir. Yıllarca edindiğimiz tecrübe, eğitimli deniz personelimiz ve her daim hazır bulunan ekipmanlarımız sayesinde son müdahale sürecinde aşağıdaki noktalar olumlu sonucun kısa sürede alınmasında büyük bir katkı göstermiştir: 

 - Çok kısa sürede mevcut güçlü organizasyonel yapılanmamız nezdinde ekipler oluşturularak hızlı bir iletişim ve raporlama ağı oluşturulmuştur. Bu itibarla ilgili Kamu kuruluşları ile de sürekli koordinasyon sağlanarak üzerinde mutabık kalınan plan ve düzen içinde işlerin süratle ifa edilmesi sağlanmıştır.  

 - Her an hazır durumda bulunan, deniz hiyerarşisine uyumlu ve disiplinli deniz personeli ilgili ekiplerin altında ivedilikle görevlendirilmiş ve zaman mevhumu olmadan etkin müdahalelere hızla başlamıştır.  

 - Aynı zamanda gemilerin yanaşma ve kalkma manevraları da temizlik operasyonları ile eş zamanlı olarak yapılmaya devam edilmiş ve deniz trafiği engellenmeden her iki operasyon da sürdürülmüştür. 

 - Ek iş gücünün ve malzemelerin gerektiği durumlarda bölgeye ve konuya olan hakimiyetimiz nezdinde hızlıca gerekli kaynaklar tedarik edilmiş ve gereken önlemler çok hızlı bir şekilde icra edilmiştir.  

Çalışmalar boyunca Med Marine 110 adet deniz personeline ek olarak 150 adet personel istihdam etmiş ve toplamda 260 kişi/gün olarak çalışmalarına devam etmiştir.  Ayrıca, Dilovası, Hereke, Yarimca ve Derince bölgelerinde sızıntıyla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere toplam 10 palamar botu, 13 römorkör ve iki adet hızlı bot kullanılmıştır.  

Müdahaleler sırasında tespit edilen kirlilikten etkilenmiş canlı hayvanlar tarafımızca korumaya alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yerel yetkililerine rehabilite edilmek üzere tutanak ile teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur."