Bilimsel içeriğinden soyutlanmış Türk denizcilik kültürünün, Osmanlı’nın son dönemlerinde geçirdiği sarsıntılar ve yıkımlar nedeniyle toplumsal alandaki sosyal etkileri çökme aşamasına gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Büyük önder Atatürk denizci

Bilimsel içeriğinden soyutlanmış Türk denizcilik kültürünün, Osmanlı’nın son dönemlerinde geçirdiği sarsıntılar ve yıkımlar nedeniyle toplumsal alandaki sosyal etkileri çökme aşamasına gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Büyük önder Atatürk denizciliğimizin gelişmesi için büyük uğraşı vermiş ve Batılı ülkelerin denizlerde başarılı olmalarının nedenleri arasında çağdaş bilim ve teknolojinin ne kadar çok önemli olduğunu görerek bu gerçeği defalarca vurgulamıştır. Bu nedenle ilk olarak Cumhuriyet döneminde ampirik düşünceden yararlanma aşamasından, teorik bilgiden yararlanma sürecine geçilmiştir.

Denizcilik kültürünün toplumsal değişimler ve yeni toplumsal yapılar üzerindeki etkinliğinin modern sosyolojinin kriterleri açısından öncelikli ve önemli konumda değerlendirilmesi, onun varlığının vazgeçilmezliğinin en önemli tanımlamalarından sadece bir tanesidir. Denizcilik kültürünün oluşumunu ve varlığını sentetik kuramlar ile yorumlamak, onun öz değerlerine saldırı olur. Denizciliğin ana karterindeki dinamizmin gücünü evrensel değerlerde düşünmek gerekir. Denizciliğin felsefe boyutlarındaki toplumsal izdüşümündeki verileri materyalizm, evolüsyonizm ve pozitizm gibi temel bilimlerin öğretileriyle sınırlamak, onun sahip olduğu evrensel vizyonuyla derinden çatışır.

Denizcilik kültürümüzü oluşturan tortuların bilgi birikimi yüzyıllarca sürmüştür. Bu tortuların oluşturduğu yoğun katmanların dönemler içindeki olgunlaşmasına ilişkin yönetsel gereksinimleri ile toplumsal yönelimler çerçevesindeki önemi ve etkileri gündemdeki varlığını her zaman korumuştur. Bilimperest akımların öncüleri de denizcilik kültürünün çağdaş gelişimine destek olmuşlardır. Bu anlamda, metafizik düşüncenin ve onun ilkelerinin denizciliğin gelişmesine ve uluslar arası boyutlarda büyümesine bilimsel anlamda hiçbir katkısı olamaz. Çünkü denizcilik pozitif bilim ve onun sonuçları ile ilgilenir. Denizcilik kültürünün sahip olduğu anlayışın düşünsel temellerinden başlayarak, materyalizmin kavramlarının egemenliğine kadar geçen evrimleşme sürecindeki bütün gelişmelerde, toplumun genetik deniz sevgisinin o sihirli gücü ve ona duyulan ilginin derecesi etkili ve belirleyici olmuştur