Marmara'nın Kirliliğini Meclis'e Taşınıyor

 CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Marmara Bölgesi'nin en önemli çevre sorunu olan Marmara Denizi'nin kirliliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyor

Havutça hazırladığı meclis araştırma önergesinde: önlem alınmadığı takdirde, can çekişen Marmara’nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, Marmara Denizi’ni kuşatan belediyelerin neredeyse tamamına yakınının atıklarını denize deşarj ettiğini, İstanbul sularının sadece yüzde 40 arıtıldığını, % 60’lık atıksu oranının ise Marmara ve Boğazlar’a verildiğini, arıtma tesislerinin kapasiteleri yeterli olmadığını belirti.

Havutça, İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Trakya’daki sanayi bölgelerinin Marmara’yı olumsuz etkilediğini bunula beraber tarıma bağlı ilaçlama ve gübrelemenin de yağmurlarla birlikte denize akarak organik kirlilik yarattığında vurguladı. Bu yaşanan çevre kirliğinin neticesinde deniz kirliliğinin kontrol edilemez noktalara geldiğini, Zehirli atıkların karıştığı deniz suyunda biriken ağır metallerin önce balıklara, balıklardan da insanlara geçerek toplum sağlığı üzerinde büyük tehlikeler oluşturduğunu belirten Havutça, Toplum ve insan sağlığı açısından önemli olan bu konunun araştırılarak tespitlerin yapılması, gerekli önlemlerin alınması, yaşanan sorunların çözümü ve Marmara Denizinin korunması için, Anayasa ve TBMM İçtüzüğü gereğince Meclis Araştırması açılmasını istedi.