banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Tekirdağ Yat Limanı, "yap-işlet-devret" usulü ihale edilecek

Tekirdağ Yat Limanı, UDH Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Yat Limanı'nı yap-işlet-devret usulü çerçevesinde ihale edeceğini duyurdu.

LİMANLAR 15.10.2015, 23:55
953
Tekirdağ Yat Limanı,

Tekirdağ Yat Limanı, "yap-işlet-devret" usulü ihale edilecek

Tekirdağ Yat Limanı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Tekirdağ Yat Limanı'nı yap-işlet-devret usulü çerçevesinde ihale edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili haber Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı:

TEKİRDAĞ YAT LİMANI YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE İHALE EDİLECEKTİR

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından, - Tekirdağ Yat Limanı, Projesi 3996 sayılı "Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun" kapsamında ihale edilecektir.

1 - Söz konusu işin ihalesi Teklif Verme Şartnamesinde detaylandırılan usul ve esaslar kapsamında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2 - İstekliler Projeye ait ihale dosyasını 20/10/2015 tarihinden itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No'lu odada ücretsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye iştirak etmek için ihale dosya bedeli olan KDV dâhil 1.000,00-TL'nı (BinTürkLirası) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırmalarını müteakip buna dair makbuzla birlikte Liman Yapım Dairesi Başkanlığına müracaat ederek dosya almaları gerekmektedir.

3 - Bu proje ile ilgili teklif verme son tarihi; 22.12.2015 (Salı) saat 10:00 olup, ihalesi aynı gün saat 10:30'da yapılacaktır. Söz konusu işin teklifi, bizzat istekli veya vekili tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sitesi (D) Blok Emek / ANKARA adresindeki Liman Yapım Dairesi Başkanlığı 523 No'lu odada bulunan görevlilere teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile posta, kargo v.b. yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - İhaleye katılabilecekler ile isteklilerde aranacak şartlar işin Teklif Verme Şartnamesinde belirtilmiş olup, bu işin geçici teminat tutarı 200.000,00-TL'dır (İkiyüzbinTürkLirası).

5 - Adı geçen projede Görevli Şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecektir.

6 - Yukarıda ismi belirtilen iş, 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar dâhilinde yürütülecektir.

7 - İdare uygun teklifi tespit etmekte, görevlendirmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olup, İdarenin bu serbest seçimi nedeniyle istekliler herhangi bir nam altında İdareden talepte bulunamazlar.

Yorumlar (0)
19
açık
Günün Karikatürü Tümü