14 Nisan tarihinde bazı değişiklikler yapılan Limanlar Yönetmeliğinin değiştirilen madddelerinde  dün yayınlanan Resmi Gazete ile yeniden bazı değişiklikler yapıldı. 

Değişiklikler şu şekilde: 

MADDE 1- 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir. 1001 GT ile 3000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 1001 GT ile 5000 GT arasındaki yakıt ikmal gemileri, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri ile demirleme operasyonları da dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda değildir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin on sekizinci fıkrasında yer alan “331.291” ibaresi “10.000” şeklinde değiştirilmiştir.

Yeni değişiklik neler getiriyor? 

14 Nisan tarihli değişiklikte 3000 GT ve altı tüm yakıt ikmal gemileri için kılavuzluk ve römorkörden muafiyet şartı olarak "İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek" koşulu getirilmişti. Bu durum, öncesinde de kılavuz kaptan almak zorunda olmayan 1000 GT alltı yakıt ikmal gemileri için de  idare tarafından mesleki eğitim verilmiş bir kaptan tarafından "sevk ve idare" edilmesini gerektiren mevcut durumu ağırlaştıran bir sonuç ortaya çıkarmaktaydı. Değişiklik ile bu durum düzeltilmiş oldu. 

Mevcut durumda değişiklikte sözü edilen yakıt ikmal tankerleri Çanakkale'de bir özel kuruluşta bulunduğu için bu bölgeye kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün gelir kaybına uğrayabileceği diğer bölgeleri değişikliğin halihazırda fazla etkilemeyeceği öğrenildi. 

Editör: Fulya Tekin