Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Aykırı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek, anayasa değişikliğiyle ilgili taslak metindeki düzenlemenin, yargı reformuyla ilgisi olmadığı gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırı olduğunu savundu.

Özbek, ''Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve güvencelerini temelinden tahrip etmeye yöneliktir'' dedi.
Özbek, Anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak kurulun seçilmiş üyeleriyle birlikte açıklama yaptı.
HSYK Başkanvekili Kadir Özbek, Anayasa'nın 140/6. maddesindeki ''hakimlerin idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı'' olduğuna ilişkin hükmün taslak metinde de korunmasının önemli bir eksiklik olduğunu ifade ederek, ''Taslak metindeki düzenlemenin, yargı reformuyla ilgisi olmadığı gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırıdır. Yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve güvencelerini temelinden tahrip etmeye yöneliktir'' diye konuştu.
Yargı bağımsızlığının ''yargı bağımsızdır, hakimler sadece vicdanlarına ve kanuna göre karar verir'' gibi ifadelerin yasalarda yer almasıyla olamayacağını vurgulayan Özbek, asıl bağımsızlığın yargının idari ve mali açıdan bağımsız olmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi. Özbek, şöyle konuştu:
''Taslak metinde yargının idari ve mali yönden bağımsızlığı dikkate alınmamıştır. Tam tersine idareye bağımlı bir Kurul yaratılmaya çalışılmıştır. Yasaların duygulara değil, ülkemizin somut gerçeklerine, kendimize özgü yapımıza uygun olarak hazırlanması gerekir. Hukuk insanın insanla, insanın toplumla olan ilişkilerinin kaynağı ve ulusun yaşayan hak anlayışıdır. Yargı erki devletin, anayasanın ve insan onurunun koruyucusudur. Bir ülkede adalet olmazsa orada özgürlük yok demektir. Hukukun her zaman ve herkese lazım olacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir.
Yeni Kurul, yargıda reform gerektiren asıl sorunlarla birlikte ele alınmalı, yüksek yargıdan seçilecek üye sayısı artırılmalıdır. Yargıtay, Danıştay ve yerel mahkemelerden kalan diğer kurumlardan üye seçiminden kaçınılmalıdır. Adalet Bakanı ve müsteşarı kuruldan çıkarılmalıdır, siyasallaşma engellenmeli, kurulu disipline ilişkin bütün kararlarına karşı yargı yolu açılmalıdır. Kurul'un idari ve mali yönden bağımsızlığı mutlak şekilde sağlanmalıdır.''
Özbek'in konuşmasında öne çıkan bazı ifadeler şöyle:
"Yüksek Kurul'un yargıdan seçimle gelen üyelerinin yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı önündeki engelleri kaldırarak, hakim ve savcıların güvencelerinin sağlanması yönündeki hassasiyetleri ve çabaları yargı dışındaki çevrelerin gizli ya da açık tepkilerine yol açmıştır.
HSYK'nın yapısı ve çalışma esasları, kuvvetler ayrılığı ilkesi gözetilerek düzenlenmeli.
Aksine yaklaşımlar, hukukun genel ilkelerine, Anayasa'nın temel felsefesine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerini belirleyen 2. maddesine aykırılık oluşturacağı gibi, Anayasa'nın egemenlik hakkının kullanılmasını düzenleyen 6 ve 9. maddeleriyle de açık bir çelişki yaratmaktadır."
Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Anayasamızda 'devletin hukuk sisteminin orta direğini teşkil eden' ilkedir. Eğer taslak böyle geçerse orta direğin yıkılması anlamına gelir.
Uzlaşabilmek için sizin muhatap alınmamız gerekir.
Buradaki arkadaşların ben dahil tümü, ülkenin en ücra yerlerinde genç yaşımızda mesleğe başlayarak tozlu dosyaların arasından, gaz lambalarının altından buralara geldik.
Bizim herhangi bir şekilde yerimizi muhafaza etmek veya kendimize bir paye çıkarmak gibi bir amacımız, endişemiz söz konusu olamaz." (aa)

Editör: TE Bilişim