Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üretim sırasında atık sularındaki kirlilik yükü diğer sektörlere oranla düşük olan kültür balıkçılığının endüstriyel nitelikli atık sular için uygulanan izleme sıklıklarına, maddi yük oluşturması nedeniyle düzenleme getirildi.

"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği" ve "Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği" ile söz konusu tesislere ait iç izleme ve denetime esas numune alma sıklıkları azaltılarak atık su analiz maliyetlerinin sektöre getirdiği yükün hafifletilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda karada üretim yapılan balıkçılık tesislerinde, tesisin tamamını temsil edecek şekilde günde 50 metreküp ve altında debiye sahip tesislerden yağışlı ve kurak dönemi temsil etmek üzere yılda 2 kez, 50 metreküpün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise her mevsim olmak üzere yılda 4 kez iç izlemeye esas numune alınacak.

Denetime esas numuneler ise günde 50 metreküp ve altında debiye sahip tesislerden yılda en az 1 kez, 50 metreküpün üzerindeki debiye sahip tesislerden ise yılda en az 2 kez alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüklerince yıllık numune alma sayısı artırılabilecek.​​​

 

Editör: Nermin İstikbal