Krize Önlemleri TBMM'den Geçti

Kısa çalışma ödeneğindeki artış başta olmak üzere, ekonomik krize karşı bir dizi önlem getiren yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

"İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile, kısa çalışma ödeneğinin miktarı yüzde 50 artırıldı, ödenekten yararlanma süresi 3 aydan 6 aya çıkartıldı.

İnternetten alınan Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 15'ten yüzde 5'e indirildi.

Yasaya göre, hastane ve eczanelerin fatura bedelleri 60 gün içinde ödenecek.

Emekli aylıklarına, nafaka ve prim borcu hariç haciz konulamayacak. Yaşlılık aylığı alan tarım işçilerinin çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmeyecek.

Hükümet, teşvik kapsamına alınacak illeri ve sektörleri gruplandıracak. Vergi indirimi oranlarını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerine ait tesisler, hükümetin belirleyeceği illere taşınırsa 5 yıl süreyle vergi indirimi uygulanacak.

1979 veya daha eski motorlu taşıtlar, 30 Haziran 2010'a kadar hurdaya çıkarılırlarsa vergi ve cezaları alınmayacak.

Çekler, bu yılın sonuna kadar üzerinde yazılı keşide tarihinden önce bozdurulamayacak.

Asgari 50 milyon dolar karşılığında en az 100 kişi istihdam edecek şekilde yatırım yapanlara, Hazineye ait taşınmazlar, harç değeri üzerinden doğrudan satılabilecek.