ARAŞTIRMALAR,  KRİZ YÜZÜNDEN GEMİ EMNİYETİNİN TEHLİKEDE OLDUĞUNU DOĞRULUYOR

Lloyds List gazetesinde bugün yayınlanan David Osler imzalı yazıya göre, yapılan ankete katılanların 2/3 den fazlası, kredi daralmasının son yıllarda gemi emniyetinde görülen gelişmeler için  tehdit unsuru olduğuna inanıyor.

Kriz yüzünden meydana gelen kredi daralmasının , gemi emniyetinde  son yıllarda görülen gelişmeler için tehdit unsuru olup olmadığı sorulan ankette, katılanlardan  ‘Evet-Hayır’ şeklinde tercih etmeleri istendi. Ankete katılanların  %71’i  kredi daralmasını gemi emniyetinde tehdit unsuru olarak gördüklerini belirtirken ,  %29’u karşıt görüş belirtti.

Sonuçlar, deniz sigortacılarının, ekonomik krizin denizcilik şirketlerinin en önemli noktasına baskı yapmasıyla kaliteden uzaklaşma endişelerini dile getirmelerinden sonra geldi. Kıdemli denizciler, bunun önceki resesyon deneyimleriyle sabit olduğunu ve bu daralmanın öncelikle gemilerin bakımında ve mürettebat düzeylerinde düşüş meydana getireceğini savunuyorlar.

Bununla birlikte, bazı Çinli tersaneler tarafından yapılıp teslim edilen gemilerin kalitesiyle ilgili endişeler var. Özellikle güverte düzeyinde  işe uygun nitelikli eleman bulunmaması bu endişelerin artmasına neden oluyor.

Hernekadar bu kriz gemicilik açısından endişe verici olsa da, daha iyimser bir açıdan yaklaşıldığında, gemicilik sektörü son yıllarda meydana gelen gelişmelerle önemli derecede amacına ulaştı ve hiç kuşkusuz geçmişte görülen ihmalkarlıklar en azından aynı derecede tekrar etmeyecek.

Uluslararası Gemi Kaptanları Birliği Federasyonu genel sekreteri Rodger Macdonald; gerçekte, olmaya yüz tutmuş durumun , emniyet çıkışlı personelin azaltılmasına yönelik olduğunu belirtti ve gemileri havuzlama maliyetlerinin en aza indirileceğini ve bunun gibi şeylerin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Önceden gerçekleşen resesyon döneminde, bazı ülkelerdeki düzenleyicilerin daha fazla müsamaha gösterdiğini söyleyen Macdonald, düzenleyici otoritelerin  daha önceki ekonomik gerileme dönemlerinde olduğu gibi bu krize karşı koymak için yeterince güçlü olduklarını umduğunu belirtti. ‘Sanayinin bazı kesimlerinin düzenleyicileri emniyet unsurlarında meydana gelen gelişigüzel düşüşlere karşı daha fazla güce sahip’ dedi.


Deniz sigortacılarının adı verilmeyen  önde gelen kuruluşlarından biri,  beklenenin aksine, gerilemenin standartlara ulaşabileceğini, daha az sayıda taşımacılığın yapılmasıyla daha az deniz seferi olacağını ve kaliteli personel bulunmadığından dolayı, nitelikli personel çalıştırma konusunda daha az baskı yapılacağını savundu. Kredi daralmasıyla birlikte , kalite konusunun, sınırlama yapılan bütün noktalarda daha fazla dikkat çekeceğini söyledi.

Denizcilik ve Sahil Emniyeti Acentası rehberi; anketin gösterdiği gibi, insanların resesyon dönemi boyunca, normal olarak en kolay ve en ucuz yollara başvurduğunu söyleyerek ‘Biz daha pragmatik yaklaşımlar uyguluyoruz, resesyon dönemi boyunca insanlar güvenlik standartlarını arttırmalılar. Biz, kanunlar çerçevesinde neler yapabileceklerini gösteren  oldukça hafifletilmiş listeler hazırlıyoruz. Bu da armatörleri güvenlik konusuna uymaya sevkediyor’ dedi.

Uluslararası Denizcilik Teşkilatında, Uluslararası Nakliye Çalışanları rehberi John Bainbridge, emniyetin tehlikede olacağını söylemek konusunda somut örnekler göstermek için  henüz çok erken olduğunu belirtti. Emniyet standartlarının düşmesinde henüz bir olay gözlenmediğini söyleyen Bainbridge, çok yakında nitelikli personelin işten çıkarılacağını düşündüklerini fakat bunun  etkisinin uzun süreçte, özellikle resesyondan sonra filolar tekrar yapılmaya başlandığı zaman ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Gemiye personel alma sayısında baskı olacağını, onları  en az düzeylere indirmede ve daha ufak şirketlerin personel alımını azaltması  ve çalışan maliyetlerini düşürmesi konusunda hiçbir şüphesi olmadığını belirtti.

Kaynak: Lloyds List