Kriz Mersin'i kasımda vurdu

2008 yılının ekim ayından itibaren dış ticaret rakamlarında etkisini hissettirmeye başlayan küresel krizin kasım ayında daha da derinleştiği gözleniyor. Kasım ayında ihracat önceki yıla göre yüzde 11 küçülürken, ithalat ise yüzde 1 oranında artış gösterdi. Dolayısıyla iç talepte yaşanan sıkıntıya dış talepte yaşanan sıkıntının da eklendiği görülüyor.

2008 yılı kasım ayı itibariyle Mersin Serbest Bölgesi'nde istihdam yüzde 5, faaliyette bulunan firma sayısı ise yüzde 6 oranında azaldı. Serbest bölgede faaliyet gösteren firma sayısı ile istihdamdaki daralmaya karşın, ticaret hacmi yılın ilk on bir ayında yüzde 12 artarak 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2008 yılının kasım ayı ise ticaret hacmi açısından Mersin ilinde olumsuz bir eğilim sergiledi ve ticaret hacmimiz yüzde 59 küçüldü. Sektörel olarak bakıldığında ise yatırım malları sektöründe ticaret hacminde bir gerileme yaşandı. Bu gelişmeler; ihracat pazarlarının gerilediğini ve özellikle özel kesim kaynaklı yatırımların durduğuna işaret ediyor.
 
Yeni pazarlara ihtiyaç var

Mersin Limanı faaliyetlerindeki artış ise bu yılın ocak-kasım döneminde de devam etmiştir. İhracat, ithalat, transit ve dahili yük trafiğindeki artış ilimiz açısından sevindirici bir gelişme. Limandan gerçekleştirilen ihracattaki artış bu yılın ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ithalat ise yüzde 11 oranında gerçekleşti. Buna karşın dahili işler için liman kullanımı yüze 1,3 oranında artarken transit ticaret için liman kullanımındaki artış yüzde 39 olarak gerçekleşti. İlk 11 aylık dönemde konteynir adedi bazında önceki yıllara göre artış hızında yavaşlama olduğu gözlense de hareketlenmelerin devam ettiği ve 2007'nin ilk 11 aylık dönemine göre yüzde 10 oranında artış olduğu gözleniyor. Limana operasyon için uğrayan gemi sayısı ise yüzde 8 oranında arttı. 2008 yılı ekim ayı itibariyle ilimizde faaliyet gösteren işyeri sayısı önceki yılın söz konusu dönemine göre yüzde 10 artarak 22 bin 33'e, bu işyerlerinde çalışan sayısı ise yüzde 9 artarak 138 bin 279'a yükseldi. Ancak bir önceki ay ile kıyaslandığında işyeri ve çalışan sayısında yüzde 1'lik azalma olduğu görülüyor.

Rakamlar 2008 yılında küresel krizin Mersin ekonomisi üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Ancak bulunduğu coğrafya itibariyle stratejik öneme sahip olan ilimiz, yatırımcılar için cazip bir merkez olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Mersin Limanı'nın 2007'de özelleştirilmesinin ardından altyapı yatırımları başlatıldı ve limanın kapasitesi yüzde 30 artırıldı. Öte yandan Mersin'in hem Avrupa hem de Asya-Afrika ülkelerine yakınlığını değerlendirmek isteyen Çinli firmalar, Mersin ve çevresinde yatırım yapmak amacıyla fizibilite çalışmalarına başladı. Ayrıca Mersin Teknopark ile Çin Suzhou İnovasyon Parkı arasında Türkiye'de ilk kez bir işbirliği protokolü imzalandı ve atılan bu adımla; bilim, teknoloji, ekonomi ve firma gelişiminin artırılması, teknolojik açıdan gelişmiş firmaların pazar paylarının genişletilmesi hedeflendi. Görüldüğü üzere; yapılmakta olan ve planlanan yatırımların da yardımıyla ekonomi en nihayetinde kendini toplayacak. Kriz psikolojisi ile hareket etmek yerine, firmaların ortak hareket ederek güçlerini birleştirmesi, yeni pazarlar bulması gerekiyor.

Misafir Yazar : Şerafettin Aşut / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı