Koster hurda Teşviki de TBMM Genel Kurulda geçti. İmdat Çağrısına Devlet bu kez karşılık verdi.

Meclis'te torba yasa mesaisi devam ederken, yeni maddelerle torba yasa geçti. "Torba Yasa Teklifi" olarak isimlendirilen yasa tasarısının 13 maddesi daha TBMM'de kabul edildi. Bunlardan biride denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren Koster Hurda Teşviki.

TBMM'den geçtiği şekilde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Milli Gemi Sicili veyahut Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, ticari yük taşımalarında kullanılan gemilerden cins ve nitelikleri bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla yerlerine, asgari yüzde 35 yerli katkı oranıyla Türkiye'de inşa edilmek, asgari 5 sene Türk bayraklı işletilmek ve inşasının 3 sene içinde tamamlanması veya inşasını müteakip 5 yıldan evvel satılması durumunda genel hükümler uyarınca tahsil edilmesi şartıyla yeni gemilerin finansmanında kullanılmak ve hurda bedelini aşmamak üzere nakdi ödeme yaptırmaya görevli olacak.

Ayrıca Denizcilik Müsteşarlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Konusunda Yasa Hükmünde Kararname'deki kadro unvanında sehven ifade edilen "Gemi Sürvey Uzmanı", "Denizcilik Sörvey Mühendisi" olarak değiştirilecek ve alakalı mevzuatta mühendis kadrosu için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlar bu kadro için de uygulanacak.