Deniz korsanlarına karşı mücadele pahalıya mal olsa da büyük harcamalara değer

Afrika Boynuzu bölgesinde Somalili  deniz korsanlarına karşı eylemlere katılan Amerikan deniz kuvvetleri  temsilcilerinin verdikleri bilgilere göre, Somalili deniz korsanlarının eylemlerinden dünya ekonomisine yılda  5-7 milyar dolarlık zarar verilir.

Amerikalılar ,deniz  korsanlarının eylemleri sonucunda dünya ekonomisine verilen zararı hesaplayarak , konsanların eline geçen gemileri kurtarmak için  ödenen  fidyeyi, korsanların eylemlerde bulundukları  bölgelerde  devriye görevi yapan gemileri işletme harcamalarını,silahlı korumaların ücretlerini, gemilerin sigortasını  ve korsanların saldırısına uğramamak için   daha uzun  yolları  izlemek gereğiyle ilgili   harcamaları  hesaba aldı. Başka kaynaklara göre,  dünya ekonomisine deniz korsanlarının  eylemlerinden verilen zararın tutarı daha da büyük.

Rusya başsavcısının uluslararası işbirliği sorunlarından sorumlu yardımcısı Aleksandr Zviyagintsef ,  istatistiklere  dayanarak bu harcamaların l5 milyar dolar oldugunu söyliyor.  Avrupa,Asya ve Afrika arasındaki en kısa deniz yolu Süveyş kanalı,Babülmendep boğazı, Kızıldeniz ve   Aden körfezinden  geçiyor.

Yılda  bu deniz yolundan geçen  gemilerin sayısı 20 bine  yakın.  Dünyada tüketilen petrolün yüzde 7-si ve Avrupa’da tüketilen petrol ve doğalgazın yüzde 30- u bu yoldan nakledilir.  Yük taşımacılığının yüzde 80-i deniz yoluyla gerçekleştirilir. Yük taşımacılığı harcamaları devlet bütçesinden ödenir. Taşınan malların satış fiyatı bu harcamalara bağlı.

Rusya  bunu dikkate alarak  uluslararası toplumu deniz korsanlarını cezai  sorumluluğa çekme normlarını belli etmeye ve  bunları yargılayacak uluslararası mahkeme kurmaya çağırıyor.

Uluslararası mahkemenin faaliyetleri  yılda uluslararası topluma 60 milyon  dolara mal olacak. Bu, deniz korsanlarının  eylemlerinden dünya ekonomisine verilen zarardan  çok kadar az. Uluslararası mahkeme, deniz korsanlarının eylemlerde bulundukları bölgeye yakın bir yerde çalışarak Birleşmiş Milletlerin  himayesi altında faaliyette bulunmalı.

Bu arada deniz korsanlarının eylem sahası genişleyerek kapsamına Hint okyanusunu bile aldı.   Tüm  dünyanın deniz kuvvetleri bile  böylesine büyük bir bölgede  durumu kontrol edemez. Rusya Bilimler Akademisi Devlet ve Hukuk Enstitüsü  deniz hukuku görevlisi Vasiliy Gusulyak ,deniz korsanlarının eylemlerine karşı mücadeleyi zorlaştıran etkenleri dile getirerek şunları söyledi:

Denizlerle okyanuslarda durumu kontrol etmek  ve yardıma muhtac olanlara çabuk yardımda bulunmak zor.  Bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin etkinlikleri kapsamında birleşik deniz kuvvetlerinin kurulmasına ihtiyac var. Ama finansal ve  bazı politik sebeplerden  dolayı  bu güçlerin oluşturulma, deniz korsanlarının eylemlerde bulundukları bölgede  deniz kuvvetlerinin varlığını arttırmak imkanını vermiyor.

Kimi eksperlerin kanısınca, deniz korsanlarının   ve uluslararası teroristlerin  eylemleri arasında bir bağıntı yok. Fakat son verilerin gösterdiği gibi, deniz korsanlarının eylemleri radikal grupların yararınadır.  Belli ki, Somali’de iktidara gelmek isteyen radikal İslamcı”El-Şabab” örgütü  deniz korsanlarının arkasında  bulunuyor.İktidara gelmesi halinde Somali’de  terörü ihrac edecek rejimin kurulması olasıdır.