Korona virüs endişesi nedeniyle limanlarda ve Türk Boğazlarında sağlık kontrol önlemleri alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, korona virüs nedeniyle Limanlarda Ve Türk Boğazlarında Sağlık Kontrol önlemlerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlıkları, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği ile  Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs ailesinden 2019-nCov virüsünün neden olduğu salgın vakasının  ülkemize olası girişini önlemek amacıyla deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında bir dizi önlem aldı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde:

Öncelikle, 2019-nCoV enfeksiyonunun görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi mürettebatı kara ile mümkün olduğunca az tamas etmelidir. Bu limanda hasta insanlarla temastan kaçınılmalı, hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkünse sağlık merkezlerine gidilmemelidir. Ayrıca gıda güvenligine dikkat edilmeli, yabani ve evcil hayvanlarla temastan kaçınılmalı ve el hijyenine dikkat edilmelidir.

Yabancı limanlardan Türk limanlarına gelmekte olan gemilerde sefer sırasında 2019-nCoV enfeksiyonunun belirtisi (Ateş, Öksürük, Boğaz Ağrısı, Nefes Darlığı) gösteren yolcu veya mürettebat bulunması halinde, hasta yolcunun gemi reviri veya ayrı bir kamarada izolasyonu
sağlanmalıdır. 

Gemi kaptanı tarafından durum Tele Sağlık merkezine (212 444 83 53) bildirilerek Telesağlık merkezinin talimat doğrultusunda hareket edilmelidir.

Bu süreçte uygulanan tüm sağlık işlemleri Halk Sağlıgı Genel Müdürlüğü 2019-nCoV Hastalığı Sağlık Çalışanları Rehberi doğrultusunda yürütülür. Gemideki olası vaka tanımına uyan yolcu veya mürettebat bulunması durumunda, vakanın belirlenmiş hastaneye nakli için Sağlık Müdürlükleri ile irtibat sağlanarak gerekli işlemler koordinasyon içinde yürütülür. Bu tür gemilerin yolcu ve mürettebatı liman içerinde pasaport kontrol noktalarına mümkün olduğunca yakın olan belirli kapılardan kabul edilmelidir ve mümkünse bu yolcuların geçtiği güzergahtaki hava sirkülasyonu artırılmalıdır.

Olası vaka durumunda vaka ile temas eden sağlık personeli diğer kamu kurumları personeli temas esnasında tibbi maske kullanmalı ve temas sonrası eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Sabun veya suyun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el dezenfektanı kullanılabilir.

2019-nCoV enfeksiyonunun görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi yolcu ve mürettebatının Türkiye'de iken hastalanmaları durumunda, Türk vatandaşı olmayanların öncelikle ülke temsilciliklerini arayarak durumlarını bildirmeleri ve sağlık  kuruluşuna  temsilcilikleri aracılığıyla riskli bölgeden geldiklerini belirterek başvurmaları sağlanmalıdır.

Türk vatandaşlarının ise doğrudan olarak 112 acil saglık hizmetleri ile iletişime geçmeleri ve riskli bölgeden geldiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Yabancı limanlarından gelerek Türk Boğazlarından transit geçiş yaparak yabancı bir limana giden veya serbest geçiş yaparak bir Türk limanına gitmek isteyen gemiler Türk Boğazları bölgesinde gemiye kılavuz kaptan alabilmekte, personel değişimi, hasta çıkarma ile tamir be benzeri nedenlerle kara ile temas işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

Bu nedenle yabacı limandan gelen gemilerin Türk Boğazlarına giriş yapmadan önce gemideki son sağlık durumunu gösteren Deniz Sağlık Bildirimini elektronik olarak https://www.hssgm.gov.tr/onlineislemler/DenizSanlikBildirimiGirisamx adresinden veya İstanbul Boğazı için [email protected], Çanakkale Boğazı içinse [email protected] mail adreslerinden ilgili Boğaz Sağlık Denetleme Merkezine göndermeleri gerekmektedir. Deniz Sağlık Bildirimini elektronik olarak gönderemeyen gemilerin ise bu bildirimlerini kılavuz kaptan almadan önce boğaz girişinde yapılan sağlık kontrolü esnasında sağlık görevlilerine vermesi gerekmektedir. Ayrıca gemiye ait Gemi Mürettebat Listesi, Gemi Yolcu Listesi, Gemi Kargo Manifestosu ve Gemi Tonaj Sertifikası belgeleri geminin sağlık sorgusu sırasında eksiksiz olarak ilgili sağlık görevlilerine verilmelidir.

Gemi tarafından yapılan Deniz Sağlık Bildirimi ilgili merkezce titizlikle incelenir ve yapılan risk değerlendirmesi sonucunda halk sağlığı açısından uygun bulunan gemilere kılavuz kaptan alabilme, personel degişimi, hasta çıkarma ve kara ile temas işlemlerini yapma izni verilir.

Yapılan risk değerlendirmesinde gemide halk sağlığı tehdidi bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise Gemi Trafik Hizmetleri bilgilendirilerek gemiye bineceek olan kılavuz kaptanın kişisel koruyucu donanım tibbi maske ve eldiven kullanarak gemiye binmesi gerektiği belirtilir. Gemideki 2019-nCoV hastalığı olası vaka tanımına uyan yolcu veya mürettebat bulunması ve vakanın gemiden çıkarılmak istenmesi durumunda, vakanın uygun hastaneye transferi sağlanır.