banner209

banner191

banner148

banner179

banner176

Yeni Yılda Dünya Denizciliği ve Gemi İnşaa Piyasası

Yeni yıl öncesi yapılan öngörüler genel olarak olumlu olmasa dapiyasadabiraz da 2011 yılının 2010 yılına göre daha olumlu geçmesiyönündeki arzularnedeniyle beklentilerin umutlu olduğu söylenebilir. Her ne kadarverilerdekiolumsuzluk ve filodaki kapasite fa

KONUK YAZAR 29.12.2010, 08:20
Yeni Yılda Dünya Denizciliği ve Gemi İnşaa Piyasası

Yeni yıl öncesi yapılan öngörüler genel olarak olumlu olmasa dapiyasadabiraz da 2011 yılının 2010 yılına göre daha olumlu geçmesiyönündeki arzularnedeniyle beklentilerin umutlu olduğu söylenebilir. Her ne kadarverilerdekiolumsuzluk ve filodaki kapasite fazlası devam etse de olumlu isteklerinpiyasaya da yansıyacağını umut ediyoruz.

Tabi tek başına pazardaki gerçekleri de gözardı etmek de mümkündeğil. Tavsiyemiz gerek denizcilik firmalarımızın gerekse tersanelerimizinrekabetçi olabilmek için ellerinden geleni yapmaları. Bu dönemi hernekadarbaşabaş durumunda da olsa geçirerek iş yapan ve dolayısıyla ayaktakalanfirmalar önümüzdeki dönemde piyasada yer alma şansını bulacaklar gibigözüküyor. Yalnız hala eski karların ya da koşulların geri gelmesinibekleyen ve dolayısıyla bugünlerde iş alamayan firmaların da sonu birazvahim olacak diye düşünülebilir. Ayrıca bu firmaların bu dönemdekaybettiğiunsurları, başta yetişmiş işgücü anlamında da geri getirebilmeleride zorolacaktır. Özetle kısa ve hatta orta vadede karlılıktan ziyadebaşabaştaolsa iş alabilmeyi hedeflemenizi naçizane öneriyoruz.

Bu bağlamda aşağıdaki şekli göstermekte fayda var.

Direkt maliyetler + Genel Giderler = İŞLETME MALİYETLERİ + Faiz Maliyetleri + Amortisman = BAŞA BAŞ MALİYETLERİ + Kar / Zarar / Teşvik = PİYASANIN GEREKTİRDİĞİ FİYAT

Eğer başabaş maliyeti işin alınabilmesi için verilmesi gereken ya daanlaşılan fiyattan düşük olursa tersane ya da armatör firma kar eldeedecektir ya da fazla olursa zarar oluşacaktır. Sağlıklı işletmelerzamanzaman kontrat üzerinden oluşan zararları normal olarak kabul edebilir.Ancak, birçok kontrat zarar eder duruma gelirse işletmeleri hayatta kalırhale getirmek için doğrudan ya da dolaylı teşvikler gerekir.

Şimdi de biraz dünyada ve özellikle Avrupa’daki gelişmelere bakalım.Yurtdışında işbirliği yaptığım firmalardan gelen bilgilendirme vedeğerlendirmeleri de işin içine katarak konuyu aşağıda genel anlamdaözetleyebiliriz;

Öncelikle olumlu haber; Charter ücretlerinde Çin Yeni Yılı’ndan sonraiyileşmeler görülmesi umut ediliyor. Bilindiği üzere Çin Yeni Yılı2011yılında, Perşembe 3 Şubat 2011 tarihinde başlayacak ve yaklaşık 15günsüreyle 17 Şubat 2011 tarihine kadar kutlanacak, ancak charterlardakiiyileşme etkilerinin Şubat Ayı sonuna ya da mart ayı ortasına doğruoluşmayabaşlayacağını düşünüyorum.

Tamir piyasasında görüşülen Filo Müdürleri ve Armatör TemsilcileriTürkiyeile ilgililer ancak gerek mevcut dönem gerekse ticaret yollarınınfarklılaşması sebebiyle şu an talepte bulunmaktan kaçınıyorlar.Teknikdepartmanlar da benzer baskı altında ve günlük maliyetleri korumadoğrultusundaki baskılar klas kuruluşlarının müsaade ettiği sürecehavuz veonarımları ötelemelerini gerektiriyor.

2011 yılına ait gemi başına bütçeler Kasım ve Aralık aylarındayönetimkurullarına sunuldu ancak henüz onaylar alınabilmiş değil. Mevcutcharteroranları ve piyasa durumu nedeniyle Şubat ya da Mart 2011’e kadar dakonuylailgili öngörüler yapılamıyor. Söylemeye gerek yok ancak tamir hacimleri dünyada gemi başına minimum%15-20düzeyinde azalmış durumda ülkemize gelen gemilerde ise bu oranın dahayüksekolduğu hepimizin malumu. Bu durumda dünya genelinde özellikleUzakdoğu’datamir miktarına gore 9-12 ay hatta 18 aya kadar olan vadeler görülüyor.

Yeni inşaa piyasası için durum daha kötü gözüküyor. AvrupalıBankalar nakitzengini armatörler dışındaki hiçbir yeni projeyi desteklemekistemiyor. Bumevcut durum biraz daha sürecek gibi gözüküyor. Ancak, aynı bankalarUzakdoğu’daki tersaneleri ve oradaki yapılan projeleri desteklemekonusundaoldukça cömert gözüküyorlar. Halihazırda Türk Armatörlerinin Kore’deki yeni inşaalarındadoğrudan ya dayabancı broker aracılığıyla tersanelere gidişinden daha uygunkoşullardaanlaşmalar yapabilmesi için brokerlık anlamında ortak çalışmalaryaptığımızgruplar, uygun koşulları sağlayan armatörlerimizin kolaylıkla bölgedefinansbulabileceğini vurguluyorlar.

Mevcut durumun zorluklarını aşmak kolay gözükmüyor ancak denizciliktegeçmişte de bu tür sıkıntılar yaşandı sadece bu kez değişkinlik vebelirsizlik daha önceki krizlere göre daha fazla gözüküyor. Özellikle Almanya’da KG’ler üzerindeki endişeler de devam ediyor,belirlisayıda filonun küçüleceği ya da başka armatörlere satılabileceğidüşünülüyor. Piyasalarda bu tür olumsuz gelişmeler yaşansa da olumlu havalarözellikle2011 yılında yukarıdakilerinde etkisiyle biraz da olsa başlayacak gibigözüküyor.

Ancak genel tavsiye, denizcilik firmaları ve tersanelerinakılcışekilde hareket ederek ayakta kalmaya çalışmaları ve bu krizdeimkanlarıdahilinde yerli ya da yabancı (yabancılar konusunda dikkatli olmak gerekirki sektörün bu hale gelmesinin en önemli sorumluları da maalesef bufirmalarve spekülatörlerdir) danışmanlık almaları. Yine de bu konuda sonkararıişletmeler verecek. Ancak bekleyerek ya da diğer firmalar ne yapıyorsabizde onu yapalım şeklinde hareket eden ya da spekülatif davrananfirmaların bukrizde ayakta kalmaları da zor gözüküyor.

Kısaca liderler ayaktakalacak amatakipçilerin işi zor. Dolayısıyla dünyadaki gelişmeleri takip ederekyeniprojeler ve stratejiler geliştirmek gerekiyor (ki şu an önümüzdeyaklaşık üçaylık bir belirsizlik ve boşluk dönemi gözüküyor) ve bu konuda açıkalanlarmevcut. Bu yazımda değinemediğim diğer konulara, kimyasal tanker, kuru yük vediğergemi piyasalarına özetle de olsa vaktim olursa ileriki günlerdedeğinmeyeçalışacağım. Öncelikle danışmanlık yaptığım firmalaravereceğim bu bilgilerikısmen de olsa ileride sizlerle de paylaşacağım.

Yeni yılda daha iyi piyasa koşullarının bizleri karşılamasıtemennisiyleyeni yılınızı kutlarım.

Yorumlar (2)
Selcuk Altin 9 yıl önce
Sevgili Kaya,Öncelikle bizi piyasaların durumu hakkında bilgilendirdigin için teşekkürler. Avrupa kaynaklı duyumlara gore bu durumun 2014'e kadar sürmesi söz konusu gibi. Ama ben iyi tarafından bakmak istiyorumç Bu krizin gelişini farkedemeyenler, ne zaman sona ereceğini de bana göre bilemezler. Ancak şu bir gerçek ki, yeni inşa konusunda ÇİN, Türk Tersaneleri için her zaman zorlu bir rakip olmaya devam edecek. Zaten ucuz iş gücü, uzakdoğu pazarına olan yakınlığı, devletin yapmış olduğu destekler ÇİNİ rakipsiz kılıyor. Ayrıca çevreci tedbirleri almamış olan Türk tamir tersaneleri için de kriz sonrasında problemli bir dönemin başlayacağını düşünüyorum.Selçuk Altın

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi
Hakkı yenen 8 yıl önce
Osman bey siz sadece veriler veriyorsunuz ama realiteler çok farklı.sizin yapmış olduğunuz diğer yazılarınızı tavsiyeleriniz üzere okudum ama okudukça sizin daha da vahim bir durumda olduğunuzu görmekteyim.

1-)Zoru görünce sektör temsilcileriyle devlet yetkilileri biribirine düştü.Sektör temsilcileri devletin hiçbir katkısı yok herşey bizim sayemizde olmuştu dediler.Evet onların beceriksizliği nedeniyle de sektör darmadağın olmuştur.2-)Sizlerden üniversitelerde verilen eğitimin rezaletliğinden bahsetmenizi isterdim.Burada eleştirilecek o kadar konu varken sektörün geleceğini tartışıyorsunuz.Efendim sizin yetişen kadrolarınız tam bir facia demiyorsunuz da sektör şöyle olacak böyle olacak.Ben gemi inşa mühendisiyim evet tahmin ettiğiniz gibi müstear isimle yazıyorum.Ben sizleri anlamakta zorluk çekiyorum Sektörün altın devirlerinde Genel müdür yardımcılığı yaparken Taşeronlaşmaya dair bir hamleniz olmamış tersanenizde ve birçok tersanede işçi ölümleri meydana gelmiş siz sessiz kalmışssınız.Çalışan mühendisler sabah 8 akşam 6-7 çalışmış(cumartesi dahil,hatta gerekirse pazar) ama teknik personel sınıfı altında hiçbir fazla mesaiiye tabi tutulmamış ve sizler sessiz kalmışssınız.Patronlar deve yüküyle para kazanırken devran hep böyle sürecek zannetmişler 0 planlamayla tersaneleri yönetmişler ve sonuç bu olmuş.Ve şimdi iyi niyet göstergesi olarak sektörle alakalı tespitlerde bulunuyorsunuz ama yanlış tarafın analizini yapıyorsunuz.İşler açılırsa herkes iş yapar.Ama kriz döneminde tepetaklak olmuşkken ÇİN e bakıyoruz adamlar %360 iş hacimlerini arttırıyolar.Benden size samimi olarak tavsiye:

Cidden sektöre faydalı olmak istiyorsanız gidin İTÜ ye gidin YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNE bölümle alakalı ögrencilere sorun kim okulundan memnun kim aldığı eğitimden memnun .Gidin sorun size öğretim görevlileriyle alakalı 1-2 olay anlatsınlar yerinde görün olayları.Sonra gelin burada eleştirinizi yapın.Sonra işten atılan bir gemi inşa mühendisini bulun( ki bulmak çok da zor değil) size tersanede yaptıkları israfı anlatsınlar.Bir gemi blogu yapabilmek için kesilen sacların nasıl atıldığını anlatsın mesela(ki bunları ve daha çogunu siz de çok iyi bilirsiniz)Tersane patronlarıyla alakalı deneyimlerinizi ve eleştirilerinizi paylaşın bizimle.O zaman sizi kutlar tebrik ederim.Yoksa sizin bu yazdıklarınız kusura bakmayın "kuru gürültü".Bugün yüksek puanlarla yerleşen Gemi inşaa mühendislerini istinansız %90 ı işssiz ise ögretim görevlileri durumdan bi haber kendilerini düşünüyor ve saçma sapan işlerle uğraşıyorsa sizinki sadece sinek vızıltısıdır bizler için.Kusura bakmayın ortada büyük bir alev var sözlerimizin yakıcılığı bundandır sizin şahsınıza karşı bir problemimiz yoktur.Ama yine de kabahatimiz var ise affola
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?