banner246

banner176

banner242

banner184

banner191

banner148

banner179

banner145

banner182

banner263

Denizci Öğrencilerin Mağduriyetleri

Gemiadamları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması taleplerini içeren davalar.

KONUK YAZAR 26.04.2011, 10:30
3328
Denizci Öğrencilerin Mağduriyetleri

IMO, STCW Sözleşmesi ile denizcilerin eğitim, sertifikalandırma ve vardiya esaslarını bir standarda kavuşturmak maksadı ile gemiadamlarının tabii olması gereken eğitimleri belirlemiş, Ülkemiz de bu Sözleşme’yi iç hukukumuzun bir parçası haline getirip, 2002 yılında Gemi Adamları Yönetmeliğini yayınlamıştı. 28.05.2010’da ise Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile uzakyol vardiya zabitliği ile uzakyol vardiya mühendisliği/makinistliği yeterliliği şartları Sözleşme kapsamında değerlendirilerek yeniden düzenlenmişti. Zira Sözleşme’ye göre önemli olan gemiadamlarının bir takım eğitimlerden geçmesi olup, aldıkları lisans veya önlisans diplomalarının bu bakımdan önemi yoktur. Bu durum ise Sözleşme’nin yürürlükte olduğu devletlerin eğitim sistemlerinin kendine has olması durumundan kaynaklanmaktadır. Biraz daha ayrıntıya girmek gerekir ise, Sözleşmenin uygulandığı neredeyse bütün ülkelerde, gemi adamları için 2 yıllık eğitim yeterli görülmekte olup bu eğitim de kolej bazındaki okullarda verilmektedir. Oysa ki ülkemizde, denizcilik meslek lisesinde okuyan bir kişinin, okulunu bitirmesi, üzerine staj yapması, üniversite sınavına girmesi, bu sınavdan da başarı ile geçmesi ve meslek yüksekokulunda 2 yıl daha eğitim görmesi gerekmektedir. Toplamda en az 6 yıllık bir eğitimin sonucunda ise yine sınava girmesi gerekmektedir. Sınavların bol olduğu ülkemizde belki bu durum doğal karşılanabilir ancak 6 yıllık eğitim alan gemi adamları için bir de bu sınava girmeye hak kazanabilmeleri gerekmektedir. Zaten sorun da buradan kaynaklanmaktadır. Zira ülkemizde başka hiçbir ülkede olmayan bir uygulama bulunmaktadır. O da sınava girebilmek için tamamlamaları gereken ekstra eğitimlerin sadece Üniversiteler tarafından verilmesidir. Bu eğitim ise bir tamamlama eğitimidir. Yani, gençlerimiz üniversitede görecekleri eğitim sonucu diploma almayacaklar. Ancak bir kesim bunu sanki diploma alacaklarmış gibi gösterip Yüksek Öğretim Kanunu’na aykırı olduğunu savunmaktadır. Oysaki durumun uzaktan yakından ilgilisi bulunmamaktadır. Zaten sınavda başarılı olmaları şartı bulunmaktadır. Bu bağlamda üniversitelerin vereceği eğitimlerin bir kurstan öteye gitmeyeceği ve lisans öğrencilerine bahşedilen gibi bir diploma bahşedilmeyeceği açıktır.

Armatörlerin Türk gemi adamı bulamamaktan yakındığı bugünlerde Danıştay kararının sadece öğrencileri değil, tüm denizcilik sektörünü etkileyeceği şimdiden anlaşılmakta olup, daha çok Türk gemi adamının sonunda uzakyol gemilerinde çalışıp çalışamayacağı sorusunun çözümü merakla beklenmektedir.  

Yorumlar (19)
ayber_ 11 yıl önce
fakultedeki öğrencilerde 4 yıl boyunca hep meslek derslerımı göruyorlar ? kimya fizik matematik beden edebiyat tarih ve bilgisayar program. görmuyorlarmı ? hadi bunuda gecelim denizcilik fakültlerindeki bütün yönetim ve eğitim kadrosu denizcilik kökenli hoclardan mı olusuyor?..kaç tane akedemik karıyerı denizciilik üzerine prof ve doç ve yrd doç leri var ? anadolu denzcilik meslek lisesinin ve yüksek okuluunun eğitimiyle 12 aylık sstaj ve 2 yıllık hizmetin ardından, 7.01 7.02 gibi nerdeyse 2 sömestr suren eğitim ve ingilizce sınavlarıyla ; 2.liği nerdeyse 9 yıla sıgdırlmayan uzun, zorlu ve masraflı bu süreci,fakültelerin tüm bunları gerceklestirmiş olarak, uzakyol 2. liği cepte vede mühendis adamları nasıl 4 yılda mezun ettıklerının adaletli bir izahı warmı ? bukadar kompleksli baskılar altına aldıgınız anadolu denizcilik lisesi öğrencilerini yük istif hesabıylamı alıyorlar bu okullara ? 4 yıl temel denzicilik eğitminin yanına sıkıstrılmıs matematık we fizik eğitimiyle, düz lisede sadece öss (ygs) yonelık eğitim almıs ögrencileri aynı sınava tabii tutup, sıfır puan cekıyorlar diye aynı kefeye koyarak suclamak mı adeletli ? lise çağgında 4 yıl denzicilik eğitimi ve kültürüyle yetiştrilmiş bir öğrencinin üstüne 4 yılda denizcilik fakültesi eğitmi alarak mühendis olmasını tıkamak mı daha kaliteli personel yetişmesini sağlar, yoksa sadece düz liseden gelen ögrencilerimi mühendis yapmak mı kaliteyi yükseltir ? çok merak ediyorum ???
Cihat GÜNDOĞDU 11 yıl önce
Öncelikle ünyeli arkadaş bu yazıyı iyi oku.Bir mağduriyet söz konusu değil diyorsun."denizci öğrencilerin mağduriyeti derken mağdur demek hakkı yenilen, haksızlığı uğramış demektir'' diyorsun senin deniz hukuku nedir ne değildir diye bir soruya muhattap olduğunda vericeğin cevabı merak ediyorum.4 yıllık fakultede eğitim görüyorsun ama ne acıdırki Deniz hukukundan bihaber sin.2 yıılılığasınavsız girip yatıyor diyorsun okulu bitiriyor diyorsun.Nerden biliyorsun bu arada gözünü en tepelere dikmekten bahsediyorsun arkadaşım bunun tepesi de yok çukuruda uluslararası sözleşmelerce belirlenen ülkeminde taraf olduğu bir standart var.Bu standartı senin bi haber olduğun denizci ülkelerde denizcilik eğitimi nasıl oluyor onu bir araştır.Sana bi tavsiye dersini iyi çalış.Tam olarak bilmediğin veya görmezden geldiğin konuları..Ondan sonra tekrar konuşalımCahillerin önünde güzel sözleri sayıp dökme, o vecizelerin emrettiği şeyleri yap. EpiktetosRamazan arkadaş..Yazdığın yazının tam olarak anlaşılmadığını söylüyorsun.Keşke anlamamış olsam diyorum.Fakat maalesef senin düşünce yapını içinde yatan yetisizliği anlıyorum.''Bir denizcide denizcilik mesleğinin en üst yeterliliği için fakültede okur.'' şartını kim arıyor neyi referans alıyor beni bilgilendirirmisin..

Diğer bir soruda şu hangi ülkeler fakulte şartını arıyor.Çok düşünme cevap ''hiçbiri''İçinde yaşadığım ve çok sevdiğim ülkemin kanunları tabiki küçük görülmüyor.

Kanunları bilmemek mazeret değildir diyorsun o zaman senin mazeretini kabul etmiyorum.

Anayasanın eşitlik ilkesini oku idari yargılama usulü kanununu oku Stcw sözleşmesini çok iyi oku.Bunları yapmaya başlamadan önce Uluslararası sözleşmelerin hükümleri yerel ve yüksek mahkemelerin aynı zamanda kanunların üzerindedir.

ibaresini unutma..Yürütmesi durdurulan yönetmelik değişikliği ile,iki yıllık meslek yüksek okulu mezunlarına,4 yıllık fakulte mezunlarının kazandığı mühendis ünvanı verilmemekte,sadece aldıkları eğitimi uluslararası standartlarda belirlendiği nitelikte ve yetkili kurumların belirlediği şekilde tamamlanması koşuluyla uzakyol güverte zabiti ehliyeti almakta veya makinist olabilmektedirBu konuda 4 yıllık fakulte mezunlarınında haklarını ihlal edici nitelikte değildir.Çünkü burada bir ünvan kazanımı söz konusu değildir.Diğer taraftan işbu tamamlama eğitiminin uygulanmasıda münhasıran 4 yıllık fakultelere verilmiştir.Denizcilik Müsteşarlığı meslek yüksekokulu mezunlarının öğrenimleri süresince eksik aldıkları uzakyol yeterliliği için gerekli eğitim müfredatı içerik ve süre olarak STCW 78 sözleşmesine göre belirlenmiştir.Bu dava sırf Salt hissi ve subjektif nedenlerle açılmıştır..SaygılarımlaCihat GÜNDOĞDUyiğit balıca 11 yıl önce
ülkemizde zaten kısır olan adaletimizi

bazı elit kesimlerin hadım etme çabasıdır bu olay, biz (myo öğrencileri)

4 yıllık ünüverste okuyan arkadaşlarımızdan daha fazla baskı altında okumaktayız onlarla eşit dersleri aynı ders saatlerinde okumaktayız onların rahat eğitimleri olması rağmen bizim 2 seneye sıkıştırılmış derslerimiz bulunmaktadır , eşit eğitim ama ! yapılan muamele farklı , asıl olarak bizim dava açıp onların elinden sahip oldukları haketmedikleri mühendislik ünvanlarını almamız gerekmektedir ... adalet budur ! şimdi siz karar verin aynı derleri 2 senede kafanız patlayıncaya , nefes alamayıncaya kadar okumakmı , aynı derleri 4 senede rahat rahat okuyarak okumakmı ? zaten okulumuzdan 2 senede mezun okmak mümkün olamamaktadır , 100 öğrencinin 98 nin alttan dersi kalıp dönemi uzamakta ve 7 aylık bir tamamlama eğitimi görülüyor adletli olan bumu ? 4 yıllık okuyanlar 2 buçuk sene teorik ders gördükten sonra kalan zamanda staj yapıp 2. kaptan 2 mühendis oluyor bizse bu seviyeye ulaşmak için 3 ila 4 sene uğraşmalıyız bumudur adalet ! ? sadece düşünün bu hakkı zaten bize uluslar arası sözleşmeler tanımaktadır IMO VE STCW ama dünyanın hiç biyerinde olamayan bu uygulama bizim hiper adaletimize dahil olmaktatır çünkü bizim adaletimiz "parası olan düdüğü çalar" mantıyla ilerlemektedir adalet isterseniz paranızın olması gerekmektedir , açıktır nettir ...
Hasan Kara 11 yıl önce
Sn.Avukat Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri (ADML) hakkında araştırma yapmadan yorum yapmış..

Araştırsa görecekdi ki ADML ler 4 yıllıktır ANCAK hiç bir ADML de 4 yıl denizcilik Okutulmaz..1nci (Yıl)Sınıfta Ortak Normal Kültür Liseleri ORTAK program okutulur. Meslek dersleri 2nci Yıldan itibaren kademeli olarak başlar..Yani 4 yıllık Meslek Lisesi ve Mütakiben 2 Yıllık Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının Toplam 6 yıl Denizcilik Okudukları sadece bir şehir efsanesidir..Kimse Parmaklarının Arkasına saklanmaya çalışmasın..Kaldı ki Bu okullarda IMO STWC standartlarında bir Öğretim elemanı da YOK denecek kadar azdır.. Su Ürünleri Mühendislerini

,Metal İşleri Öğretmenlerini IMO kabul etmezMatematik-Fizik Okumayan Öğrencinin Yük İstif,Seyir vs hesabı yapması mucizedir..Beyler Maksadımız Üzüm Yemektir Ancak Doğru bir durum tespiti yapıp Eksiklikleri Gidermemiz EĞİTİM kalitesini YÜKSELTMEMİZ ve mütakiben HAK talep etmemiz şarttır..O mahkemelere giden arkadaşlar MEB nı Mahkemeye versinler de Neden bize Denizcilik Meslek Öğretmeni Almıyorsunuz, Neden Müfredatımızda Fen dersleri Yok Neden Eğitim

kalitemiz çok düşük diye sorsunlar..MYO lara ÖYS barajını geçemeyen Öğrenci alınmasın..ÖYS de sıfır puan çek sonra mağdur oldum diye feryat et..

Olmaz arkadaşlar Mahkeme yerine Önce dersaneye Gidiniz..

Eğtim Kalitesini Yükseltin Bende sonuna kadar sizinle gideyim..

Deniz Eser 11 yıl önce
STCW kurallarını bütün dünya kabul ederken, IMO daki toplantıda 'biz geleneksel olarak denizcilik eğitimini üniversitede veriyoruz' denmişmidir, denmemişmidir?Bu geleneği

kim icat etmiştir?Böyle bir gelenek var mıdır?

Sn.Başbakanımızın da altını çizdiği gibi 'kanunlar varken geleneklere göre karar alınmaz'.Lütfen herkesin uyduğu ve uyguladığı, başarılı uluslararası kanunlar dışında kafamıza göre 'geleneksel' usuller uydurmayalım.

Eğitimci eksikliği üniversitelerde yok mu? Benim bildiğim 'Gemi Seyri Öğretmeni' yetiştiren bir eğitim fakültesi kürsüsü yok, yada 'Yük-İstif' ....

Denizde çalış(a)mayan, denizin kahrını çekecek kadar deniz sevdalısı olmayanlar, yada emekli büyüklerimizin hobi olarak yaptığı öğretmenlikler ne zamandan beri akademik eğitim olarak kabul ediliyor?

Bakınız DIE'ye gore 3 milyon, sendikacılara gore 6 milyon işsiz var güzel ülkemizde.Ulkemizde ve dunyada da zabitan açığı var.Türk gemilerinde Yabancı zabit calıstırmak icin yasal duzenlemeler yapıldı.Sayıları 50000 kişiden fazla olan Meslek Yuksek Okulu ve Denizcilik Meslek Lisesi mezunları magdur ediliyor.Açın bu 50000 Türk denizcisinin önünü, dünya piyasasında hak ettiğimiz yeri alalım.Türk denizcileri Filipinli, Ukraynalı ve diğer dostlarımız kadar denizci değil mi, bizler neden BP'de, Shell de, Carnaval da, Maersk de, Oldendorf da zabit olmuyoruz?

Ehliyetler sınav yapılıp alınıyor, yani hak eden alıyor, hak edemeyen alamıyor.Bilen ile bilmeyeni ayırmanın başka yolu varsa buyrun oturup konusalım.

Mesleğine güveni olmayanların, rekabetten korkanların serbest piyasada yeri yoktur.Statükocu zihniyet bitmiştir, girişimci insanları günü gelmiştir.

Selametle kalınız

Deniz
Ramazan 11 yıl önce
Siz hiç gördünüzmü dört bacaklı bir adam.

Siz hiç gördünüzmü Tıp Fakültesi okumadan Doktor olan bir adam

Siz hiç gördünüzmü Mühendislik okumadan Mühendis olan bir adam

Siz hiç gördünüzmü vs vs

Siz birlerine tutup Tıp Fakültesi okumadan Doktoun yetki ve sorumluluklarını verceksiniz veya Mühendislik okumadan Mühendis yetki ve sorumluluklarını vereceksiniz.

Arkadaşlar bu hukuka aykırı düzenlemeyle maalesef bu imkanlar tanınmıştır. Ya bu insanlar aynı koşullarda denizde çalışacaklar. Uzayda değil. Bu nasıl savunulur. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hukuk içinde nasıl savunulabiliyor anlamak güç. Ülkemizde üst seviyede denizci yetiştirilirken birleri bunu engellemeye çalışamaz. Danıştay bu gerçekleri gördüğü gibi, KARARA BAKARSANIZ, ŞİMDİYE KADAR BU VE BUNA BENZER DAHA ÖNCEKİ DÜZENLEMELERLE VERİLEN YETERLİLİKLERDE İPTAL EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.ÇÜNKÜ DANIŞTAY BÖYLE BİR DÜZENLEMENİN DÜZENLEMEYİ YAPAN KURUMCA YAPILABİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞINA KARAR VERMİŞTİR. Evet beyler kendinize gelin. Bu ülke sahipsiz değil. Hiç bir şey oldu bittiye getirilemez ve yüce mahkemeler bu şekilde oyalanamaz.

ALEM BAKIN HALA YÜRÜRLÜKTE OLAN

YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU VE MESLEK OKULLARI VE KURSLARI TÜZÜĞÜNE

BU TÜZÜKTE AÇIKÇA

UZAKYOL GÜVERTE VE GEMİ MAKİNALARI ZABİTLERİNİN 4 YILLIK BİR YÜKSEK ÖĞRETİMDEN MEZUN OLMALARI GEREKTİĞİ AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR.

Maalesef sapla saman karıştırılmış.

Hukuksuzun hukuku, ya hukuka uyanın hukuku ne olacak?

Yaşasın adalet

Cihat GÜNDOĞDU 11 yıl önce
Ramazan arkadaşım..Öncelikle denizci ne demek? onu özümsemen gerektiği kanısındayım.Baştan sona demogoji dolu uzun bir yazı yazmışsın.Sonuçmu? Sonuç kocaman bir '0' Bilgi edinmeden fikir edinme Bu sana bir 'denizci' tavsiyesi.Yeterlilik ve diploma ayrı ayrı düşünülmelidir.Diplomayı yök,yeterliliği sınavla Denizcilik müsteşarlığı veriyor.Uluslararası sözleşmelerin hükümleri yerel mahkemelerin ve yüksek mahkemelerin üzerindedir.

STCW sözleşmesi çok iyi kontrol edilmeli (STCW 1978 Konvanvansiyonunun ''500 gros ton veya daha büyük gemillerde çalışam seyir vardiyasından sorumlu zabitlerin belgelendirilmesi için en az zorunlu gerekler'' ile ilgli bölüm,Stcw 1978 Konvansiyonunun ''İnsanlı bir makina dairesinde vardiyadan sorumlu zabitler veya periyodik olarak insansız makine dairesinde görev yapmak üzere atanmış mühendislerin belgelendirilmesi için zorunlu minimum gerekler'' ile ilgili bölüm)Burada mesele önlisans ve lisans eğitimi meselesi değildir.Mesele yeterlililk meselesidir.2 yıllık mezunu kişi tsm bir gemiadamıdır.Karada vasıfsız bir elemen statüsündedir.4 yıllık mezunlarının karada mühendis olarak çalışabilme şansları 4 yıllık diplomalarına istinaden vardır.Rahat bırakın bu gençleri..Kin ve nefretten uzaklaşın.Siz bu kafada oldukça emin olun türk denizciliği yerinde saymaya devam eder..Saygılarımla

Cihat Gündoğdu
aziz gelir 11 yıl önce
Nedıyelim bazı arkadaslar maalesef magrur bır zafer sarhoslugunda garıp ve bır okadar da ılgınc yazılar yazmaktadırlar ozaman bende ılgınc bır yazı yazmak ıstedım.

mesela meslek lısesıne gıren ogrencılerın ve okudukları ısın yuksegını yapmak ısteyen ınsanların daha cok hakkı degılmıdır mesela unıversıte sınavında hasbel kader tercıhler yazıp bırısıne yerlesıp ondan sonra okuyup o bolumu bıtırerek meslegının yılmaz bekcılıgıne soyunmak ne kadar dogrudur. sadece 4 yıllık unıversıtenın 1,5 yılını meslek derslerı ıle gecırıp 0.5 yılını staj bahanesı ve 2 yılını genel kultur derslerı alıp muhendız olmak sonra bız bu ısı cok ıyı bılıyor ve hakkımızı alıyoruz demek

ama fakulte bıtırmek maalesef kafaların ıcını aydınlatmaya yetmedıgınden sadece kagıt parcası dıplomalarla ınsanların kendılerını bır seyler sanması nekadar acıklı ve vahım bır durumdur.

acaba mımar sınan damı muhendıstı odtu,ıtu mezunumuydu yoksa barbaros hayrettın pasadamı ıtu denızcılık fakultesı yada harp okulu mezunumuydu yada alaylı yetısıp tarıhe ımzalarını cakmıs bu ınsanlar kımdıler acaba

bızler bu kafa yapısıyla daha cok Turk denızcılıgı Turk denızcılıgı sedalarıyla yerımızde saymaya ufak tefek seylerle kendımızı avutmaya devam edecegız

yazıklar mı olsun demek ten artık sıkıldım ey ınsanlar bırakın cekın ellerınızı ınsanların uzerınden de herkes kendı ısını yapsın onunuze bakın sızler sıkılmadınız mı 3 ıler 5 gerı gıtmekten
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
20
açık
banner102
banner85
Namaz Vakti 29 Mayıs 2022
İmsak 03:35
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:05
Akşam 20:34
Yatsı 22:20
Günün Karikatürü Tümü