Kıyı tesislerine deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmetlerine ilişkin esaslar belirlendi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, aralarında kıyı tesisi işletme izni başvurusu, başvuruların değerlendirilmesi, kıyı tesisi izni süresi, değişiklik, devir, denetim ve iptali gibi konuların da olduğu hususlar düzenlendi.

Buna göre, kıyı tesisi işletme izni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından 5 yıla kadar verilebilecek.

Kıyı tesisi izni verilen ancak tehlikeli yük elleçlenmesine yönelik ilgili idareden alınmış geçerli bir belge veya izni olmayan tesislerde tehlikeli yüklerin tahmil veya tahliyesine müsaade edilmeyecek.

İzni bulunmayan tesislere, ticari maksatlı gemi ve gemi niteliği taşımayan deniz araçları yanaştırılamayacak. 

- İşletmecilerin yükümlülükleri 

İşletmeci, kıyı tesisinde bulunan sistem ve ekipmanın ilgili mevzuata uygun olarak bakım, onarım, test veya sertifikalandırılması gibi işlemleri zamanında yaptırmakla, kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin, gerekli yeterliliğe veya ehliyete sahip olması, eğitimleri alması ve bunların kaydedilerek güncel tutulmasıyla, kıyı tesisinin işletme iznine uygun olarak kullanılmasıyla yükümlü olacak.

Kıyı tesisinin liman arayüzünde görev yapan personelin Türk vatandaşı olması gerekecek. Kıyı tesisine gelen gemilerin, belirlenen rıhtımlara yanaştırılması ve buraların gemi yanaştırılmasına uygunluğunun sağlanması, kıyı tesisinin bakımı ve onarım işlerinin yapılması, yönetmelik kapsamında belirlenen teknik kriterlerin yerine getirilmesi ve bu kriterlerin devamlılığının sağlanması da işletmecinin yükümlülükleri arasında yer alacak.

- Aykırılık durumunda idari para cezası uygulanacak

Bünyesinde bakım, onarım ve kışlama faaliyetleri gibi unsurların gerçekleştirildiği çekek alanında karada park kapasitesi, söz konusu alanın büyüklüğü ile karaya çekilen ortalama tekne boyutları göz önüne alınarak belirlenecek.

Yönetmelik esaslarına aykırılık durumunda 10 bin lira ile 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Aykırılığın kıyı tesisi izni süresi içinde tekrarının tespiti halinde para cezaları iki katı olarak uygulanacak. Ceza tutarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Daha önce yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurulara yönetmelik hükümleri uygulanacak. Kıyı tesisi izni veya diğer başvurular kapsamında kalan hususlara yönelik alınmış izinler süresi içinde geçerli olacak.

- Askeri ve kolluk kuvvetlerine ait tesisler kapsam dışında

Düzenleme, Kıyı Kanunu kapsamındaki Türkiye deniz kıyılarında, sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alan üzerinde bulunan liman, iskele, yanaşma yeri, balıkçı barınağı, yat limanı, barınma yeri, boru hattı ve şamandıra/platform sistemi gibi, gemilere ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına hizmet veren ticari maksatlı kıyı tesislerini ve bunları işletecek kıyı tesisi işletmecilerini kapsıyor.

Gemi sanayisi ve gemi geri dönüşüm tesisleri, askeri ve kolluk kuvvetlerine ait kıyı tesisleri, kıyı emniyeti faaliyetinin yürütüldüğü ya da yalnızca kılavuzluk veya römorkör hizmetinin sunulduğu yerler düzenleme kapsamında yer almıyor. Ayrıca, ticari faaliyette bulunulmayan, yalnızca eğitim veya bilimsel araştırma gemilerine hizmet veren kıyı tesisleri ile bunların işletmeleri de kapsam dışında tutuldu. 

Düzenleme, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Editör: Nermin İstikbal