4 KİT’in gelirine endeksli faizsiz Körfez tahvili geliyor 
 
Hazine, TPAO, DMO, DHMİ ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gelirlerine endeksli yeni bir borçlanma enstrümanını 28 Ocak’ta ihraç edeceğini duyurdu

Hazine dün, Turgut Özal döneminde çıkarılan gelir ortaklığı senetlerinin bir benzeri olacak yeni bir borçlanma enstrümanı ile 1 milyar 890 milyon liralık nominal borçlanmaya gideceğini duyurdu. Buna göre Hazine tarafından Kamu İktisadi Teşebbüsü konumundaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli ‘Gelire Endeksli Senet’ adında yeni bir borçlanma kağıdı yaratıldı.

Söz konusu senetler 28 Ocak 2009 tarihinde bankalara, doğrudan satış yöntemi ile ihraç edilecek. Senetlere talep ise 26 ve 27 Ocak’ta toplanacak. Hazine, dün yeni borçlanma enstrümanı ile ilgili duyuruyu yaparken söz konusu enstrümanı “Gelirlere Endeksli Senetler (GES) ile getirisi devlet gelirleriyle ilişkilendirilen bir yatırım aracı yaratılmış olmaktadır. Söz konusu senetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacaktır” şeklinde duyurdu. Bankaların yeni senetle ilgili sorularına da Hazine’nin internet sitesi aracılığıyla cevap verileceği belirtildi. Söz konusu senetler TL ve döviz cinsinden iki tipte olacak. TL cinsi senetler 3 yıl vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Dolara endeksi senetlerde ise vade 3 yıl olurken kupon ödemesi 6 ayda bir yapılacak. Hazine sözkonusu senetlerin getirilerinin hesaplanmasına teşkil eden KİT hasılat paylarını da sitesinde yayınladı.

Senetlerin her bir kupon döneminde asgari gelir payı getirisinin garantili olduğu, azami gelir payı getiri limitine de sahip olduğu ifade edildi. Sözkonusu GES’ler İMKB tahvil ve bono piyasasında da işlem görebilecek. Bankacılar, hükümetin uzunca bir süredir faizsiz modeli Türkiye’ye çekecek yeni bir enstrüman üzerinde çalıştığını, Hazine’nin bu yeni tahvilinin bu arayışın ürünü olduğunu açıkladı. Bankacılar yeni borçlanma senedinin tamamen faizsiz enstrüman arayan Körfez sermayesine yönelik olarak hazırlandığına, ilgi görebileceğine de dikkat çekti.

KİT hasılatlarının % 15’e kadar kısmı bütçeye aktarılıyor

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 78. maddesi uyarınca, KİT ve kamu şirketlerinin gayrisafi hasılatının yüzde 15’ine kadar tutarı bütçeye aktarılıyor.

Bu oran kurumdan kuruma değişiyor ve Bakanlar Kurulu tarafından belirleniyor. TPAO’nun gayrisafi hasılatının yüzde 10’u, DHMİ’nin gayrisafi hasılatının yüzde 14’ü, DMO’nun gayrisafi hasılatının yüzde 10’u, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (KIYEM) gayrisafi hasılatının yüzde 10’u bütçeye gelir kaydediliyor.

Fikir babası Özal’ın gelir ortaklığı senetleri

Hazİne’nİn çıkaracağı Gelire Endeksli Senetler (GES), Turgut Özal Hükümeti döneminde 1984’te ihraç edilen Gelir Ortaklığı Senetleri’ne (GOS) çok benziyor. O sistemde de Kamu Ortaklığı İdaresi ilk GOS’u Boğaziçi Köprüsü gişe gelirleri için 3 Aralık 1984’te yapmış, Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp de “Ben milletin köprüsünü sattırmam” diye Özal ile polemiğe girmişti. GOS’lar, köprü, baraj gibi kamuya ait varlıkların gelirlerinden, gerçek ve tüzel kişilere pay verilmek üzere çıkarılan senetler olarak tanımlanmış ve geliri faizden değil gelirden pay şeklinde olmuştu. Daha önce çıkarılan GOS’lar genelde enflasyon üzerinden garanti ediliyordu.