Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KPSS’den en az 60 puanla lisans mezunu daimi işçi alacak.. İş ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı ve başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı belirtildi. 

Başvurular, İŞKUR tarafından belirtilen başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecek.

İKİNCİ KAPTAN İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI!

- En az Uzakyol 1.Zabiti yeterliliğine sahip olmak.

- Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

İKİNCİ MÜHENDİS İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI!

 - En az Uzakyol 2. Mühendis yeterliliğine sahip olmak.

-  Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

DENİZ TRAFİK OPERATÖRÜ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI!

- Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine ve en az 1 yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip olmak.

- Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.

- İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak.

- Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.

- Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca feshedilir.

Resmi Gazete ilan detayları için tıklayınız