Libya'dan yola çıkan ve 6 bin ton kimyasal atık taşıyan Sloug isimli tankerin, İzmir'in Aliağa Limanı'na getirildiği öğrenilmişti.

Bu durum, çevre ve sağlık açısından endişeleri beraberinde getirdi. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'ndan Uyarılar

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, Aliağa'daki gemi söküm tesislerinin ciddi denetimlere tabi tutulmadığını belirtti. Sloug isimli tanker geminin içinde 6 bin ton kimyasal atık bulunduğunu ifade eden Oda, geminin ülkemizde sökülebilmesi için gereken prosedürlere uyulmadığını iddia etti. Gemi Söküm Tesislerindeki Denetim Eksikliği Oda, geçmişte benzer durumlarla karşılaşıldığını ve bu durumların sonuçlarının, Kimya Mühendisleri Odası'nın uyarılarının haklılığını kanıtladığını belirtti. Ayrıca, Gemi söküm tesislerinin denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

kimya-muhendis-yenigun.jpeg

Başkan Mehlika Koç imzası ile yapılan açıklamadanın tamamı şu şekilde:

“KMO Ege Bölge Şubesi olarak İzmir Aliağa’ da yerleşik gemi söküm tesisleri için yıllardır uyarılarda bulunuyor, tehlikeye dikkat çekiyor ve önerilerde bulunuyoruz!
Israrla söylediklerimizi yaşam doğrulamaktadır. Gemi söküm tesislerinde ciddi denetimler yapılmamaktadır.

Bunun son örneğini Libya’dan Mısır’a götürülen, oradaki ekolojist ve çevrecilerin bilinçli tepkileri üzerine Aliağa’ya getirilen Sloug isimli tanker gemide görmekteyiz.
Mısır’ın kabul etmediği Sloug isimli tanker geminin içinde 6 bin ton kimyasal bulunduğu öne sürülmektedir. Bunun çok büyük bir olasılıkla doğru olduğunu düşünüyoruz.

Sloug isimli bu tankerde yıllarca tehlikeli atık niteliğindeki petrol atıklarının depolandığını biliyoruz. Sloug, kullanılamaz duruma geldiği için sökülmesi gerekmiştir.
Geminin ülkemizde sökülebilmesi için ne Basel Konvansiyonu’na ne de işletilmesi gereken prosedürlere uyulmuştur.

Sloug isimli bu tehlikeli atık deposu tankerde petrolden buharlaşan gazlar için “gas free” ölçümleri yapılmış mıdır? Bu serbest gazlar nerede ve nasıl giderilmiştir? Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi, gas free (serbest gaz) raporu olduğu bile belgelenen bir geminin sökümü sırasında serbest gazların patlayarak yanması sonucunda oluşan faciayı asla unutmamıştır! Bu olayda parçalanarak ve yanarak öldürülen yedi gemi söküm işçisini saygıyla anıyoruz.

Bu tür yalan yanlış bilgilerle donatılan birçok gemi söküm için İzmir Aliağa’daki gemi söküm tesislerine getirilmektedirler. OTOPAN’dan SAO PAULO’ya kadar o kadar çok örneğine karşı direndik ve uyardık, itiraz ettik ki… Bu direnişlerimizin sonuçları Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi’nin haklılığını açık seçik kanıtlamıştır!

Gemi söküm tesisleri, gemi söküm sanayicilerinin kurduğu ve işlettiği Gemisander tarafından değil; TMMOB’nin ilgili Odalarının uzmanlarınca, Üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin yetkilileriyle, Türk Tabipleri Birliği uzman hekimlerince, Türkiye Barolar Birliği’nce ve kentte en örgütlü ekolojik ve çevre örgütlerinin temsilcilerinin de gözlemci olarak katıldığı oluşumla denetlenmelidir.

Ülkemiz tehlikeli atık çöplüğü haline getirildi.

Hollanda Mahkemelerinin Daniella ve Jumbo Spirit isimli tehlikeli atık depolama tankerleri hakkında vermiş olduğu karar, ülkemizde gemi sökümünün ne kadar denetimsiz ne kadar başıboş olduğunun kanıtıdır. Gemi sökümleri aracılığıyla ülkemiz nükleer başta olmak üzere her türlü tehlikeli atığın çöplüğü haline getirilmiştir.

Gemi sökümü hakkındaki önerilerimizin yaşamımıza geçirilerek, gemi sökümü nedeniyle oluşan ekolojik yıkımın engellenmesini ısrarla talep ediyoruz…”

Editör: Nermin İstikbal