Çanakkale Boğazından geçen Kepez Limanı’na uğrak yapan gemilerden atık toplama faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Liman İşletmesi işletmeye alındığı 2005 yılından bu yana depolama tank kapasitesini 5 bin tondan 20 bin tona, gemi taşıma kapasitesini ise 1600 tondan 8 bin 200 tona yükselterek Avrupa’nın en büyük atık tesisine sahiptir.

Çanakkale Liman İşletmesi Müdürü Evren Beceren,  Avrupa Atık Birliği (Euroshore) üyesi olan Çanakkale (Kepez) Limanı’nın boğazdan geçen gemilerden yaklaşık olarak yılda 200.000 ton atık toplandığını ve öncelikle bölgede deniz çevresinin korunmasında büyük rol oynadıklarını belirterek toplanan atıkların susuzlaştırılıp ayrıştırılması sonucunda atıkları tasnif ettiklerini ve geri dönüşüme göndererek ülkeye de katma değer sağladıklarını belirtti.

Beceren şöyle konuştu;

“Avrupa Birliği uyum sürecinde çevre konusu ile ilgili yönetmeliklerde değişiklikler henüz tamamlanmaya başlandı. 18.03.2010 tarihinde “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü” yönetmeliğindeki son değişiklikle atıkların geri dönüşümü konusunda önümüz açıldığından atıkları daha verimli değerlendirebiliyoruz. Bu doğrultuda da Avrupa’nın en büyüğü olma konusunda emin adımlarla yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Yapılan yatırımlar arasında; kapasitenin iki katına çıkartılmasının yanında Atık Su Arıtma kapasitesinin de 6 ton/saatten 100 ton/saate çıkartılması ve internet üzerinden online olarak takip edilebilen otomasyon sisteminin kurulması dikkat çeken konular arasında yer alıyor.”

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK ATIK ALIM GEMİSİ “KOLİN 3”

Evren Beceren, Limanın gemi filosuna son olarak eklediği 6.237 DWT’lik “ Kolin 3” isimli geminin dünyanın en büyük atık alım gemisi olarak atık alım faaliyetlerine devam ettiğine işaret etti.


LİMANCILIK FAALİYETLERİNE BÜYÜK ATILIM

Mevzuatlarla ilgili düzenlemelerin ardından şimdiye kadar enerjilerinin büyük çoğunluğunu atık faaliyetlerine ayırdıklarını ifade eden Beceren, şunları söyledi:

“Son dönemde limancılık faaliyetlerine yönelik büyük bir atılım içerisindeyiz. Öncelikli hedeflerimiz bölgede uluslar arası ticaretin artması ve buna yönelik olarak konteyner hattı kurarak kabotaj hattı dahilinde İzmir ve İstanbul aktarma limanlarına yapılacak taşımalarla bölgedeki ihracat kapasitesinin önemli ölçüde artmasıdır.”

HEDEF 2012’DE 40.000 TURİST

Evren Beceren, Venedik ve ardından Miami fuarlarına katılımlarla yolcu gemilerine yönelik faaliyetlerinde gelişme kaydettiklerini belirterek, “2010 yılı bizim için bir geçiş dönemi olmasına rağmen yolcu sayısında kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. Önümüzdeki yıl, kruvaziyer turizmine yönelik düzenlenen fuarların merkezi olan Miami fuarına yeniden katılarak 2012 yılında yolcu sayısını 40.000 ‘e ulaştırmayı hedefliyoruz. Ancak bu konuda sadece liman yönetiminin çabasıyla yeterli gelişme sağlanamamaktadır. Özellikle, düzenlenen turlarda maliyetlerin diğer limanlara göre yüksek olmasında otobüs ücretleri yer almakta hatta uygulanan ücretler Trabzon iliyle ile birlikte tavan ücretler arasındadır. Faaliyetlerimizin geliştirilmesine yönelik başta yerel yönetim olmak üzere denizcilik acentelerinden ve tur operatörlerinden destek beklemekteyiz” dedi.

KOÇ HOLDING ÇANAKKALE’DEKİ POTANSAİYELİ FARKETTİ

2011 yılında da Limni seferlerinin devam edeceğini vurgulayan  Evren Beceren,Koç Turizm Grubu’nun bir üyesi olan Setur ile yapılan anlaşma sonucunda Duty Free ( Free Shop) hizmetinin de limandan sağlanacağını belirtti.

RO-RO HATTI YENİDEN KURULACAK

2006 yılında Kepez’den İtalya’ya başlatılan ve 2007’de durdurulan Ro-Ro hattının ardından bu kez hem Yunanistan’a hem de Romanya’ya Ro-Ro hattı kurmak için çalışma yaptıklarını, hatların 2011’de başlatılması için yatırımcı şirketlerle ve armatörlerle görüşme halinde olduklarını belirtti.

2011 KEPEZ LİMANININ MİLADI OLACAK

2010 yılında hem bölgedeki hem de limanın hinterlandı dışında kalan firmalarla yoğun görüşmeler yaptıklarını, ithalat-,ihracat kapsamında dökme yüklerle ilgili olarak da büyük artış beklediklerini belirtilen Beceren, şunları söyledi:

“Örnek olarak geçen ay içerisinde Balıkesir’de faaliyet gösteren bir firma tarafından 3.200 ton ithalat yükü olan buğday tahliye edilerek kapalı depolama alanına alınmıştır. Faaliyetlerimizin gelişiminde en önemli rekabet avantajımız sanayiciye destek veren ücret politikamızdır.

Şu sıralar Türkiye’nin devi olan bir maden şirketi ile görüşmelerimiz devam etmekte olup anlaşma sağlandığı takdirde 2011’de 2 milyon tonluk bir hareket sağlamayı planlıyoruz. Bu gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki yıllarda istihdamda artış sağlamayı hedefliyoruz .”

Evren Beceren, Rüzgar Enerji Santrali ile ilgili olarak 2010 yılında 135 MW kapasiteye sahip iki projenin gerçekleştiğini, 2011 yılı içerisinde de projelerin devam edeceğini anlattı.

 


TAM HİZMET LİMANI

Evren Beceren, Normal limancılık faaliyetlerinin yanı sıra Boğazdan geçen gemilere sağlanan atık alım hizmeti, su ve madeni yağ ikmali, sualtı-su üstü kontrolleri ile diğer teknik hizmetler konusunda da yoğun çalışma içerisinde olduklarını ve Boğaz girişi öncesi Bozcaada, Gelibolu demir mevki yerlerinde gerçekleştirdiği atık alım hizmetlerinde Pire limanına alternatif bir liman olduklarını belirtti.

Editör: TE Bilişim