Kentsel Ranta Vergi Geliyor

Üçüncü köprü için çalışmaların başlamasıyla arsa kapma yarışı da hız kazandı. Amaç köprünün güzergahındaki arsayı ucuza almak, istimlak sırasında da çok yüksek meblağdan devlete satmaktı.

Ancak bu kez Maliye daha hızlı çıktı, yüksek gelirin ortağı olmak için kolları sıvadı. Maliye 2010 bütçesini hazırlar hazırlamaz, Gelir Vergisi Taslağı'na yoğunlaşacak. Taslak kısa süre içerisinde bitirilecek. Taslağın içeriğinde rant gelirleri önemli bir yer tutacak. Yapılacak düzenleme ile kentsel rantlar vergi altına alınacak.

Devletin Pay Almasının Yolu Açılacak
Böylece yol, metro, köprü, park, hastane gibi kamu hizmetleri sonucunda sahibine rant sağlayan gayrimenkullerden devletin pay almasının yolu açılacak.

Düzenlemeyle edindiği rantı bir yıl içerisinde satanlar, elde ettikleri rant gelirinin yüzde 10'unu düşecek, geri kalan yüzde 90 için beyanda bulunup, gelir vergisi ödeyecek.

Gayrimenkulünü ikinci yıl satanlar gelirin yüzde 80'i üzerinden, üçüncü yıl satanlar yüzde 30'u, dördüncü yıl satanlar ise gelirin yüzde 40'ı üzerinden beyanda bulunacak. Uygulama ile hemen alıp satanlar daha fazla vergi ödemiş olacak.

Hibe ve Hediye ile El Değiştiren Eşya da Vergilendirilecek
Veraset vergisi ise yeni düzenlemeyle kaldırılacak. İvazsız intikaller yani hibe ve hediye yolu ile el değiştiren eşya da gelir vergisine dahil edilecek.

Küçük Esnafa Vergi İstisnasında da Yeni Düzenleme
Küçük esnafa vergi istisnası da düzenleme ile yolda. Bu kapsama hallaç, kalaycı, lehimci, çilingir, nalbant, kömür kırıcısı, badanacı, boyacı gibi meslek grupları girecek.

Vergi istisnası uygulacak olan bu meslekler için tek şart bir iş yeri açmamak, gezici olarak çalışmak olacak.