Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından web sitesi üzerinden yapılan duyuruda Kılavuzluk, Römorkör ve Diğer Hizmetler tarifesinde 01.01.2012 tarihinden itibaren bazı değişikliklere gidileceği duyuruldu.

KEGM tarafından yapılan duyuru şöyle:


01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Kuruluşumuz Kılavuzluk, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesinin bazı hükümlerinde yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler, 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. Tarifenin geneline ilişkin olarak revize edilen ve yeniden düzenlenen maddelerin önem arz eden bazıları aşağıda gösterilmiştir.

Ayrıca, 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak Tarife internet sitemizden de yayınlanacak olup; özellikle değişen ödeme günü nedeniyle Donatan ve acentelerin gecikmeye düşmeden ödemelerini yapmaları hususlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.
.
TARİFEDE YAPILAN DÜZENLEMELER:

 1. Kuruluşumuz tarafından verilen liman hizmetlerinde Cumartesi günü saat: 13:00’den itibaren uygulanan tatil zammı uygulaması kaldırılmıştır.
 2. Tankerler dışında, IMDG Kodu Klas 2-5.1-5.2 ve 6.2 yükleri taşıyan gemilerin tehlike zammı oranı %30 dan % 10 ‘a düşürülmüştür.
 3. Zeyport Limanının diş liman uygulamasına son verilmiştir.
 4. Tarifenin, 3.1.3/ 2. maddesi kapsamında; Havuz, Şat, Duba, Yüzer vinç ve Barç gemi formunda olmayan deniz araçları sınıfından çıkartılmıştır.
 5. Tarifenin 3.2.7/1. maddesinde yer alan makine arızası yapan gemilere tatbik edilen % 50 ilave ücret uygulaması kaldırılmıştır.
 6. Draftı müsait olmayan gemilere Karaköy, Salıpazarı ve Sarayburnu rıhtımlarında talebe binaen verilen ŞAT hizmeti için (cer dâhil) gün ve adet bazında 1.000 ABD Doları sabit ücret alınması tarifeye derc edilmiştir.
 7. VUK.231/5 madde hükmü gereği, 7 gün içinde fatura tanziminin zorunlu olması dikkate alınarak ve ayrıca Fener Tahlisiye tarifesi hükmü ile de yeknesaklığın sağlanmasını teminen, tarifenin 1.4.4.3.2 maddesi kapsamında, 8 günlük ödeme süresi 7 güne indirilmiştir
 8. Gemilerin Ülkemize daha fazla gelmeleri halinde kademeli olarak daha fazla indirim almaları bağlamında;
  İstanbul ve İzmir Limanlarına aynı takvim yılı içinde Toplam 20(Dahil) seferden fazla gelen 10.000 Gros tondan büyük Yolcu ve Kruvaziyer gemilerine 20(Dahil) -30 sefer arasına % 20, 30(Dahil) -40 sefer arasına % 30, 40(Dahil) -50 sefer arasına % 40, 50 ve üstü sefer için % 50 Kılavuz ve Fener ücretlerinden indirim yapılması,

Aynı takvim yılı içinde Marmara Limanları uğraklı Boyu 300 Metreden büyük tüm gemilere kendi sınıfları içinde 20 ve üstü her bir sefer için; 20(Dahil)-30 sefer arasına % 20, 30(Dahil) -40 sefer arasına % 30, 40(Dahil) -50 sefer arasına % 40, 50 ve üstü sefer için % 50 Çanakkale geçiş Kılavuz ücretinden indirim yapılması (1 Sefer = 2 geçiş (GK+KG), kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, Uygulamaya yönelik olarak:

Plansız refakat hizmetlerinde Yüksek çeki gücünde Römorkör gönderilmesi halinde :

 • 0-5000 GRT arasındaki gemilerden 20-39,9 tonluk
 • 5001-10000 GRT arasındaki gemilerden 40-59,9 tonluk
 • 10001-25000 GRT arasındaki gemilerden 60-79,9 tonluk
 • 25001 GRT ve üstü gemilerden ise 80 ton ve üzeri römorkör

Plansız Refakat Esas Ücreti üzerinden tahakkuk yapılacaktır.