Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sonrası birçok kamu kurum ve kuruluşunda yürütülen çalışmalar kapsamında 66 bin  36 personel görevden uzaklaştırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta  olmak üzere ekonomiyle ilgili kurum ve kuruluşlarda ise 15Temmuz'dan bugüne  kadar 5 bin 412 personel açığa alındı.

Başbakanlıksağlık Bakanlığı,  İçişleri BakanlığıDışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür veTurizm Bakanlığı, Aile  ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,Türksat  AŞ, ekonomi bakanlığı, Milli eğitimBakanlığı (MEB), Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  (ÖİB), Başbakanlık Toplu konut İdaresi (TOKİ), Devlet Hava Meydanları İşletmesi  (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun (TAPDK) da  aralarında bulunduğu birçok kamu kurum ve kuruluşunda görevden uzaklaştırma  işlemi gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığında 115'i yönetici, bin 504'ü hekim 5 bin 581 personel  görevinden uzaklaştırıldı.
Dışişleri Bakanlığındaki çalışmalar kapsamında büyükelçiler Gürcan  Balık ve Tuncay Babalı'nın dahil olduğu merkezde bulunan 88 kişinin ilişiği  kesildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda  bin 180, Kültür ve Turizm Bakanlığında 110, Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığıyla bağlı kurumlarda 673 kişi açığa alındı.
İçişleri Bakanlığında merkez ve taşra teşkilatlarında görevli 246  mülki idare amiri, 7 bin 899 emniyet, 614 Jandarma ve aralarında sahil güvenlik  komutanının da bulunduğu 18 sahil güvenlik personeli olmak üzere 8 bin 777  personel görevden uzaklaştırıldı.
Çankaya'daki Başbakanlık Ek Bina'da görevli 257 çalışan açığa alındı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığında 221 kişi görevinden uzaklaştırıldı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 184, Maliye Bakanlığında bin 500,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) 86, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığında 300, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda (EPDK) 25, borsa  İstanbul'da (BIST) 51 ve Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) 36 kişi açığa alındı.
Gençlik ve spor Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda 265 kişi  görevden uzaklaştırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında  çeşitli kademelerde görevli bin 112 personel açığa alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında FETÖ ile bağlantılı 97 personel daha  açığa alınırken, bu rakam 167'ye çıktı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevden uzaklaştırılan  personel sayısı 599'a ulaştı,TOKİ Başkanlığında görevli 22 personel açığa  alındı.
MEB'de merkez ve taşra teşkilatında görev yapan FETÖ ile irtibatlı  kamu personeline yönelik çalışma kapsamında 21 bin 738 çalışan açığa alındı, özel  okullarda ise 21 bin 29 personelin çalışma ruhsatı iptal edildi. Böylece MEB'de  özel eğitim kurumları da dahil görevden uzaklaştırılan personel sayısı 42 bin 767  oldu.
Milli Savunma Bakanlığınca 262 askeri hakim ve savcı görevden  uzaklaştırıldı.
Ankara Üniversitesinde görevli 4 öğretim elemanı ile Bülent Ecevit  Üniversitesinde 20'si öğretim üyesi, 11'i idari personel olmak üzere 31 kişi  açığa alındı.
TRT'de 300, RTÜK'te de çeşitli unvanlardaki 29 personel görevlerinden  uzaklaştırıldı.
TBMM'de de aralarında TBMM Genel Sekreter Yardımcıları Muhammed  Bozdağ, Kemal Kayave Mustafa Tamirci'nin olduğu çok sayıda üst düzey bürokrat  görevden alındı.
Kalkınma Bakanlığında açığa alınan personel sayısı 82'ye ulaşırken,  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarında  560, Ekonomi Bakanlığında 15, TÜİK'te 21 ve Sayıştayda 108 personel görevden  uzaklaştırıldı.
TÜRKSAT AŞ'de 29 kişinin iş akitleri feshedildi.
Hazine Müsteşarlığında 2 genel müdür, bir genel müdür yardımcısı ve 5  daire başkanı dahil 62 kişi açığa alındı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı ile bağlı ve ilişkili kurumlarda 529 kişi görevden uzaklaştırıldı.
Ekonomiyle ilgili bakanlıklarda görevden alınan kamu çalışanlarının  sayısı 5 bin 412'ye ulaştı.