AYM'DEN "BU HUSUSLAR KARARNAME İLE DÜZENLENEMEZ" KARARI

Anayasa Mahkemesi, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri brüt gelirlerinden %30 esasına göre alınan ve %50'si UAB Döner Sermayesine aktarılan Kamu Payı'nı düzenlemeyi yapan hukuksal enstrüman yönünden Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. 

Önceleri %6,5 lar olarak bilinen  ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan bir KHK uyarınca tahsil edilen  kamu payı, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına alınarak önce %10'a daha sonra da %30'a yükseltilmişti. İlgili KHK ise 2018 tarihli bir başka KHK ile iptal edilmişti. 

27.02.2024  tarihli Resmi gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi Kararı ile, bahse konu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine ve esas olarak da 1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne 37 iptal geldi. 

İptal edilen hükümler arasında Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetlerinden alınan %30'luk pay da bulunuyor. 

Turgay Ciner, 4 gemi siparişi verdi Turgay Ciner, 4 gemi siparişi verdi

Anayasa Mahkemesi, Kamu Payını %10'a ve %30'a çıkaran Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini ayrı ayrı iptal ederken, %6,5 luk Kamu payı öngören 1 Nol.lu kararnamedeki hükmü de yine anayasaya uyarlık bakımından iptal etti. 

Bazı iptal kararlarına 9 aylık bir yürürlüğe girme süresi verilirken, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetlerinden alınan kamu payı bakımından böyle bir yürürlük süresi öngörülmedi. 

Buna göre, teşkilatlar 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren, kanun ile bir düzenleme yapılıncaya kadar, kamu payı ödemeyecekler.  Kanun düzenlemesi yapılsa bile yapılacak kanun geriye yürümeyecek. 

Kaynak: ÖZEL HABER