Jotun gövde performans çözümlerini kullanan gemiler %20 daha düşük karbon yoğunluğu elde ediyor.

Jotun’un Avrupa Birliği İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) datalarına dayanan yeni çalışması, Jotun Gövde Performans Çözümleri kullanan gemilerin %20 daha düşük karbon yoğunluğu elde ettiğini ortaya çıkardı.

AB tarafından yayınlanan son karbon emisyonları MRV datalarında, Jotun Gövde Performans Çözümleri (HPS) kullanan kargo gemilerinin, operasyonlarında HPS kullanmayan emsalleriyle karşılaştırıldığında, 2019 ve 2020 yıllarında ortalama %20 daha düşük karbon yoğunluğu raporladığı görülmektedir.

İstatistikler, çapraz olarak kontrol edildiğinde, deniz boyalarında en iyi performansı sunduğu belirtilen bazı ‘düşük sürtünme etkili’ kir tutmayan (foul release) silikon kaplamalara sahip gemilerden daha düşük karbon emisyonuna sahip olduğunu göstermektedir. Emisyon raporundan önceki üç yılda uygulanmış kaplamalar dikkate alınmıştır. Jotun’un araştırmasında; dökme yük, kimyasal tanker ve yakıt tankerlerini de içeren ana kargo gemi tiplerine ait akredite taraflarca doğrulanmış yaklaşık 9.000 gemiye ait veri kümesi incelenmiştir.

IMO tarafından 2023 te uygulamaya geçilecek Karbon Yoğunluk Endeksi (CII) operasyonlar sırasında yıllık emilimdeki düşüşe odaklanmaktadır. Dolayısıyla performans ölçümü karina bakımının sadece havuz sonrası etkisine dayandırılmamalıdır. Servis süresince sürekli performans sağlayacak güvenilir ve etkili gövde boya çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Minimal kirlenmeyle daha temiz bir gövdenin sürekliliğini sağlamanın anlamı, geminin denizde seyri esnasında daha düşük dirence sahip olmasıdır. Bu bağlamda, aynı hızı sağlamak için daha az güç ve yakıt gereksinimi duyar, bu da doğrudan karbon dioksit salınımını azaltır. Jotun’un Gövde Performans Sistemlerinin kayıtlı referanslarıyla ispatlanmış uzun dönem güvenilirliği, gemi sahiplerinin rekabet avantajı kazanması için her zamankinden daha önemli hale gelecektir.

Jotun Global Hull Performance (Jotun Global Gemi Gövde Performans) Kategori Direktörü Stein Kjolberg; Jotun Gövde Performans sistemlerinin deniz boyaları pazarındaki konumundan ve performansından çok memnun olduğunu belirtti: “Müşterilerimize, gövde performans çözümlerimize ve servis sürecinde sağladığı yatırım getirisine olan güvenleri için teşekkür ederiz. Jotun HPS kullanan gemiler; bir yandan Jotun’un sağladığı uzun dönem verimlilik ve maliyet avantajından faydalanırken; diğer yandan denizlerdeki karbon salınımının azaltılmasına olumlu yönde katkıda bulunuyor. Jotun HPS Sistemi ile elde edilecek yakıt tasarrufunun, neticede daha üst seviye gövde boya sistemi kullanma maliyet farkının çok çok üstünde olması bir yandan gemi sahipleri ve operatörler için en önemli faydalardan biri iken, diğer yandan yakıt tasarrufu ile düşük karbon emisyonu ile çevreye yönelik bir fayda sağlıyor. Yakıt tasarrufunun, daha düşük karbon emisyonu anlamına gelmesi, endüstrisi paydaşlarının daha düşük karbon emisyonu eğilimiyle, bu gemiler daha kuvvetle tercih edilecek ve destekleneceğine, bu durumda yatırım geri dönüşünü daha da arttıracağına inanıyorum.”

Gemilerde Enerji Verimliliği Tasarım İndeksi:

Gemiler teknik olarak enerji verimliliğini sağlamak üzere; Enerji Verimliği Tasarım Endeksi (EEDI) ve Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksi (EEXI) gereklerini karşılamak üzere dizayn edilebilirler. Ancak gerçek seyirde deniz kirliliği, hava şartları ve operasyonel faktörler devreye girmektedir. Operasyonların karbon yoğunluğunu düşürmek için çeşitli yollar olmasıyla beraber, kirlenmeye karşı koruma belki de yararlanılacak en düşük maliyetli, en önemli ve en kolay yöntemlerden biridir. En kritik yönlerden biri, kirlenmiş gövde dolayısıyla artacak direncin; enerji tasarrufu yaratan cihaz ve modifikasyonların sağlayacağı enerji kazanımına negatif etki edebilecek olmasıdır. En iyi yaklaşım, yaklaşımların kombinasyonudur. AB MRV dataları baz alınarak yapılan çalışmada; Jotun HPS kullanan konteyner gemileri HPS kullanmayan emsallerine göre %49 daha düşük karbon emisyonu raporlamıştır ve bazı ‘düşük sürtünme etkili’ kir tutmayan (foul release) silikon boyalara göre %10 daha avantajlıdır.

Bir Bakışta Jotun Gövde Performans Çözümleri:

Jotun Gövde Performans Çözümleri, teknoloji harikası gövde boya sistemi ve uygulama teknolojileriyle yüksek kaliteli teknik servisin kombinasyonudur. Çözümler; gemi sahipleri ve

operatörlerinin gövde performansını maksimize etmesine, böylece hem yakıt maliyetlerini, hem de sera gazı emisyonlarını azaltmasına olanak sağlar. Performansı ve gemi enerji verimliliğine etkisi şeffaf metodlarla (ISO 19030) izlenebilir ve ölçülebilir. Ek olarak, müşterilerin yatırım geri dönüşünü koruyan yüksek performans garantileri de bulunmaktadır.