Japonya’da Fukushima Nükleer Reaktöründe tutulan radyoaktif suyun 2023 de kademeli olarak denize tahliye edilme planı bölge ve çevresindeki su ürünleri sektörünü ciddi olarak endişelendiriyor.

Japonya’nın Fukushima eyaletindeki Fukushima Daiichi Nükleer Enerji Santralinin hasar görmesi ile yaşanan sızıntı sonrasında ve reaktörden sızan radyoaktif kalıntıların ağırlıkla deniz balıklarında tespit edilmesi ile bölge ve yakın çevresindeki tüm avcılık ve yetiştiricilik faaliyetleri  durdurulmuştu.

Özellikle bölgede bulunan sardalye ve ançüezlerde yüksek düzeyde radyoaktif kalıntının tespit edilmesi ile sadece Fukushima kıyılarını değil, bu türlerin göç alanı içerisinde bulunan tüm balıkçılık alanlarını da tüketiciler tarafından kara listeye eklenmesine neden oldu.

Bölgedeki avcılık ve ağ kafeslerde yetiştiricilik faaliyetlerine alternatif olarak kapalı devre sistemlerinde alternatif türlerin yetiştiriciliği ile ilgili projeler gerçekleştirildi. Bu süreç içerisinde bölgede sadece denizel su ürünleri değil, nehir ve göletlerdeki avcılık faaliyetleri de önemli ölçüde etkilendi.

Ayrıca Japonya’da oldukça popüler olan Rekreasyon / Sportif Olta Balıkçılığının diğer tüm alanlardan çok daha fazla zarar gördüğünü de söyleyebiliriz. Tüm bu projeler ve önlemler ile Fukushima ve çevresindeki su ürünleri ve balıkçılık sektörü günümüzde, 2011 öncesindeki kapasitesinin yarısına yakın kapasitesi ile çalışmaktadır.

2022 başlarında felaket öncesi kapasitenin yüzde yirmisi ile çalışan avcılık kapasitesini 2022 sonu itibari ile önemli ölçüde arttırmıştır.

Bu olumlu gelişmelere Japon Hükümeti’nin bu yıl Ocak ayında aldığı bir karar gölge düşürdü. Japon Hükümetinin, Fukushima Nükleer Enerji Tesisindeki suyu 2023 Baharında denize bırakma planı tüm avcılık ve yetiştiricilik sektörü tarafından endişe ile karşılandı.

Ocak ayında alınan bu karar özellikle bölgede balıkçılıkla geçimini sağlayan halk tarafından, geçmiş yıllarda toparlanma için harcanan emeklerin heba edilmesi olarak da tepki görmekte.

Tesisteki suyun, önemli ölçüde radyoaktif kalıntılardan arıtılarak da olsa denize tahliyesi bölgenin başta su ürünleri olmak üzere diğer tüm tarımsal üretimini, pazarlama hususunda olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Kaynak:Balık haber

 

Editör: Nermin İstikbal