Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal ordularının çizmesi altında ezilen Anadolu’nun kurtuluşu için dört yıl boyunca cepheden cepheye koşan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’i kurtararak, kesin zaferi ilan etmişlerdir. 99 yıl önce İzmir’e ayak basan Türk süvarileri, sadece Türkler için değil büyük devletlerin işgali altındaki tüm topraklar için umut ışığı oldular.

İzmir’e sevgisini “Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!” sözleriyle ifade eden Büyük Önder Atatürk için İzmir’i işgalden kurtarmak, Anadolu’nun kurtuluşunun ve Türk halkının bağımsızlığının tescili olmuştur.

İzmir, kurtuluştan bir yıl sonra kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının, Anadolu’dan yeni baştan imarının da öncüsü olmuştur. Kurtuluşundan beş ay gibi kısa süre sonra İzmir İktisat Kongresi’ne ev sahipliği yapan şehrimiz, Cumhuriyetin ekonomi politikalarına yön vermiştir. Ege’nin tarımsal zenginliğinin sonucu oluşan canlı ticaret kültürü, bu ürünlerin dünya pazarlarına gönderildiği limanı, bir panayırdan başlayarak dünya ölçeğinde bir sergiye dönüşen fuarı, devletin ve başarılı girişimcilerinin kurduğu tarım ve sanayi işletmeleri ile İzmir, Türkiye’nin muhtaç olduğu ekonomik altyapıyı da kurmuştur.  1925 yılında 200 milyon doları ancak bulan ihracatımızın çoğu İzmir’den gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehri unvanını haklı bir gururla taşımaktadır.

Geçen yıllarda İzmir, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmiş, her alanda birçok ilkin gerçekleştirilmesine imza atmış, ancak daha sonraki yıllarda öncü şehir olma kimliğini ne yazık ki kaybetmiştir. Bugün 9 Eylül ruhunu yeniden hatırlayarak, ülkemizin kalkınma hedefinde yine öncülük yapabiliriz. Denizcilikte, tarımda, sanayide, ticarette, lojistikte, turizmde yeni bir atılım yapacak potansiyelimizin mevcut olduğuna inanıyoruz. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, 9 Eylül’ü, İzmir’in kurtuluşunun 99. yılını kutluyorum.

Yusuf ÖZTÜRK

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı