İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı, 1 Ekim 2023 tarihi itibarı ile ABET-EAC (Accreditation Board for Engineering and Technology - Engineering Accreditation Commission) akreditasyonu aldı.

igu1231

Dünyada bu akreditasyonu alabilen sadece 2 üniversite var

Dünyada bu akreditasyona sahip (SUNY Maritime College ve Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport’dan sonra) üçüncü, Türkiye’de ise ilk Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Marine Engineering) lisans programı olma başarısını göstermiştir.

ABET-EAC kriterlerine göre hazırlanan 2017-2018 eğitim-öğretim yılı lisans ders planı ile başlayan süreç, 2021’de ilk mezunların verilmesi ile devam ettti.

Bu mezunların mezuniyetten sonraki iş ve başarı durumları da bir yıl boyunca takip edilerek 2022 Ekim ayında ABET-EAC denetiminden geçildi ve sonuçlar 1 Ekim 2023 tarihinde ilan edildi.

itu1233

İTÜ Lisans Programı, Başarı İle Geçti

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı, denetimden herhangi bir eksiklik ve zayıflık bulunmadan büyük başarı ile geçti.

Program, öğrenci öğrenme çıktıları odaklı bir kalite süreci yürütmektedir. Bu süreçte, iç paydaşlar (akademik ve idari personel, öğrenciler) ve dış paydaşların (sektör, mezunlar) aktif katılımı ile ders ve genel programda PUKÖ (Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al) döngüleri başarı ile tamamlanarak sürekli iyileştirmeler sağlanmaktadır. Akreditasyon denetim tarihinden itibaren geriye dönük olarak iki yıl geçerli olduğundan, Ekim 2020 tarihinden sonra Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programından mezun olan bütün öğrenciler akredite olmuş bir programdan mezun olmuş sayılacaklardır.

ABET Akreditasyonu Hakkında
 
 ABET, uluslararası uygulamalı doğa bilimleri, bilişim, teknoloji ve mühendislik yüksek eğitim programlarını akredite eden ve denetim yaklaşımları ile yöntemleri açısından dünyada önder sayılan ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir kurumdur.

ABET akreditasyonu, bir programın verdiği mezunların kendi alanlarında dünya standartlarını sağlamış ve yetkin profesyoneller olduklarının bir kanıtıdır. Akredite programlardan mezun olan öğrenciler, sağlam bir eğitsel temele sahip olurken aynı zamanda kamunun refah ve güvenliğini de önemseyen yeni ve gelişmekte olan teknolojilere öncülük edebilirler.

Fakülte mezunları bu akreditasyon ile daha kolay iş bulacak

ABET akreditasyonu, mezunların çok uluslu kurumsal şirketlerde iş bulabilmeleri için de bir katma değer yaratmaktadır.

Akreditasyon hakkında detaylı bilgiye ABET (www.abet.org) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (https://gmim.itu.edu.tr) Eğitim/Akreditasyon sayfalarından ulaşılabilir. 

Okulda öğrenciler çelik ve fiber tekne üretiyor Okulda öğrenciler çelik ve fiber tekne üretiyor

itu1234

Editör: Fulya Tekin