İtalya, Orta Akdeniz'deki deniz göçmenlerini alıp Lampedusa ve Sicilya'da güvenli bir yere teslim eden STK kurtarma gemilerine yeni bir yaklaşımı test ediyor. 

Kurtarma gemisi operatörlerine göre, İtalyan yetkililer limanları tamamen açmak veya kapatmak yerine, girişlerine izin verilecek göçmenleri  seçiyor.

Kurtarma gemisi operatörlerine göre, gemide yüzlerce göçmen var ve  çoğunluğu yetişkin erkek.

STK kurtarma gemileri, İtalya'ya gelen göçmenlerin nispeten küçük bir yüzdesini oluşturuyor, ancak bunlar İtalyan siyasetinde kritik bir sorunun simgesi: her yıl deniz yoluyla gelen 50-100.000 kişiye yardım edip etmemek...

Yeni seçilen Başbakan Giorgia Meloni, kampanya yolunda net bir göçmen karşıtı pozisyon belirledi. Daha önce yetkililerin "göçmenleri ülkelerine geri göndermeleri ve ardından onları kurtaran tekneleri batırmaları" gerektiğini öne sürmüş ve son görüşmelerde sınır güvenliğini sağlamak için göçmen akışlarının "yönetilmesi" gerektiğini söylemişti. 

Meloni'nin yeni içişleri bakanı Matteo Piantedosi yönetiminde, STK kurtarma gemileri teste tabi tutuluyor. Geçen hafta dördü bu gemilerden Sicilya limanlarına giriş için başvurdu ve yanıt alamadı. Pazar günü, yeni yönetimin yumuşadığı görüldü: Bir kararnamede, Piantedosi belirli gemilerin girmesine izin verdi, ancak bu, yalnızca "acil koşullarda ve güvencesiz sağlıkta" hayatta kalanlara yardım edecek kadar uzun sürdü. 

Pazar ve Pazartesi günleri, liman yetkilileri bir geminin Reggio Calabria'ya, iki geminin de Catania'ya girmesine izin verdi. Varışta, sağlık görevlileri gemiye bindi ve karaya çıkma için "savunmasız" kişileri elle seçti. 

STK hesaplarına göre, giriş için seçilen kişiler tüm kadınları ve tüm çocukları içeriyordu - sadece yetişkin erkekleri geride bıraktı. Geo Barents kurtarma gemisinde 215 , Humanity 1'de  ise 35 kişi kaldı .

Operatör SOS Humanity'ye göre , Humanity 1'e , kalan kurtarıcılar hala gemideyken limandan ayrılması talimatı verildi. Geminin kaptanı, "hayatta kalanları karaya çıkararak tehlikede olan insanları kurtarmayı tamamlama görevi" olduğunu iddia ederek ayrılmayı reddetti. SOS Humanity, Piantedosi'nin kararnamesine Roma'daki bir mahkemede itiraz edeceğini söyledi.

Geo Barents'in işletmecisi MSF de benzer bir açıklama yaptı. MSF, "Bir kurtarma operasyonu ancak tüm hayatta kalanlar güvenli bir yere indikten sonra tamamlanmış sayılabilir" dedi. "İtalyan hükümetinin kararnamesinde önerildiği gibi kısmi ve seçici karaya çıkarma korkunç; denizcilik sözleşmelerine göre yasal olarak kabul edilemez."

Erkek göçmenleri kabul etmemem kalıcı bir politikayı temsil ediyorsa, göçmenlerin önemli bir bölümünün dışarıda kalacağı bildiriliyor. Çünkü, BMMYK'ya göre, İtalya'ya deniz yoluyla gelen göçmenlerin yüzde 75'i yetişkin erkekler, bunu çocuklar (yüzde 19) ve küçük bir azınlık kadın (yüzde altı) izliyor. 

Meloni yönetimi ise kurtarma gemilerinin bayrak devletlerinin (bu durumda, Norveç ve Almanya) kurtarılanların karaya çıkarılmasından sorumlu olması gerektiğini iddia ediyor. SOLAS, kaptanların kurtarılanları güvenli bir limana teslim etmesini gerektirir, ancak bayrak idaresi için bir rol belirtmez. 

Editör: Nermin İstikbal