banner191

banner148

banner179

banner176

08.06.2011, 08:42

İstanbul Sularında Araba Vapurları

İstanbul'un tarihi 300 bin yıl önceye kadar uzanır. Küçükçekmece gölü kenarında bulunan Yarımburgaz mağarasında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere rastlanmıştır.

Bu dönemde gölün çevresinde Neolitik ve Kalkolitik insanların yasadığı sanılmaktadır. Çeşitli dönemlerde yapılan kazılarda, Dudullu yakınlarında Alt Paleolitik Çağ'a, Ağaçlı yakınlarında ise, Orta Paleolitik Çağ ile Üst Paleolitik Çağ'a özgü aletlere rastlanmıştır. 5000 yıllarından itibaren başta Kadıköy Fikirtepe olmak üzere Çatalca, Dudullu, Ümraniye, Pendik, Davutpaşa, Kilyos ve Ambarlı'da yoğun bir yerleşimin başladığı sanılmaktadır.

Ama bugünkü İstanbul'un temelleri M.Ö. 7. yüzyılda atılmıştır. M.S. 4. Yüzyılda İmparator Constantin tarafından yeniden inşa edilip, başkent yapılmış; o günden sonra da yaklaşık 16 asır boyunca Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde başkentlik sıfatını sürdürmüştür. Aynı zamanda, İmparator Constantis ile birlikte Hıristiyanlığın merkezlerinden biri olan İstanbul, 1453'te Osmanlılar tarafından fethedildikten sonra Müslümanların en önemli kentlerinden biri sayılmıştır, İstanbul ilk Kurulduğu yıllarda bu gün sur içi dediğimiz başka bir deyimle tarihi yarımada’da bulunan yedi tepe üzerine kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar her dönemde cazibe merkezi haline gelen İstanbul hep göç alan bir şehir olmuştur. Doğal olarakta sınırları her geçen gün daha da genişlemektedir.

Bir metre kare alana düşen nüfus oranı ile dünyanın ilk sıralarında yer alır.  İstanbul göç ala ala İstanbul’un sınırları tarihi yarımada dışına taşmıştır. Boğaziçi, Kadıköy, Adalar yerleşim alanları haline gelince de ulaşım sorunu bu gün de olduğu gibi bir sorun olarak meydana gelmiştir. 1800 yılların başlarında buhar makinelerin yelkenli gemilerde kullanılması ile deniz ulaşımında bir çağ açılmıştır. 1828 yılında Buğ gemisinin İstanbul’a gelmesi bu geminin halk tarafından benimsenmesi tutulması neticesinde Padişah II Mahmud ondan sonra tahta geçen I.Abdülmecit Tersane-i Amire’de buhur makinesi ile işleyen yeni gemiler inşa ettirmiştir.  Yeni İnşa edilen bu gemilerin hizmete girmesi ile başta boğaz içi olmak üzere Marmara denizi kıyısındaki yerleşim birimlerine daha sonrada İmparatorluğun Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki diğer şehirlerine vapur seferleri başlamıştır. 1843 yılında Bu seferleri yapacak olan gemileri de çalıştırmak üzere Bu günkü Türkiye Denizcilik İşletmeleri nüvesini teşkil eden Fevaid-i Osmaniye adını ile de bir İşletme kurulmuştur.

Suhulet'in 1800'lü yılların sonlarındaki hali

Bu dönemde hızla gelişen Boğaziçi’ndeki yerleşimin İstanbul’un merkezi ile ulaşımını temin etmek amacıyla 1851 yılında yalnızca Boğaziçi’nde çalışmak üzere Şirket-i Hayriye 1858 yılında Haliç kıyılarında çalışmak üzere Haliç Dersaadet Şirket-İ Hayriye, Haliç Vapur Şirketidir adı ile bir şirket kurulmuştur. İstanbul’un ulaşımını sağlayan bu üç şirketten Bu gün Türkiye Denizcilik İşletmeleri nüvesini teşkil eden Fevaid-i Osmaniye bir devlet kuruluşu iken, Şirket-i Hayriye ve Haliç Dersaadet Şirket-İ Hayriye, Haliç Vapur Şirketi sermayesi tamamen özel sektöre ait olun şirketlerdir. Bu kuruluşların faaliyet geçmesi ile İstanbul’un ulaşımında önemli bir rahatlama meydana gelmiştir. İstanbul’un iki kıyısına at, araba ve askeri ağırlıkların taşınması için özel vapurlara ihtiyaç duyulur. Özellikle ordu hayvanlarının toplarının karşıdan karşıya geçirilmesi büyük güçlüklerle ve hayli zaman kaybı pahasına mümkün olabiliyordu. O dönemde Şirket-i Hayriye’nin Genel Müdürü olan Hüseyin Haki Efendi, bu sorunu görür bu sorunu çözecek bir çözüme ulaşırsa şirketine öneli ölçüde kazanç sağlayacak düşünerek, Şirket’in Umum Müfettişliğinde bulunan İskender Efendi ve Hasköy Tersanesi’nin ser mimari Mehmet Usta ile baş başa verip, o güne kadar benzeri görülmemiş bir vapur tipi çizdiler. Bu çizim iki başında kıyıya indirilecek kapakları olan bu tekne, iki yandaki çarklarını ileri veya geri döndürerek iki yönede aynı hızla ilerleyebiliyordu.

1900'lü yılların başında Kabataş İskelesi

Önü arkası olmadığı içinde hangi yöne gidiyorsa orası önüydü. Yolcuların oturmalarına mahsus sıralarda kaldırıldığı için ana güverte atları, arabaları rahatça alabilecek kadar genişti. Bu vapur bu gün Araba Vapuru, ya da feribot dediğimiz vapur tipinin anasıydı. 1870 yılında Mehmet Usta vasıtasıyla İngiltere’deki gemi inşa mühendislerine izah edilip inşa edildi.  26 Suhulet bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Yandan çarklı tek silindirli ana makinesi ilan 26 Suhulet’in teknesi saçtan inşa edilmişti. 26 Suhulet, önceleri Sirkeci-Üsküdar arasında çalıştırılması düşünülmüş olmasına karşılık Üsküdar – Kabataş arasında Çalıştırılması’nın daha uygun olacağına karar verilmiştir.

Dünyada o zaman başka bir eşi bulunmayan araba vapurumuza şanlı Türk Bayrağı çekilerek «Suhulet»adı altında 26 No ve 8 mil sürati ile sefer hazırlıklarına başlanır.

Ancak böyle bir vapurun iki kıyı arasında yük ve yolcu taşıyacağı haberi, o zamanın mavnacıları arasında hoşnutsuzluk yaratmış ve zaten Şirketi Hayriye’ye kızgın olan ve zaman zaman vapurların önlerini kesip onları taşlayan bu cahil tabaka hemen aralarında toplanıp yeni planlar tasarlamaya ve bu yeni vapuru işlettirmemeye karar verirler. Hüseyin Haki Efendi bütün bunlardan haberdardır.  Ve de yukarıda da bahsettiğimiz gibi zeki ve inatçıdır. Kendisi kararım çoktan vermiş ve sefer programım hazırlamıştır. İlk önce Şeyh-ül İslam Efendiden güzel bir fetva yazdırır ve tatbik mührünü basar. Ayrıca askeri idareye başvurur ve yardım ister, önce dini baskı, yetmezse askeri güçle bu çapulcuları yıldırmayı planlamıştır. Üsküdar kıyılarına topçu kıtası gönderilir ve asker nezaretinde sefer tecrübeleri yapılmasına karar verilir. Mavnacılarda boş durmayıp kahvelerden boş halkı toplamaya ve her türlü yalanlarla halkı kışkırtmaya başlamışlardır. Sahile dolan halk; küstah bir sürü çapulcu arasında şaşkın ve meraklıdır. O gün vapurun geleceği haberi yayılır. Yeni vapur çiçekler ve bayraklarla süslenir ve Kabataş'tan Üsküdar'a hareket edilir.

Suhulet araba vapurunun ilk sefere başladığı gün dikilen Kabataş'daki kitabesi

Gök masmavi, güzel güneşli bir gündür 26 numara süzüle süzüle gider... Gider Üsküdar'a varır, ama kıyıya yanaşamaz, çünkü mavnacılar teknelerim dört, beş sıra halinde yan yana zincirle bağlayarak demirlerini de atıp bütün sahili tutmuşlar, kendileri de meydanı çevreleyen çardaklı kahvelere dağılarak koyu bir sohbete dalmışlar, yan gözle de bir türlü sahile yanaşamayan vapuru süzerler.
Ya topçu kıtası o da gelmiş Üsküdar meydanında kalakalmış, etrafı merakla neticeyi bekleyen büyük bir halk kütlesiyle çevrilmişti.
Birden gür bir ses koca meydanda gürler.
— Sizlere 3 dakika veriyorum ya derhal dağılır, çekilirsiniz veya hepiniz! Mavnalarınızla beraber suyun 7 kat dibine gömerim, Vallahil-Azim. Topçu Kıt'a kumandanı mavnacılara haykırıyordu... Ve sonra başını geriye çevirmeden askerlere verdiği emir işitildi.
Top indir.
Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zaman içinde koca toplar meydana çıkmış neferler yerlerin! Almışlar, etrafım çevirerek topları her an patlamaya hazır hale getirmişlerdi.

Suhulet 1930'lu yıllardaki hali

Mavnacılar için artık kaybedecek tek dakika kalmamıştı, hemen zincir kesip, demirlerini dahi alamadan teknelerini boğazın akıntısına bırakarak kayboluverdiler.
26 No. karaya yanaşmış, kesilen kurbanlar ve okunan dua sesleri arasında başta Binbaşı arkasında topçu kıt'ası atlarının nalları güverteyi gümbür gümbür öttürerek vapura bindiler. Daha sonra bir kaç fayton ve seçkin bir meraklı kütlesi... Üsküdar camisinin oya gibi işlemeli minarelerinden okunan selalar arasında 26 Numarada sanki o tarihi anı yaşıyormuş gibi süzüle süzüle harekete geçmişti bile.

 

Suhulet, 1950'li yıllarda Üsküdar İskelesi'nde

Bu arada kalabalık bir karşılama heyeti Kabataş’ta toplanmış, ön safhalara yerleşen Erkan-ı Devlet karşıdan güneşte pırıl pırıl parlayan bu tek silindirli yeni vapuru karşılamaya hazırlanmışlardı. Mızıka-i Hümayun Marşı Osmanî’yi çalıyordu, gemi geldi yanaştı, ön kapak indi çifte palamar vererek kazıklara bağlandı

Asker halkı selamlayarak, Taksim topçu kışlasının. yolunu tuttu. Halk gözyaşları arasında bir birini kucaklıyordu, 1870 yılı baharında bir bayram havası yaşanıyordu.

Sultan Abdülaziz’in keyfine payan yoktu, sarayının penceresinden bu yeni vapuru seyretmişti. Donanmasına katılan bu marifetli güzel gemiden öteki devletlerde henüz yoktu... O zamanlar Londra'da bile bu nevi. Vasıta taşıyan vapurlar iki zincir arasında bir kıyıdan diğerine gider ve açık denizde sefer yapamazdı... Ve dünyada ilk arabalı vapuru yaratan Hüseyin Haki Efendide ebetteki mükâfatlandırılmış ve kendisine 2. vapur için emir verilmişti.

Suhulet Çanakkale Savaşı sırasında Akbaş İskelesi'nde

2 nci vapur bu sefer çift silindirli ve 27 numara adı Suhulet olarak 12.000 İngiliz lirasına yaptırılmış ve 2 kıyı arasında uzun nice hizmetler vermişlerdir

Bu sefer İstanbul Boğazında yapılan ilk Arabalı Vapur seferidir.27 Sahilbent’in gelişiyle bu iki gemi bir birlerini yedekleyerek çalışmaya başlamışlardır. Bu iki feribot I.Dünya Savaşı sırasında ordunun hizmetinde bulunmuşlardır. 27 Sahilbent İstanbul limanı içinde Haydarpaşa-Sirkeci ya da Üsküdar –Sirkeci arasında asker ve askeri malzeme naklinde kullanıldı. 26 SUHULET ise tersanede torpil atmaya özgü aletlerle donatılarak Çanakkale’ye gönderilmiştir. Burada askeri sevkiyata tahsis edilmiş, Süvari ve Topçu birliklerini bir kıtadan bir kıtaya günlerce değil birkaç saatte geçirmiş, dört bataryadan ibaret bir topçu taburu dört günde Boğazı geçebileceği halde 26 SUHULET ile bu geçiş iki buçuk saat gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir.

13 Nolu Haliç Vapuru 

Ayrıca on pusluk iki top 26 SUHULET sayesinde Çimenlik mevkiinden alınarak dört saatte Kilitbahir’e çıkarılmıştır. Çanakkale Zaferinin kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır. Savaş bitimden sonra bu iki gemi eski görevlerine döner Üsküdar ile Kabataş arasında bir kıtadan diğer kıtaya araç ve insan taşımaya devam ederler. Ta ki 1938 yılına kadar 1938 yılında yanlarına bir kardeş gelir Şirket-i Hayriye faaliyette bulunduğu 93 yılda (1851-1945)  filosunda 77 adet gemi bulunmuştur. Bu gemilerin 76 âdeti yeni inşadır 77 bir başka deyişle en sonuncusu 77 no’lu Kabataş Haliç Şirketinin 13 numaralı vapurudur. Şirketin borçlarına karşılık Şirketi- Hayriye’ye vermiştir.

Şirketi- Hayriye bu vapuru tadil ederek arabalı vapur haline getirmişse de denge sorunu nedeniyle fazla kullanılamadı ve 1939 yılında hizmet dışı bırakıldı ve bilahare satıldı. 24 Ocak 1945 yılında, Şirket-i Hayriye’nin Devlet Denizyolları ve Limanları Genel Müdürlüğü devredilmesi ile 26 Suhulet ve 27 Sahilbent sarı boyalı bacanın sonunda siyah kuşak ve siyah rakam bulunan baca forsu ile çalışırken 1945 tarihinden sonra bacalarında çift çapalı fors ile çalışmaya devam etmelerdir.

77 Nolu Kabataş Araba Vapur

İkinci Dünya savaşının sona ermesi hayatın normale dönmesi iki kıta arasındaki araç geçişleri artmış biri 73 diğeri 74 yasında olan 26 Suhulet ve 27 Sahilbent bu talebi karşılayamaz olmuşlardır. Bu arada 25 Eylül 1947: (Perşembe) günü çıkan bir gazete haberinde “Sirkeci-Haydarpaşa” arasında tecrübe amaçlı araba vapurları seferleri başlıyor. Pazartesi günü (29 Eylül 1947'de) açılacak olan hatta şimdilik sadece kamyon taşınacaktır denilmektedir. 03 Temmuz 1949, Hürriyet Gazetesinde Kısa süre önce inşaatı biten Bebek ve Küçüksu’daki iskeleler arasında; [Bebek-Küçüksu] araba vapuru seferleri yapılmasına bu sabahtan itibaren başlanacaktır. Küçüksu’dan ilk sefer 07.30, son sefer 23.55’tedir.  Bebek’ten ilk sefer 07.50, son sefer 00.15’tedir.  08 Temmuz 1949, tarihli Hürriyet, gazetesinde ise “Kartal-Yalova” araba vapuru iskelelerinin inşaatları tamamlandı. 15 veya 16 Temmuz’dan itibaren araba vapuru seferlerine başlanacaktır.  Ayın 3’ünde başlayan “Bebek-Küçüksu” araba vapuru seferleri ise büyük rağbet görmektedir. İfadesi yer almaktadır. Tabii ki bu seferleri gerçekleştirebilmek için Arabalı Vapurlara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Derince Araba Vapuru

Savaşa girmemesine rağmen Türkiye Savaşın tüm sıkıntılarını büyük ölçüde yaşamıştır. Yeni gemiler satın alacak para yoktur ama bu seferleri gerçekleşmesi gerekmektedir. Çözüm  Şirket-i Hayriye’nin 77 no’lu Kabataş Araba vapuru örnek almak.Bunun için   1903'te Avusturya-Macaristan İmp., Budapeşte'de Danubis Schoeruschen Hartmann tezgahlarında yandan çarklı yolcu vapuru olarak yapılan Neveser ,  1904'te, Anadolu-Bağdat Demiryolları Şirketi tarafından, Almanya, Kiel'de Howaldtswerke tezgahlarında yandan çarklı yolcu vapuru olarak yaptırılan Bağdat,Basra ve Halep  gemileri tadil edilerek Arabalı Vapur haline getirilmişse de denge sorunu halledilemediği için  servis dışı bırakılarak satılmıştır.

Bağdat Yolcu Vapuru

Bağdat Araba Vapuru

İngiltere, Newcastle'de, Swan Hunter & Wingham Richardson tezgâhlarında askeri: çıkarma gemisi olarak yapılan Sicilya Çıkartmasında kullanılan İhtiyaç fazlası olması nedeniyle çok düşük bir ücret karışlığında Türkiye’ye verilen Mudanya, Çardak ve Derince adlı bu vapurlar Arabalı vapur haline getirilerek hizmete konulmuştur. 1952 yılında Amerik Birleşik Devletlerinin verdiği Marshall yardımı çerçevesinde Fransa, Nantes'da, S. A. des Anciens Chantiers Dubigeon tezgâhlarında motorlu araba vapuru olarak yapılan halk arasında kuleli diye anılan Kasımpaşa, Kızkulesi, Karaköy ve Kuruçeşme vapurları ki bunlar yurt dışında yapılan son arabalı vapurlardır. Bu tarihten sonra günümüze kadar Kartal, Kabataş, Yandan Çarklı Karamürsel, Hürriyet, Orhan Erdener, Hüseyin Haki, Sirkeci Şemsipaşa, Harem, Salacak, Eminönü, Topkapı, Kınalıada, Cemalettin Erem, Eyüp, İntepe, Kocadere, Fırkatepe, Topçular. Eskihisar, Halıdere, Karamürsel-1,Hareke III, Değirmendere Sultantepe, Zeytinburnu, Esenköy, Selamileşme, Galatasaray, Haznedar, Okmeydanı, Prof Ata Nutku, Kaptan Şefik Gogen arabalı vapurları inşa ettirilmiştir. Bu vapurların hizmete girmesi ile Arabalı Vapur seferlerinde rahatlama görülmüştür. İstanbul’un nüfusunun artması ihtiyaçların Taşradan temin edilmesi, İstanbul’da üretilen malların Anadolu’ya gönderilmesi bu ulaşımın karayolu ile yapılması sonucunda karşıdan karşıya geçiş hızla artmakta yeni hatlar ve yeni Arabalı Vapurlara ihtiyaç duyulmaktadır.

1955'de inşa edilen Yandan Çarklı Karamürsel Araba Vapuru

Bu dönemde 15 Temmuz 1949 tarihinde Kartal-Yalova hattı açılır bu hat Eskihisar –Topçular hattının açılmasının yanı sıra sahil yolunun inşası nedeniyle 1991 yılında tamamen kaldırılır. 10 Nisan 1950 tarihinde Sirkeci-Kadıköy hatları açılarak çalışmaya başlar. Bu hatlardan Sirkeci-Kadıköy hattı 21 Haziran 1961 tarihinden itibaren Sirkeci-Harem olarak gerçekleştirilir. 1966 yılında ise Paşabahçe-İstinye arasında hat açılır. 1.Boğaz Köprüsünün ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün hizmete girmesi ile İstanbul içerisinde arabalı vapuru ihtiyacın azalması nedeniyle önce İstinye-Paşabahçe hattı 1975 yılında ardından Kabataş-Üsküdar hattı açıldıktan tam 116 yıl sonra 1987 yılının ortalarında kapatılır, 2002 ve 2003 yıllarında Kabataş-Harem olarak denediyse de fazla talep bulmaması nedeniyle tamamen iptal edildi. İstanbul sınırları içerisinde yapılan, Bebek-Küçüksu hattının ne zaman kapandığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Bu gün artık yapılmıyor sadece 1950 yılında Sirkeci-Kadıköy olarak gerçekleştirilen 21 Haziran 1961 yılında Harem İskelesinin açılması ile Sirkeci-Harem arasında yapılan arabalı seferi yapılmaktadır.

Kabataş Araba Vapuru İskelesi

Üsküdar Araba Vapuru İskelesi

Kuruçeşme Araba Vapuru

Kartal Araba Vapuru

Sirkeci Araba Vapuru İskelesi

Harem Araba Vapuru İskelesi

 

 

ŞEHİRHATLARI İŞLETMESİ ARABALI VAPUR İLE TAŞINAN ARAÇ VE YOLCU SAYISI

1947

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

200.000

0

1947

TOPLAM

0

200.000

0

1948

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

267.928

0

1948

TOPLAM

0

267.928

0

1949

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1949

Kartal - Yalova

0

0

0

1949

TOPLAM

0

316.190

0

1950

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1950

Kartal - Yalova

0

0

0

1950

TOPLAM

0

366.193

0

1951

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1951

Kartal - Yalova

0

0

0

1951

TOPLAM

0

493.914

0

1952

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1952

Kartal - Yalova

0

0

0

1952

TOPLAM

0

692.117

0

1953

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1953

Kartal - Yalova

0

0

0

1953

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1953

TOPLAM

0

859.011

0

1954

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1954

Kartal - Yalova

0

0

0

1954

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1954

TOPLAM

0

1.017.371

0

1955

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1955

Kartal - Yalova

0

0

0

1955

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1955

TOPLAM

0

1.100.000

0

1956

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1956

Kartal - Yalova

0

0

0

1956

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1956

TOPLAM

0

1.230.000

0

1957

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1957

Kartal - Yalova

0

0

0

1957

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1957

TOPLAM

0

1.388.000

0

1957

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1957

Kartal - Yalova

0

0

0

1957

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1957

TOPLAM

0

1.388.000

0

1958

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1958

Kartal - Yalova

0

0

0

1958

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1958

TOPLAM

0

1.390.870

0

1959

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1959

Kartal - Yalova

0

0

0

1959

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1959

TOPLAM

0

1.443.842

0

1960

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1960

Kartal - Yalova

0

0

0

1960

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1960

TOPLAM

0

1.626.421

0

1961

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1961

Kartal - Yalova

0

0

0

1961

Üsküdar - Sirkeci

0

0

0

1961

TOPLAM

0

1.842.488

0

1962

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1962

Kartal - Yalova

0

0

0

1962

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1962

TOPLAM

0

2.172.368

0

1963

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1963

Kartal - Yalova

0

0

0

1963

Kadıköy - Sirkeci

0

0

0

1963

TOPLAM

0

2.330.346

0

1964

Boğaziçi Hattı

104.033

2.566.652

12.119.283

1964

Kartal - Yalova

4.407

75.976

323.149

1964

TOPLAM

108.440

2.642.628

12.442.432

1965

Boğaziçi Hattı

104.086

2.845.288

12.539.969

1965

Marmara Hattı

5.726

98.261

407.790

1965

TOPLAM

109.812

2.943.549

12.947.759

1966

Boğaziçi Hattı

112.832

3.325.812

14.110.366

1966

Marmara Hattı

8.135

152.172

529.613

1966

TOPLAM

120.967

3.477.984

14.639.979

1967

Üsküdar- Kabataş Hattı

78.667

2.938.792

10.648.170

1967

Harem - Sirkeci

38.999

845.425

4.705.100

1967

Kartal - Yalova

7.394

170.245

1.360.419

1967

Paşabahçe - İstinye

11.979

111.369

378.135

1967

TOPLAM

137.039

4.065.831

17.091.824

1968

Üsküdar- Kabataş Hattı

76.934

3.192.152

11.536.872

1968

Harem - Sirkeci

41.786

920.957

5.327.544

1968

Kartal - Yalova

7.197

182.300

1.501.519

1968

Paşabahçe - İstinye

14.004

193.146

562.749

1968

TOPLAM

139.921

4.488.555

18.928.684

1969

Üsküdar- Kabataş Hattı

81.492

3.422.078

13.077.978

1969

Harem - Sirkeci

44.416

1.005.280

5.917.589

1969

Kartal - Yalova

7.079

185.523

1.562.423

1969

Paşabahçe - İstinye

13.393

221.121

634.946

1969

TOPLAM

146.380

4.834.002

21.192.936

1970

Üsküdar- Kabataş Hattı

78.452

3.181.449

12.670.919

1970

Harem - Sirkeci

53.043

1.142.347

7.702.251

1970

Paşabahçe -İstinye

9.420

155.622

582.866

1970

Kartal - Yalova

4.329

116.282

1.136.846

1970

TOPLAM

145.244

4.595.700,000

22.092.882

1971

Üsküdar- Kabataş Hattı

76.826

3.432.039,000

12.755.414

1971

Harem - Sirkeci

61.692

1.333.977,000

11.066.285

1971

Paşabahçe -İstinye

5.582

86.097,000

413.040

1971

Kartal - Yalova

6.153

157.081,000

1.233.091

1971

TOPLAM

150.253

5.009.194

25.467.830

1972

Üsküdar- Kabataş Hattı

78.103

3.662.036

13.682.916

1972

Harem - Sirkeci

62.455

1.440.730

13.482.593

1972

Paşabahçe -İstinye

12.563

222.932

575.947

1972

Kartal - Yalova

6.010

151.381

1.164.736

1972

TOPLAM

159.131

5.477.079

28.906.192

1973

Üsküdar- Kabataş Hattı

75.582

3.426,000

14.115,000

1973

Harem - Sirkeci

64.637

1.478,000

15.440,000

1973

Paşabahçe -İstinye

11.231

215,000

610,000

1973

Kartal - Yalova

6.643

163,000

1.263,000

1973

TOPLAM

158.093

5.282,000

31.428,000

1974

Üsküdar- Kabataş Hattı

38.943

999,000

7.465,000

1974

Harem - Sirkeci

40.813

1.465,000

11.938,000

1974

Paşabahçe-İstinye

11.231

215,000

610,000

1974

Kartal - Yalova

11.046

475,000

1.626,000

1974

TOPLAM

102.033

3.154,000

21.639,000

1975

Üsküdar- Kabataş Hattı

26.688

678,000

5.521,000

1975

Harem - Sirkeci

32.394

936,000

8.037,000

1975

Kartal - Yalova

14.453

719,000

2.006,000

1975

TOPLAM

73.535

2.333,000

15.564,000

1976

Üsküdar- Kabataş Hattı

22.345

517,000

4.729,000

1977

Harem - Sirkeci

18.211

500,000

5.370,000

1977

Kartal - Yalova

17.420

849,000

2.280,000

1976

TOPLAM

57.976

1.866,000

12.379,000

1977

Üsküdar- Kabataş Hattı

28.350

744,000

4.310,000

1977

Harem - Sirkeci

19.195

663,000

5.743,000

1977

Kartal - Yalova

17.920

980,000

2.593,000

1977

TOPLAM

65.465

2.387,000

12.646,000

1978

Üsküdar- Kabataş Hattı

26.013

793.000

4.078.000

1978

Harem - Sirkeci

19.030

751.000

5.680.000

1978

Kartal - Yalova

14.960

819.000

2.292.000

1978

Darıca - Yalova

2.718

72.000

153.000

1978

TOPLAM

62.721

2.435.000

12.203.000

1979

Üsküdar- Kabataş Hattı

18.370

758.000

3.869.000

1979

Harem - Sirkeci

13.383

536.000

4.067.000

1979

Kartal - Yalova

10.525

607.000

1.772.000

1979

Darıca - Yalova

7.157

211.000

324.000

1979

TOPLAM

49.435

2.112.000

10.032.000

1980

Üsküdar- Kabataş Hattı

12.522

530.000

2.431.000

1980

Harem - Sirkeci

11.218

419.000

3.106.000

1980

Kartal - Yalova

8.241

518.000

1.538.000

1980

Darıca - Yalova

5.914

154.000

222.000

1980

TOPLAM

37.895

1.621.000

7.297.000

1981

Üsküdar- Kabataş Hattı

14.637

653.000

2.363.000

1981

Harem - Sirkeci

11.768

560.000

3.363.000

1981

Kartal - Yalova

5.843

440.000

1.381.000

1981

Darıca - Yalova

6.081

275.000

504.000

1981

TOPLAM

38.329

1.928.000

7.611.000

1982

Üsküdar- Kabataş Hattı

13.049

392.000

2.682.000

1982

Harem - Sirkeci

4.299

68.000

2.778.000

1982

Kartal - Yalova

9.210

290,000

1.417.000

1982

Darıca - Yalova

4.856

159,000

515.000

1982

Çanakkale- Eceabat

6.604

162.000

819.000

1982

Gelibolu - Lapseki

3.790

71.000

444.000

1982

TOPLAM

41.808

1.142

8.655.000

1983

Üsküdar- Kabataş Hattı

10.807

315,000

2.254,000

1983

Harem - Sirkeci

20.346

399,000

3.859,000

1983

Kartal - Yalova

13.346

449,000

1.972,000

1983

Darıca - Yalova

677

32,000

93,000

1983

Çanakkale- Eceabat

10.576

232,000

1.206,000

1983

Gelibolu - Lapseki

8.339

125,000

735,000

1983

TOPLAM

64.091

1.552,000

10.119,000

1984

Üsküdar- Kabataş Hattı

15.970

283.000

1.319.000

1984

Harem - Sirkeci

21.372

419.000

3.915.000

1984

Kartal - Yalova

15.391

522.000

2.322

1984

Darıca - Yalova

1.725

29.000

13.000

1984

Çanakkale- Eceabat

11.505

244.000

1.264.000

1984

Gelibolu - Lapseki

8.124

132.000

704.000

1984

TOPLAM

74.087

1.629.000

7.217.322

1985

Üsküdar- Kabataş Hattı

17.814

358.000

1.308.000

1985

Harem - Sirkeci

20.972

373.000

3.750.000

1985

Kartal - Yalova

12.907

349.000

1.674.000

1985

Darıca - Yalova

6.076

119.000

492.000

1985

Çanakkale- Eceabat

10.923

248.000

1.434.000

1985

Gelibolu - Lapseki

8.015

129.000

797.000

1985

Bozcaada - Odunluk

386

2.000

14.000

1985

TOPLAM

77.093

1.578.000

9.469.000

1986

Üsküdar- Kabataş Hattı

18.363

395.000

1.632.000

1986

Harem - Sirkeci

24.597

448.000

4.255.000

1986

Kartal - Yalova

14.734

499.000

2.005.000

1986

Darıca - Yalova

4.211

91.000

267.000

1986

Çanakkale- Eceabat

12.625

290.000

1.610.000

1986

Gelibolu - Lapseki

9.036

149.000

846.000

1986

Bozcaada - Odunluk

1.898

10.000

83.000

1986

TOPLAM

85.464

1.882.000

10.698.000

1987

Üsküdar- Kabataş Hattı

23.724

610.000

2.264.000

1987

Harem - Sirkeci

32.633

844.000

5.520.000

1987

Kartal - Yalova

15.773

706.000

2.622.000

1987

Darıca - Yalova

4.162

76.000

224.000

1987

Çanakkale- Eceabat

13.246

340.000

1.744.000

1987

Gelibolu - Lapseki

11.064

194.000

973.000

1987

Bozcaada - Odunluk

1.974

12.000

83.000

1987

TOPLAM

102.576

2.782.000

13.430.000

1988

Üsküdar- Kabataş Hattı

18.252

182.000

1.397.000

1988

Harem - Sirkeci

27.202

613.000

5.141.000

1988

Kartal - Yalova

15.036

696.000

2.907.000

1988

Darıca - Yalova

3.185

52.000

186.000

1988

Eskihisar - Topcular

4.281

127.000

23.000

1988

Çanakkale- Eceabat

13.143

356.000

1.697.000

1988

Gelibolu - Lapseki

11.234

220.000

1.020.000

1988

Bozcaada - Odunluk

1.737

15.000

88.000

1988

TOPLAM

94.070

2.261.000

12.459.000

1989

Üsküdar- Kabataş Hattı

0

0

0

1989

Harem - Sirkeci

17.410

335.000

5.116.000

1989

Kartal - Yalova

10.521

363.000

2.002.000

1989

Darıca - Yalova

0

0,000

0

1989

Eskihisar - Topcular

22.351

1.030.000

100.000

1989

Çanakkale- Eceabat

14.408

350.000

1.793.000

1989

Gelibolu - Lapseki

11.173

259.000

1.065.000

1989

Bozcaada - Odunluk

1.626

13.000

83.000

1989

TOPLAM

77.489

2.350.000

10.159.000

1990

Harem - Sirkeci

22.628

621,000

5.817

1990

Kartal - Yalova

0

0,000

0

1990

Eskihisar - Topcular

49.270

2.276,000

176

1990

Çanakkale- Eceabat

16.660

361,000

1.832

1990

Gelibolu - Lapseki

11.749

255,000

1.122

1990

Bozcaada - Odunluk

1.530

10,000

67

1990

TOPLAM

101.837

3.523,000

9.014

1991

Harem - Sirkeci

23.293

739,000

4.765

1991

Kartal - Yalova

1.575

8,000

370

1991

Eskihisar - Topcular

53.364

2.333,000

175

1991

Çanakkale- Eceabat

15.610

282,000

1.489

1991

Gelibolu - Lapseki

11.325

223,000

966

1991

Bozcaada - Odunluk

1.558

9,000

71

1991

TOPLAM

106.725

3.594,000

7.836

1992

Harem - Sirkeci

23.648

663,000

4.513

1992

Kartal - Yalova

0

0,000

0

1992

Eskihisar - Topcular

59.994

2.479,000

153

1992

Çanakkale- Eceabat

15.893

293,000

1.547

1992

Gelibolu - Lapseki

11.446

236,000

967

1992

Bozcaada - Odunluk

1.636

10,000

73

1992

TOPLAM

112.617

3.681,000

7.253

1993

Harem - Sirkeci

22.645

646,000

4.550

1993

Eskihisar - Topcular

65.437

2.795,000

141

1993

Çanakkale- Eceabat

15.915

338,000

1.540

1993

Gelibolu - Lapseki

11.300

266,000

962

1993

Bozcaada - Odunluk

1.684

14,000

68

1993

TOPLAM

116.981

4.059,000

7.261

1994

Harem - Sirkeci

23.208

784,000

4.722

1994

Eskihisar - Topcular

63.730

2.941,000

132

1994

Çanakkale- Eceabat

15.820

321,000

1.544

1994

Gelibolu - Lapseki

11.291

271,000

980

1994

Bozcaada - Odunluk

1.604

16,000

78

1994

TOPLAM

115.653

4.333,000

7.456

1995

Harem - Sirkeci

21.562

821,000

4.510

1995

Eskihisar - Topcular

63.261

3.080,000

165

1995

Çanakkale- Eceabat

15.781

349,000

1.707

1995

Gelibolu - Lapseki

11.533

297,000

1.059

1995

Geyikli-Bozcaada

1.697

25,000

102

1995

Marmara-Avşa-Erdek

1.487

12,000

0

1995

TOPLAM

115.321

4.584,000

7.543

1996

Harem - Sirkeci

23.691

890,000

4.471

1996

Eskihisar - Topcular

67.624

4.550,000

194

1996

Çanakkale- Eceabat

16.053

558,000

1.769

1996

Gelibolu - Lapseki

11.857

467,000

1.109

1996

Geyikli-Bozcaada

1.773

33,000

107

1996

Marmara-Avşa-Erdek

880

18,000

0

1996

Gökçeada-Kabatepe

603

14,000

0

1996

TOPLAM

122.481

6.530,000

7.650

1997

Harem - Sirkeci

23.716

904,000

4.380

1997

Eskihisar - Topcular

69.819

3.412,000

208

1997

Çanakkale- Eceabat

16.246

388,000

1.898

1997

Gelibolu - Lapseki

11.609

330,000

1.097

1997

Geyikli-Bozcaada

1.993

34,000

124

1997

Marmara-Avşa-Erdek

801

14,000

46

1997

Gökçeada-Kabatepe

937

20,000

91

1997

TOPLAM

125.121

5.102,000

7.844

1998

Harem - Sirkeci

24.811

1.016,000

4.121

1998

Eskihisar - Topcular

15.916

365,000

1.823

1998

Çanakkale- Eceabat

66.664

3.232,000

196

1998

Gelibolu - Lapseki

13.269

350,000

1.107

1998

Geyikli-Bozcaada

2.329

39,000

139

1998

Marmara-Avşa-Erdek

823

17,000

51

1998

Gökçeada-Kabatepe

848

24,000

95

1998

TOPLAM

124.660

5.043,000

7.532

1999

Harem - Sirkeci

25.859

1.026.854

5.506.573

1999

Eskihisar - Topcular

61.852

2.953.945

208.003

1999

Çanakkale- Eceabat

15.451

284.259

1.595.512

1999

Gelibolu - Lapseki

14.941

321.458

1.111.316

1999

Geyikli-Bozcaada

2.366

45.494

138.033

1999

Marmara-Avşa-Erdek

1.066

23.586

62.822

1999

Gökçeada-Kabatepe

893

22.046

82.324

1999

TOPLAM

122.428

4.677.642

8.704.583

2000

Harem - Sirkeci

25.628

1.062.128

5.613.905

2000

Eskihisar - Topcular

56.201

2.668.390

226.368

2000

Kabataş-Harem

6.323

197.033

161.895

2000

Çanakkale- Eceabat

15.790

304.503

1.628.864

2000

Gelibolu - Lapseki

15.311

352.173

1.197.629

2000

Geyikli-Bozcaada

2.419

55.243

169.400

2000

Marmara-Avşa-Erdek

1.335

24.150

88.050

2000

Gökçeada-Kabatepe

854

16.503

56.157

2000

TOPLAM

123.861

4.680.123

9.142.268

2001

Harem - Sirkeci

25.822

1.032.371

4.748.345

2001

Eskihisar - Topcular

52.393

2.455.073

246.463

2001

Kabataş-Harem

8.520

290.916

185.587

2001

Çanakkale- Eceabat

15.903

298.163

1.657.683

2001

Gelibolu - Lapseki

15.173

330.026

1.175.063

2001

Odunluk-Bozcaada

2.385

60.798

177.174

2001

Marmara-Avşa-Erdek

1.386

24.295

115.871

2001

Çanakkale-Gökçeada

699

10.461

85.284

2001

Gökçeada-Kabatepe

651

15.083

44.314

2001

TOPLAM

122.932

4.517.186

8.435.784

2002

Harem - Sirkeci

27.376

1.177.866

4.242.987

2002

Eskihisar - Topcular

54.784

2.622.831

279.761

2002

Kabataş-Harem

8.626

306.328

200.627

2002

Çanakkale- Eceabat

16.052

299.695

946.567

2002

Gelibolu - Lapseki

15.146

333.287

647.199

2002

Odunluk-Bozcaada

2.415

43.984

113.178

2002

Marmara-Avşa-Erdek

1.527

34.675

149.416

2002

Çanakkale-Gökçeada

653

11.453

104.368

2002

Gökçeada-Kabatepe

716

14.879

47.110

2002

TOPLAM

127.295

4.844.998

6.731.213

2003

Harem - Sirkeci

28.011

1.212.812

4.119.942

2003

Eskihisar - Topcular

62.296

2.832.239

312.463

2003

Kabataş-Harem

4.857

147.631

99.700

2003

Çanakkale- Eceabat

15.945

338.177

649.180

2003

Gelibolu - Lapseki

11.675

300.608

392.538

2003

Odunluk-Bozcaada

2.407

37.235

106.784

2003

Marmara-Avşa-Erdek

1.369

34.792

139.358

2003

Çanakkale-Gökçeada

480

10.570

78.712

2003

Gökçeada-Kabatepe

782

16.949

69.919

2003

TOPLAM

127.822

4.931.013

5.968.596

2004

Harem - Sirkeci

26.789

1.253.154

4.386.378

2004

Eskihisar - Topcular

62.719

2.890.301

337.792

2004

Kabataş-Harem

0

0

0

2004

Çanakkale- Eceabat

17.160

419.443

1.355.508

2004

Gelibolu - Lapseki

14.275

357.178

903.532

2004

Odunluk-Bozcaada

2.529

41.990

105.530

2004

Marmara-Avşa-Erdek

1.326

38.184

143.922

2004

Çanakkale-Gökçeada

373

5.140

52.789

2004

Gökçeada-Kabatepe

1.448

42.024

132.026

2004

TOPLAM

126.619

5.047.414

7.417.477

2005

Harem - Sirkeci

5.294

227.830

788.611

2005

Eskihisar - Topcular

11.030

463.243

57.272

2005

Çanakkale- Eceabat

16.524

379.249

2.096.110

2005

Gelibolu - Lapseki

13.913

341.262

1.123.185

2005

Odunluk-Bozcaada

2.575

40.280

87.209

2005

Marmara-Avşa-Erdek

310

5.839

29.966

2005

Çanakkale-Gökçeada

284

7.092

54.207

2005

Gökçeada-Kabatepe

1.529

39.487

108.466

2005

TOPLAM

51.459

1.504.282

4.345.026

2006

Çanakkale- Eceabat

10.635

245.876

1.280.761

2006

Gelibolu - Lapseki

8.207

206.332

604.875

2006

Odunluk-Bozcaada

1.892

28.661

67.857

2006

Çanakkale-Gökçeada

171

2.838

25.585

2006

Gökçeada-Kabatepe

1.035

24.811

69.716

2006

TOPLAM

21.940

508.518

2.048.794

 

Yorumlar (4)
murat birecik 9 yıl önce
sn. bozoğlu,işbu şahane döküman için teşekkür ederim ve de eklerim;''üst bina taşıyoruz, beyim...üst bina''sikloidal pervane takabilmek için, arttırıver draftı...draftı arttırabilmek için ise, şişiriver üst binayı.ben, uyarıyorum.murat birecik
Fatih Yılmaz 9 yıl önce
Sevgili Ali Bozoğlu Ağabey,

Yazılarınız Türk denizciliğinin tarihine, ecdadımızın mirası olan tersane-i amire'nin hatıralarına ve dolayısıyla geleceğimize ışık tutuyor.

Muhteşem bilgi ve arşiv birikiminizi bizlerle yeni nesille paylaşmanız ise adeta vatanseverliğinizi belgeliyor.

Sizi tanıdığım için kendimi şanslı hissediyor ve çok mutlu oluyorum. Size hayırlı ve uzun bir ömür, sağlık ve esenlikler diliyorum. Herşey gönlünüzce olsun.

En içten selam ve saygılarımla.

Fatih Yılmaz.
ali can 9 yıl önce


Sevgili Ali Bey,

Bu site de kaleme aldığın her yazı büyük uğraş verilerek hazırlanmış bir belgesel mahiyette.Benzer konular birleştirilerek bir kaç tarihi kitap meydana getirilebilir.

Bu tarihi bilgiler de bu kitaplar sayesinde genç nesillere

intikal edebilir,

İnanıyorum ki siz bunu da başaracak ve Denizcilik tarihimize

güzel eserler kazandıracaksınız.

Enerjinizin ve başarılarınızın daim olması dileği ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum,sevgili kardeşim.

Ali Can
necmettin akten 9 yıl önce
Cok degerli dostum,

Yazılarını keyifle okuyorum.Son zamanlarda yanına uğrayamadım.Ama dün uğradığımda izinde olduğunu söylediler. Çay içme hakkimi bir fazlasıyla elimde tutuyorum.

Gerçekten gençlerimize ve bu arada da bizlere yol gösteren bizleri de yazıp çizmeye iten güzel yazıların için teşekkürden ve minnet iletisinden başka diyebilecek hiçbir şeyim yok şahsen.

Yeni yazılarını dörtgözle bekliyorum. Önce öğrenmek için, sonra geçmişi keyifle bugün görebilmek için.

Eline, aklına ve kalemine sağlık

Kapt. Necmettin Akten
31°
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?