Basın İlan Kurumu internet portalı ilan.gov.tr verilen bilgilere göre, Tahmini bedeli 1.226.540,78 TL olan kuru yük gemisinin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51’inci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile 15 Mart 2019 tarihinde saat 11:00’de Aliağa Liman Başkanlığı Toplantı Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacak.

İrfan Akansu isimli kuru yük gemisinin yüksekliği 72 metre ve genişliği 12 metredir. 1977 model gemi için düzenlenecek ihale 15 Mart 2019 tarihinde saat 11:00 de gerçekleştirilecektir.

İlanın tam metni;

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ALİAĞA LİMAN BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1)-Aşağıda teknik özellikleri belirtilen İRFAN AKANSU isimli kuru yük gemisinin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesi uyarınca “Pazarlık Usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Aliağa Liman Başkanlığı toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Cinsi –Ticari Adı Niteliği Bulunduğu Yer Tahmini Bedeli (TL) Geçici teminat
Bedeli (TL) İhale tarihi ve saati
Kuru yük gemisi
İRFAN AKANSU Boyu: 72.00 m.,
Eni: 12.25 m.,
Boş ağırlık 997,8 ton
İnşa yılı:1977,
Çelik gövdeli
İzmir, Aliağa, Gemi Söküm Bölgesi
1.226.540,78 TL
36.796,22 TL
15/03/2019-11:00-11:15

2)- İhaleye katılmak isteyenlerin;

a)- Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgâh belgesi),

b)-Tüzel kişilerde;

Vergi kimlik numarasın gösterir belge,

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri bir makamdan, ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

c)- Gerçek ve Tüzel kişiler yukarıdaki belgelere ilave olarak;

İsteklisi tarafından imzalanmış şartname;

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi), İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Kamu tüzel kişileri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin adres göstermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekmez.

3)- Diğer,

Söz konusu geminin satışına dair her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan hurda kavramına uygun şekilde tesliminin gerçekleşmesi halinde söz konusu teslim, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Öte yandan, geminin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda teslimi halinde ise genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisi uygulanacaktır.

Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içinde Aliağa Liman Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.

İrtibat telefon: 0 (232) 616 19 93

İLAN OLUNUR.

Editör: Nermin İstikbal