İran Nakliye Filosu tarafından planlanan İran ihracat gemisi Venezuela’ya doğru yola çıktı.

İran, nakliye grubu, 13. Hükümetin siyasi politikaları doğrultusunda İran mallarının dünya pazarlarına ihracatının geliştirilmesine yönelik dördüncü gemi Venezuela’ya hareket etti.

İran Denizcilik Grubu tarafından yapılan tahminlere göre, bir sonraki ihracat gemisini, öngörülen kapasitelerin tamamlanması halinde, 2023’ün Şubat ayında Venezuela’ya göndermeyi planladıklarını bildirdi.

Yapılan ekonomik araştırmalar neticesinde deniz yoluyla yapılan taşımacılığın İranlı ihracatçılar üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Tüccar ile ihracatçılara malların Venezuela’ya taşınması hususunda kara ve demiryolu kombinasyonu yoluyla önerilen bazı güzergahların taşıma süresini uzatmasının yanı sıra yan maliyetlerde de daha yüksek oranlara yol açmıştır. Aynı zamanda İran, Venezuela’ya kargo taşımacılığının talebinin artması durumunda daha büyük yük gemilerini kullanarak maliyeti düşüreceklerini bildirdi.

Editör: Nermin İstikbal