İnternet Vergisi İndi

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, internetten alınan yüzde 15'lik verginin yüzde 5'e indirildiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısıyla
kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti vergisinin yüzde 15'den yüzde 5'e indirilmesi öngörüldü.

Tasarıya göre, her nevi telekomünikasyon işletmeciliği kapmasındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri (vergi oranı yüzde 25), radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler (vergi oranı yüzde 15) ile kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti kapsamına girmeyen, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden alınacak vergi oranını ise yüzde 15 olarak belirlendi.

Söz konusu hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde ise, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirilecek.

Bakanlar Kurulu, yüzde 25 oranını yüzde 10'a, yüzde 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte yüzde 5'e, yüzde 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya yetkili kılındı.

Bu arada Türk Telekom, internet iletişiminden alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranının düşürülmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de tüm gelir gruplarından ve her coğrafyadaki tüketicilerin iletişim hizmetlerine erişimine Türk Telekom'un büyük önem verdiği, şirketin gerek yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında tüm Türkiye'ye sağladığı İnternet Evleri gerekse müşterilerine sunmaya hazırlandığı alternatif hizmet paketleriyle iletişim fırsatlarına erişim imkanlarındaki "dijital uçurum" tabir edilen eşitsizliğin giderilmesi yönünde sürekli ve kararlı adımlar attığı belirtildi.

Bu doğrultuda Türk Telekom'un, internet erişimindeki vergilerin düşürülmesine yönelik çalışmaların son derece olumlu sonuçlar doğuracağı inancında olduğu ifade edilen açıklamada, "İnternet üzerinden alınan ÖİV'in indirileceğine dair açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

TTNET de internet üzerindeki özel iletişim vergisinin indirilmesinin, hem tüketiciler hem de sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

TTNET'ten yapılan açıklamada "Sabit internet üzerindeki özel iletişim vergisinin (ÖİV) düşürülmesini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. TTNET olarak, Türkiye'de internet kullanımını yaygınlaştırma misyonumuzu destekleyen bu düzenlemenin hem tüketiciler hem de sektörün açısından olumlu bir gelişme olduğuna inanıyoruz. Ülkemizdeki 5 milyonu aşkın abonenin 2009 yılından itibaren çok daha uygun koşullarda internet erişiminden yararlanacak olması, bilgi toplumu olma yolunda atılmış en önemli adımlardan biri" denildi.