Birleşik Krallık hükümeti, ülke çapındaki 13 üniversitede denizde karbonsuzlaştırmayı incelemek için 26 milyon dolarlık yeni bir araştırma projesi başlattı.

Yeni kurulan Birleşik Krallık Ulusal Temiz Denizcilik Araştırma Merkezi (UK-MaRes Hub), denizciliğin yeşil geçişini hızlandırmak amacıyla akademik araştırmacıları ve özel sektör paydaşlarını bir araya getirecek. Merkez, alternatif yakıt güvenliği, tahrik sistemleri, limandaki karbondan arındırma ve verimlilik önlemlerini inceleyecek. Araştırmaya 13 üniversitenin yanı sıra sanayi ve kamusal alanlardan 70 paydaş katılacak. 

Aratırmayı yürütecek olan merkez aynı zamanda sektördeki en iyi uygulamaları paylaşıp ve Birleşik Krallık hükümeti için politika konularında tavsiyelerde bulunacak. 

Solent Üniversitesi Deniz Sürdürülebilirliği Merkezi Direktörü Doçent Dr. Laurie Wright “Solent Üniversitesi ve onun Warsash Denizcilik Okulu'nun denizcilik sektörüyle uzun süreli bir ilişkisi var ve sektörün eğitim, politika ve araştırma alanlarındaki gelişmelere sürekli yön veriyor. Yeni yakıtlar ve verimli operasyonlardan özerklik gibi yeni teknolojilerin etkilerine kadar denizcilik sektörünün tüm yaşam döngüsü boyunca yarattığı etkilerle mücadele etmeye yardımcı olmak için ortaklarımızla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Editör: Nermin İstikbal