banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

IMO’nun en son çevre müzakeresi sektörü karşı karşıya getirdi!

Denizcilik sektörü, geçtiğimiz hafta yapılan Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması müzakeresinde alınan kararlarla karşı karşıya geldi.

IMO ve AB HABERLERİ 26.10.2020, 12:49 26.10.2020, 13:43 Halit Emre İbrahimoğlu
312
IMO’nun en son çevre müzakeresi sektörü karşı karşıya getirdi!

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması müzakeresinde önümüzdeki 10 yılda gemilerden salınan karbon emisyonlarının 2008 senesine kıyasla yüzde 40 oranında düşürülmesi hedefinin yasal olarak bağlayıcı hale getirililmesi taslak değişiklik olarak kabul edildi. MARPOL konvansiyonunda gerçekleştirilmesi önerilen değişiklikler, gemilerin karbon emisyonlarını azaltmak için hem teknik hem de operasyonel yaklaşımları birleştirmesini gerektireceği açıklanıyor.

Önerilen taslak değişiklikler, MARPOL Ek 5 bölüm 4'teki enerji verimliliği önlemlerine daha fazla gereksinim ekleyecek

Mevcut gereksinimler, yeni inşa edilen gemiler için Enerji Verimliliği Tasarım Endeksine (EEDI) ve tüm gemiler için zorunlu tutulan SEEMP Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı ile tüm gemi operatörlerinin, gemiye özgü çeşitli önlemler yoluyla enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir plana sahip olmalarını gerekliliğine dayanıyor.

Taslak değişiklikler, tüm gemilerin enerji verimliliğini ölçerek değerlendirmek ve gerekli hedef değerlerini belirlemek için şart koşulacak bir takım gereklilikler ve alınacak önlemlere dayanıyor. Amacın, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin ilk IMO stratejisinde belirlenen hedef düzeylerine ulaşmak olduğu belirtiliyor.

Getirilen iki yeni önlem/gereklilikler ise şöyle;

- Yeni bir Enerji Verimliliği Mevcut Gemi Endeksine (EEXI) dayalı olarak karbon yoğunluğunu azaltmak için teknik gereklilik,

- Yeni bir operasyonel karbon yoğunluğu göstergesine (CII) dayalı olarak operasyonel karbon yoğunluğu azaltma gerekliliği.

IMO, ''İkili yaklaşım'' olarak adlandırdığı bu iki önlemle hem teknik (geminin tahrik sistemi ve nasıl donatıldığı) hem de operasyonel önlemleri (geminin nasıl yönetildiği) ele almayı hedefliyor.

Taslak değişiklikler aynı zamanda, IMO'nun CII ve EEXI gerekliliklerinin en geç 2026 yılına kadar uygulanmasını ve bu tarihe kadar gözden geçirilerek gerektiği takdirde daha fazla değişiklik eklenmesini içeriyor.

Taslak metin 16 - 20 Kasım tarihleri ​​arasında  Deniz Çevresini Koruma Komitesine (MEPC) iletilecek.

Sekörün tepkileri karışık!

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), mevcut küresel filo için ek karbon emisyonu azaltma önlemleri paketini memnuniyetle karşıladı. ICS genel sekreteri Guy Platten, "Bu anlaşma, emisyonlarımızı daha da azaltmak ve nihayetinde sıfır emisyonlu bir sektör haline gelmek için yatırım yapmamız gerekenler hakkında net bir hedef sağlamaktadır." dedi.

Deniz taşımacılığının diğer bir mega birliği olan BIMCO daha ihtiyatlı bir yaklaşımda bulundu. BIMCO bülteninde, "Önemli unsurlar hala eksik, etkileri öngörmek imkansız!" ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan BIMCO bülteninde; ''IMO'nun ilk stratejisi olan; küresel filonun karbon verimliliğini 2008'e kıyasla 2030 yılına kadar % 40 artırma hedefinde karbon verimliliğinin nasıl ölçüleceği konusunda hiçbir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle, 2030'daki toplam emisyoni, var olan hedeften daha düşük sonuçlanabileceği gibi sonuçlanmayabilir de. Her şey gemilerin operasyonel davranışında meydana gelecek değişikliğe bağlı olacak."dedi.

Verimlilik önemlidir ancak sorunu çözmez!

Dünya Denizcilik Konseyi (WSC), yolcu gemisi lobi grubunun CEO'su John Butler: "Sistemin sonucunu eleştirmek kolay olsa da, herhangi başka bir çözümün veya değişiliğin iklim üzerinde kötü etki yaratacağını biliyoruz. Sıkı  bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ancak yine de tek görevimiz bu ve daha hızlı ilerlemeliyiz. Çünkü yakıt seçeneklerimiz karbon bazlı olduğu sürece, sera gazı azaltımları sınırlı olacaktır. Verimlilik önemlidir, ancak sorunu çözmez." dedi.

Bir çok sivil toplum kuruluşunun geçen hafta IMO'da yapılan görüşmelerden olumlu yönde etkilenmediği ve J/5 adı altında getirilen önlemlerin bu on yılda nakliye emisyonlarını azaltma mücadelesine bir son vermeyeceğini düşündüğü belirtildi. Temiz Taşımacılık Koalisyonu başkanı John Maggs, "Tüm ülkeleri, 16-20 Kasım'da MEPC75 öncesinde J/5 kararlarına verdikleri desteği yeniden gözden geçirmeye ve temelde yeniden düzenlenerek güçlendirilemediği sürece reddetmeye çağırıyoruz." dedi.

Transport & Environment'ta (Ulaştırma ve Çevre) denizcilik programı direktörü Faig Abbasov; “Hükümetler, önümüzdeki on yıllar boyunca gemi emisyonlarının artacağını görecek bir önlemi kabul ederek Paris Anlaşması'nı yok saydılar. BM denizcilik ajansı dünyaya bir kez daha yalnızca kozmetik değişiklikler sunabileceğini gösterdi. AB ülkeleri, IMO'nun bıraktığı boşluğu doldurmak için Avrupa Yeşil Anlaşması üzerinden çalışmalıdır." dedi.
 

Kaynak: DenizHaber.Com Özel Haber
Yorumlar (0)
16
açık
Günün Karikatürü Tümü