İlaca Sanıldığı Kadar Çok Harcama Yapılmıyor

Deloitte tarafından yayınlanan ''Türkiye'de ve Dünyada İlaç Sanayi: Gelişme Potansiyelleri'' başlıklı raporun, Türkiye'de ilaca sanıldığı kadar çok harcama yapılmadığını ortaya koyduğu bildirildi.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, Deloitte'un son günlerde Türkiye'nin sıcak gündem maddelerinden birini oluşturan ilaç konusunda yaşanan gelişmelere ışık tutan ayrıntılı bir rapor yayınladığı belirtilerek, ''Türkiye'de ve Dünyada İlaç Sanayi: Gelişme Potansiyelleri'' adını taşıyan raporun, Türk insanının ilaca sanıldığı kadar çok fazla harcama yapmadığını ortaya koyduğu kaydedildi. 

Türkiye'nin ilaç giderlerinin toplam sağlık harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturduğu dile getirilen açıklamada, ''Türkiye 140 dolarlık kişi başına yıllık ilaç harcama seviyesiyle Batılı ülkelerin çok uzağında yer alıyor. Kişi başı ilaç harcaması ABD'de 680 doları bulurken, İngiltere'de 257, Fransa'da 378 ve Almanya'da 301 dolar seviyesinde gerçekleşiyor'' denildi. 

Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri ve Ortağı Güler Hülya Yılmaz, raporun günümüzdeki sıcak tartışmalara somut verilerle katkıda bulunduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti: 

Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki gibi Türkiye'de de üretilen ve satışa sunulan ilaçların en büyük alıcısı devlettir. Türkiye'de kişi başına düşen ilaç harcaması halen OECD ülkeleri içinde oldukça düşük olmasına rağmen gelecek yıllarda kişi başına düşen ilaç harcamalarında artış beklenmelidir. 

Ülkemizde ortalama insan ömrü halihazırda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin gerisinde olsa da sağlık alanındaki hizmetlerin geliştirilmesi, refah düzeyinin artması ile artış gösteriyor. Ayrıca son yıllarda nüfusta azalma eğiliminin görülmesi, gelecekte daha yaşlı bir nüfus yapısının ortaya çıkması için zemin hazırlıyor. Yükselen yaş ortalaması sonucu artan sağlık hizmetleri ihtiyacı ile daha fazla ilaç tüketimi ve dolayısıyla talebinin söz konusu olmasını bekliyoruz. Sağlık sektörü ile ilgilenen yönetici ve uzmanlar için referans olabilecek bu raporu yayınlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.''(aa)