Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (MEPC) Uluslararası Denizcilik Örgütü'ndeki (IMO) bir sonraki toplantısına haftalar kaldı ve endüstride yeşile yönelik başvurular Birleşmiş Milletler bünyesinde toplanıyor.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) lobi grubu 5 milyar dolarlık araştırma ve geliştirme fonu fikrinin gerekli ilgiyi çekmediğini gördükten sonra, denizcilik endüstrisi için yeşil yakıt kullanan veya üreten ilk hamleyi yapanları ödüllendirecek bir fon ve ödül sistemi için planlarını açıkladı.

Yeni ICS planı kapsamında, gemiler, sıfır karbonlu yakıtların erken benimsenmesi yoluyla gemilerin yılda 1 milyon dolardan fazla tasarruf edebileceğini gösteren tahminlerle birlikte, kurtardıkları sera gazı emisyonlarının miktarına göre ödüllendirilecek. Ödül oranı, önlenen CO2 emisyonlarına dayalı olarak hesaplanacak ve salınan ton CO2 başına gemilerden zorunlu sabit oranlı katkı yoluyla finanse edilecek.

ICS fonu ve ödül önerisi, birkaç hükümetin yakın zamanda yaptığı çeşitli sera gazı azaltma tekliflerinin unsurlarını, ayrıca daha önce ICS ve Intercargo tarafından önerilen sabit oranlı bir katkı sistemini ve Avrupa Birliği tarafından küresel bir IMO önlemi için yakın zamanda öne sürülen fikirleri birleştiriyor.

ICS, küresel filodan gelen katkıların Uluslararası Denizcilik Sürdürülebilirlik Fonu adı verilen bir kuruluşta toplanmasını önerdi. Organ, böyle bir fonun yılda milyarlarca dolar toplayabileceğini ve bunun ardından hem küresel olarak mevcut yüksek karbonlu deniz yakıtları ve alternatif yakıtlar arasındaki fiyat farkını daraltmaya hem de üretim için gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımları desteklemeye kararlı olacağını söyledi.  ICS önerisi, (yeni deniz yakıtları ve yakıt ikmali altyapısı) 2030 yılında dünya filosunun kullandığı enerjinin en az %5'inin alternatif yakıtlardan üretilmesini sağlamayı hedefliyor.

ICS başkanı Emanuele Grimaldi şunları söyledi: “ICS fonu ve ödül teklifi ile IMO üye devletleri, denizcilik için alternatif yakıtların geliştirilmesini ve üretimini başlatabilecek küresel bir ekonomik önlemi uygulamaya koymak için yeni ama çok kısa bir fırsat penceresine sahipler.  Yüzyılın ortalarında net sıfıra ulaşmak için, bu yeni yakıtların en geç 2030'dan önce ticari bazda önemli miktarlarda mevcut olması gerekiyor. Uzlaşma her zaman zordur, ancak herhangi bir müzakerede böyle bir teklife sahip olmak herkesin bir araya gelmesini sağlayabilir. ”

ICS'nin genel sekreteri Guy Platten, fon önerisinin IMO'nun geleneksel erişiminin ötesine geçme potansiyeline sahip olduğunu ve dünya çapındaki limanlarda yakıt üretimi ve yakıt ikmali altyapısına yönelik yatırımları artırdığını öne sürdü.

Aralık ayında MEPC'nin yanı sıra, 6 Kasım'dan itibaren daha yaygın olarak COP27 olarak adlandırılan 2022 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, Mısır'da gerçekleşecek. 

Editör: Nermin İstikbal