IBIA tarafında gerçekleştirilen jeopolitik bozulma üzerine yeni bölgesel dinamikler - Temiz gemi geleceğine geçiş konferansı bugün  Hotel Raffles İstanbul'da yapılıyor.

Konferans programı şu şekilde.

08:00 Kayıt, Hoşgeldin kahvesi

09:00 Karşılama Adresleri

Sunucular:

Mustafa Muhtaroğlu, CEO Energy Petrol, IBIA Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Bunker Komitesi Başkanı

Unni Einemo, IBIA Direktörü ve IMO Temsilcisi

09:30 Açılış konuşmaları

Şadan Kaptanoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı

Özer Özbey, Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Turizm Daire Başkanı

10:00 Birinci Oturum:

Yeni bölgesel Dinamikler

Son aylardaki jeopolitik olaylar, küresel petrol, nakliye ve bunker pazarlarında büyük bir aksama yarattı. Panel, bu kısa ve uzun vadeli etkileri ve bunların özellikle Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'i nasıl istikrarsızlaştırdığını tartışacak.

Moderatör: Mustafa Muhtaroğlu, CEO Energy Petrol, IBIA Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Bunker Komitesi Başkanı

Sunum: Bunker ve Nakliye Piyasaları Güncellemesi

Enes Tunagur, Petrol Ürünleri Muhabiri, Argus Medya

Panelistler:

Enes Tunagur, Petrol Ürünleri Muhabiri, Argus Medya

Sinan Utlu, Kredi Başkanı, Maersk Petrol Ticareti

Taha Karakan, BunkerOne / PSTV Enerji

Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç

Çağatay Azaklı, CFO, Unerco

Canlı Soru-Cevap

11:15 Ağ Oluşturma Kahve Molası

11:45 İkinci Oturum:

Temiz Nakliye ve Dekarbonizasyon MARPOL Ek VI ve Yeni Düzenlemeler kapsamında belirlenen Emisyon Kontrol Alanları (ECA).Panel, şu anda IMO tarafından değerlendirilmekte olan Akdeniz ECA önerisini ve bunun bölgesel bunker endüstrisi üzerindeki bariz etkisini tartışacak. Ek olarak, IMO'nun 2030 ve 2050 hedeflerine yönelik ilerleme ve muhtemel ilave düzenlemeler değerlendirilecektir.

Moderatör: Unni Einemo, IBIA Direktörü ve IMO Temsilcisi

Panelistler:

Nazan Özyürek, Daire Başkanı, Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Türkiye Gemi Mühendisleri Derneği Başkanı Yaşar Canca

Nick Walker, Ortak, Watson Farley ve Williams LLP

Hakan Tüfekçi, Kurucu Ortak, Tüfekçi Hukuk Bürosu

Canlı Soru-Cevap

12:45 Sunum: Türk Gemi İnşa Sanayi Sunumu

Genel Sekreter Sn. Mehtap Özdemir, Türkiye Gemi İnşa Derneği

13:00 Öğle Yemeği

14:00 Sunum: Bunker Fiyatlandırması

Dr. Oral Erdoğan, Maliye Profesörü, Rektör, Piri Reis Üniversitesi

14:15 Üçüncü Oturum:

Alternatif yakıtlar

SOx ve NOx gibi hava kirleticilerinin emisyonlarını azaltma ihtiyacı, sektörü şimdiden daha temiz yanan yakıtlara doğru yönlendiriyor. İleride karbonsuzlaştırma hareketinin etkisi daha da büyük olacak. Şu anda hangi alternatif yakıtlar tercih ediliyor? LNG ne kadar süre resmin bir parçası olarak kalacak? İlk büyük sıfır karbonlu kargo gemilerini ne zaman göreceğiz ve bu gemilerin çoğunluk haline gelmesi ne kadar zaman alacak? Önümüzdeki yıllarda neler beklememiz gerektiğini, yeni yakıtların motorlarda nasıl çalışacağını ve sıfır karbona geçiş için ne gibi hazırlıkların yapılması gerektiğini anlatan endüstri uzmanlarına katılın.

Moderatör: Alexander Prokopakis, ProBunkers CEO'su

Panelistler:

Metanol: Chris Chatterton, COO, Metanol Enstitüsü

Çağatay Ölken, Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü, Tüpras

Prof. Mustafa İnsel, İş Geliştirme Müdürü, Hidroteknik Denizcilik Tasarım Ltd.

George Cholis, Kiralama Görevlisi, Queensway Navigasyon

Soru-Cevap

15:15 Ağ Oluşturma Kahve Molası

15:45 Dördüncü Seans:

Karbon Düzenlemesinin Geleceği

Moderatör: Unni Einemo, IBIA Direktörü ve IMO Temsilcisi

Sunum: Nakliyenin karbondan arındırılması seyahat yönü

Valentina Keys, Watson Farley & Williams'ta Kıdemli Ortak, Çevre ve Sürdürülebilirlik

Panelistler:

Cem Saral, Grup CEO'su, Cockett

Valentina Keys, Kıdemli Ortak, Watson Farley & Williams'ta Çevre ve Sürdürülebilirlik

Farid Mammadli, Finanstan Sorumlu Başkan, AlkaGesta

Soru-Cevap

16:45 Birinci Gün Konferansının Sonu

18:30 Akşam Yemeği Kaydı

19:00 Karşılama İçecekleri

20:00 Gala Yemeği

Sponsor: Petrol Ofisi

23:00 Bitiş