Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan “Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi inşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 20 yaş ve üzeri hurdaya ayrılacak ticari gemi, deniz ve iç su araçları için ağırlık üst sınırı 5 bin grostondan 50 bin grostona yükseltildi.

Hurda teşvikinden faydalanmak isteyenlerin “her yılın haziran ayı içerisinde” başvuru yapabileceklerine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Hurda teşviki başvuruları, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçe imkanları doğrultusunda, her yıl 50 bin grostonu geçmemek üzere, en fazla 10 gemi için, geminin yaşı, tonajı ve sefer bölgesi dikkate alınarak değerlendirilecek.

Başvurusu kabul edilen yararlanıcının, teşvik uygunluk belgesi düzenlenme tarihinden itibaren 7 ay içerisinde yüklenici ile yeni geminin inşasına yönelik sözleşme yaparak Denizcilik Genel Müdürlüğüne ibraz etmesi gerekecek.

Başvuru aşamasında hurdaya ayrılacak gemiye ait denize, iç suya elverişlilik ile su aracı uygunluk belgelerinden birisi olacak.

Yararlanıcı, hurda teşvik tutarı ödemesi için, yerli katkı oranını içeren klas kuruluşu veya yeminli mali müşavir raporuyla birlikte geçerli tekne inşa sigortasını Denizcilik Genel Müdürlüğüne sunacak.

Öte yandan yönetmeliğin, geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1’inci maddesi yürürlükten kaldırıldı.

Editör: Nermin İstikbal