Hukumetin 'Kriz Paketi' Mecliste

Hükümetin küresel ekonomik krize karşı tedbir kapsamında aldığı önlemleri içeren ve daha önce çeşitli vesilelerle kamuoyuna duyurulan yasal düzenlemeler TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kısa çalışma ödeneğinin artırılması, tekstilde doğuya göç teşviği, internette özel iletişim vergisi indirimi, hurda indirimi gibi çeşitli düzenlemeleri bir arada bulunduran paket, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" adıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tasarı kapsamında yer alan belli başlı düzenlemeler şöyle:
İstihdam
-          Daha önce çıkartılan istihdam paketinde, 18-29 yaş arası gençlerin, sigorta primlerinin 5 yıl boyunca İşsizlik Fonu tarafından ödenmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. 1 Aralık 2008-31 Ocak 2009 tarihleri arasında sigortalı olmayanlar da kapsama dahil edilecek, teşvik unsurundan yararlanmak için gerekli işe alınma süresi de bir yıl daha uzatılacak.
-          2008 ve 2009 yıllarında kısa çalışma için yapılan başvurularla sınırlı olmak üzere, kısa çalışma için öngörülen azami 3 aylık süre, 6 aya uzatılıyor. Kısa çalışma ödeneği miktarı da yüzde 50 oranında artırılıyor. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek. Bu madde kapsamında uygunluk tespiti yapılmış olan başvurular için kısa çalışma süresi, işverenin talebi doğrultusunda uzatılacak.
-          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde, kendisine gönderilen üyelik ve istifa bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas alacak. Böylece çoğunluk tespiti; Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimler üzerinden yapılacak.
-          50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlere, Kanun kapsamına giren işyerlerinde özürlü ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere ise çalıştırmadığı özürlü veya eski hükümlü için idari para cezası uygulanacak.
Tekstil sektörü
-          Bakanlar Kurulu, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyet gösteren ve üretim tesislerini, belirlenen illere 2011 yılına kadar taşıyan ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayan mükelleflere, 5 yıl süreyle kurumlar vergisi oranını yüzde 75'i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya yetkili olacak.
nternet
-          Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin Özel İletişim Vergisi yüzde 15'ten yüzde 5'e indirilecek.
Ön ödemeli kart satışları dahil, her çeşit telekomünikasyon işletmeciliği kapmasındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler ile kablolu ve kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti kapsamına girmeyen, diğer telekomünikasyon hizmetlerinden yüzde 15 Özel İletişim Vergisi alınacak.
Çeklere yönelik düzenleme
-          Bu yılın sonuna kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersiz kabul edilecek. "Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü kişinin elinden rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki ödemekten men edebilir" şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırılacak.

Hurda teşviği
-          1979 veya daha eski model motorlu taşıtların, 30 Haziran 2010'a kadar hurdaya çıkarılması durumunda, ödenmemiş vergi, bu vergiye ilişkin gecikme zammı ve plakaya kesilen cezaları alınmayacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıtlar vasfını kaybeden, 1998 model ve daha eski taşıtların, bu durumlarının belgelendirilmesi halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin dörtte birinin 31 Aralık 2009'a kadar ödenmesi şartıyla kalan vergi, verginin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakalarına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi takiben trafik tescil kayıtları silinecek.
Çalıntı araçlara ilişkinde yapılan düzenleme ile 5 Temmuz 2003'den önce çalınan motorlu taşıtlara ilişkin, çalınma tarihinden bulunma tarihine kadar, henüz bulunmadıysa 5 Temmuz 2003'e kadar olan vergilendirme dönemlerine ait olan ve madde yürürlüğe gireceği tarihte ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, faizi, cezaları ve idari para cezaları da terkin edilecek.