Karadağ’da gerçekleştirilen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı’nda Türkiye ile 42 ülkeden yerli ve yabancı 300 hukukçu ve akademisyen bir araya geldi.

Avrasya Hukuk Kurultayı’nın üçüncüsü “Deniz Hukukundaki Güncel Gelişmeler” ana konusuyla Karadağ’ın Budva kentinde gerçekleştirildi. Kurultay, Türkiye Hukuk Platformu ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) tarafından T.C. Adalet Bakanlığı, İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve Anayasa Hukukçuları Derneği iş birliğiyle düzenlendi.

Farklı bakanlıklardan, yüksek yargıdan, yurtdışında faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlardan temsilciler ile akademisyenlerin katıldığı kurultayda yurt içinden 200, 42 farklı ülkeden 100 katılımcı yer aldı. İki gün süren kurultayın ilk gününde “Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Alanları Üzerinde Yetkileri”, “Deniz Çevresinin Korunması ve Mavi Ekonomi” ile “Deniz Emniyetinin ve Güvenliğinin Temini” başlıklı panellerde alanında uzman 13 kişi konuşma yaptı.

Kurultayın ikinci gününde ise 14 hukukçu ve akademisyen “Deniz Kaynaklarının İşletimi”, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Uyuşmazlık” ve “İhtilaflı Deniz Alanları” panellerinde konuşma gerçekleştirdi. İlk panelde, açık deniz rejimi altında yenilenebilir enerji kaynaklarının işletimi, ulusal yetki alanlarının ötesindeki deniz genetik kaynaklarının işletimi, 200 deniz mili ötesindeki kıta sahanlığında sedanter türlerin korunmasındaki zorluklar, sahadaki mineral kaynaklarının işletimi konuları ele alındı. Karasuları ile münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırılmasında tercih edilen yöntemlerin anlatıldığı ikinci panelde doğal ya da yapay adalara deniz yetki alanı tanınması, devletlerin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleri, ihtilaflı deniz yetki alanlarının barışı sağlamak adına müşterek yönetimi ve Türkiye-Libya deniz yetki anlaşması konularında konuşmalar yapıldı. Doğu Akdeniz, Güney Çin Denizi, Latin Amerika denizleri ve Afrika bölgesindeki İhtilaflı deniz alanlarının ele alındığı son panelde Kosta Rika’nın deniz alanlarının sınırlandırmasına ilişkin tecrübeleri değerlendirildi.

Kurultaya Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve DEHUKAM Danışma Kurulu Üyesi Ebubekir Gizligider’in yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Av. Fatih Şahin, AK Parti Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Abdulkadir Özel, Av. Cahit Özkan, Av. Ahmet Sorgun, MHP Milletvekili Av. Muhammet Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Sait Micanoğlu, Danıştay 12. Daire Başkanı Mahmut Doğan, Danıştay 3. Daire Başkanı Hanifi Doğan, Yargıtay Daire Başkanları Abdullah Yaman, Ayhan Tuncal, Vuslat Dirim, , Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, HSK Üyeleri Aysel Demirel, Havvanur Yurtsever, Ömer Faruk Yıldırım, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal gibi birçok isim katıldı.

Kaynak: iha