Hudut ve Sahiller Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere personel alımı yapıyor! Müdürlüğün yayımlamış olduğu ilana göre yeterli niteliklere sahip KPSS’li KPSS’siz 2 Personel alımı yapılacak. Başvuru detayları açıklandı.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından güncel personel alımı ilanı yayımlandı! Genel Müdürlük tarafından yayımlanan ilana göre merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere KPSS’li KPSS’siz 2 personel alımı yapıyor. Söz konusu ilanın yayımlanan başvuru kılavuzunda yer alan niteliklere sahip olmak gerekiyor. 1 Programcı ve 1 Gemi Adamı alımı olmak üzere 2 Personel alımı yapılacak.

hudut-ve-sahiller-mudurulugu-personel-alimi.jpg

Personel Alımı Başvuru Şartları

Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu ilana müracaat edecek adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kamu haklarından yoksun bulunmaması isteniyor.

ürk Ceza Kanunu 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; herhangi bir sebeple kasıtlı olarak işlenen bir suç neticesinde 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak.

Erkek adayların askerlik ile herhangi bir ilişiğinin olmaması gerekiyor.

İlgili pozisyonlarda görev yapmaya engel teşkil edebilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesinde olumsuz durum olmamak.

Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış adaylar tercih edilecek.

Programcı Kadrosu Şartları

4 yıllık Lisans eğitimi veren üniversitelerin, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafınca onaylanmış yurt dışında bulunan YÖK kurumlarından mezun olmak.

İlk maddede yer alan bölümlerin dışında kalan 4 yıllık eğitim veren Eğitim fakültelerinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri üzerine eğitim veren bölümlerden ya da denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki kurumlardan mezun olmak.

2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünde 70 puan sonuç elde etmiş olmak gerekiyor.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde en az 5 yıl çalışmış olmak.

Microsoft Visual Studio uygulama geliştirme programında .NET(MVVM, MVC), MSSQL, Web servis (REST, SOAP) ike az 5 yıl boyunca proje geliştirmiş ve belgelendirebiliyor olmak.

Çok katmanlı mimari konusunda tecrübeli olmak.

Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olan adaylar aranıyor.

Büyük Sistemlerde MSSQL veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında hakim olmak.

Team Foundation Server konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemi hakkında iş deneyimi olmak.

Visual Studio Reporting Service üzerinde raporlama tecrübesi bulunmak.

MS İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Proje Geliştirme ve Yönetimi konusunda deneyimli olmak gerekiyor.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizcede en az C seviyesinde puan almış olmak.

Microsoft ISS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Gemi Adamı Alımı İçin Aranan Şartlar

En az lise (ortaöğretim ve dengi okul) mezunu adaylar aranıyor.

Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi devam eden Sınırlı Vardiya Zabiti ya da Sınırlı Kaptan ehliyetine sahip olmak.

Süresi dolmamış Gemi Adamı Sağlık Raporuna sahip olmak.

İlgili meslek kolunda en az 1 yıl çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak.

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

Gemi adamı alımı için son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 3 ay kalmış Sınırlı Vardiya Zabiti veya Sınırlı Kaptan ehliyeti belgesi.

SGK Hizmet Dökümü belgesi.

Gemi adamı sağlık raporu.

YDS Sonuç belgesi.

Diploma veya Mezuniyet belgesi aslı ya da onaylı sureti.

Personel Alımı Başvuru İşlemleri Nasıl ve Hangi Tarihlerde Yapılacak?

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana müracaat edecek adayların 21 Kasım ile 2 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfasından veya Kariyer Kapısı resmi web sitesi üzerinden online olarak başvurularını yapmaları gerekiyor.

Editör: Nermin İstikbal