banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

Yeni OVP Resmi Gazete'de yayımlandı

2016 yılı için büyüme beklentisi yüzde 4, 2017 yılı için yüzde 4,5, 2018 için de yüzde 5 olarak belirlendi

GUNDEM 11.10.2015, 12:18
838
Yeni OVP Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni OVP Resmi Gazete'de yayımlandı
ANKARA (AA) - Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Program'da (OVP), bu yıl için öngörülen yüzde 4'lük büyüme rakamı, yeni OVP'de yüzde 3'e çekildi. 2016 yılı için büyüme yüzde 5'ten yüzde 4'e revize edilirken, söz konusu rakam  2017 yılı için yüzde 4,5, 2018 için de yüzde 5 olarak tahmin edildi.
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2016-2018 dönemine ilişkin OVP, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni OVP'de, 2015-2017 dönemini kapsayan OVP'ye göre söz konusu yıllara ilişkin ekonomik veri tahminlerinde değişiklikler yapıldı. 

Buna göre, geçen yılki OVP'de, bu yıl için yüzde 4'lük büyüme öngörülürken, bugün açıklanan OVP'de büyüme rakamı yüzde 3'e çekildi. 2016 yılı için büyüme tahmini yüzde 5'ten yüzde 4'e indirildi. 2017 beklentisi ise yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekilirken, 2018 için yüzde 5'lik büyüme öngörülüyor.

 Bu yıl için GSYH tahmini, geçen yıl yayımlanan OVP'ye göre TL bazında 1 trilyon 945 milyar liradan 1 trilyon 928 milyar liraya düştü. GSYH tahmini 2016 yılı için 2 trilyon 141 milyar lira, 2017 için  2 trilyon 376 milyar lira, 2018 yılı için de 2 trilyon 640 milyar lira olarak belirlendi.

- Gelir hesabı Satın Alma Gücü Paritesine göre yapıldı

Programın temel ekonomik büyüklükler bölümünde bu yıl Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişmekte olan ülkelerin döviz kurlarında yüksek boyutta dalgalanmaların meydana geldiği hatırlatıldı. Bu konjonktürde ülkelerin mukayeseli refah seviyesini daha doğru yansıtması ve refah düzeyindeki eğilimi daha sağlıklı göstermesi nedeniyle tabloda Satın Alma Gücü Paritesine  (SAGP) göre hesaplanmış GSYH ve kişi başına gelire yer verildiği bildirildi.

Satın Alma Gücü Paritesine göre GSYH, bu yıl için 1 trilyon 516 milyar dolar olarak tahmin edildi. GSYH'nin, 2016'da 1 trilyon  596 milyar dolar, 2017'de 1 trilyon 697 milyar dolar, 2018'de ise 1 trilyon  818 milyar dolar olması bekleniyor.

SAGP'ye göre kişi başına milli gelir tahmini bu yıl için 19 bin 506 dolar olurken, 2016 yılı için 20 bin 313 dolar, 2017 yılı için 21 bin 377 dolar, 2018 yılı için 22 bin 680 dolar olarak tahmin edildi.

- Tüketimde artış beklentisi yüzde 3,8'den yüzde 4,5'e çıktı

Türkiye'de toplam tüketimde geçen yıl yayımlanan OVP'de bu yıl için yüzde 3,8 artış beklenirken, bugün açıklanan OVP'de toplam tüketimde artış oranı beklentisi yüzde 4,5'e çıktı. Gelecek yıl için beklenti yüzde 4'ten yüzde 3,7'ye çekildi. 2017 ve 2018 yılları için yüzde 4,1'lik tüketim artışı öngörülüyor.

Bu yıl için sabit sermaye yatırımlarında yüzde 4,2 artış beklenen tahminler, yüzde 4,7'ye çıkarıldı. 2016 için bu rakam 8,9'dan yüzde 5,2'ye, 2017 için de yüzde 9,3'ten yüzde 7,5'e indirildi. 2018 yılı için de yüzde 8,2'lik sabit sermaye yatırımı artışı öngörüsü yapıldı.

Bu yıl  işsizlik oranında da önceki tahminlerde yüzde 9,5 olan rakam yüzde 10,5'e yükseltilirken, 2016 yılı için yüzde 9,2'den yüzde 10,3'e, 2017 için yüzde 9,1'den 10,2'ye artırıldı.  2018 sonunda ise işsizlik oranının yüzde 9,9 olması bekleniyor. 

- İhracat ve ithalat tahminlerinde düşüş

Önceki OVP'ye göre, bu yıl için 173 milyar dolar olarak öngörülen ihracat, 143 milyar dolara, 2016 yılı için 187,4 milyar dolar olarak öngörülen rakam 150 milyar dolara, 2017 için 203,4 milyar dolar olarak öngörülen ihracat tahmini de 170 milyar dolara çekildi. 2018 yılında ihracatın 192,5 milyar dolar olması bekleniyor.

İthalat beklentilerinde ise 2015 yılı için 258 milyar dolardan 208,4 milyar dolara, 2016 yılı için 276,8 milyar dolardan 216,3 milyar dolara, 2017 yılı için 297,5 milyar dolardan 239,6 milyar dolara gerileme öngörülüyor. 2018  sonunda da 265,6 milyar dolarlık ithalat bekleniyor. 

Seyahat gelirlerinde de  bu yıl için 26,8 milyar dolar tahmininde bulunulurken, bunun 2016 yılı için 28,6 milyar dolar, 2017 yılı 30,6 milyar dolar, 2018 yılı için de 32,1 milyar dolar olması öngörülüyor.

- Enflasyonda artış beklentisi 

Cari işlemler dengesindeki açık tahmini de bu yıl için 46 milyar dolardan 36,7 milyar dolara çekildi. 2016 yılı için söz konusu rakam 49,2 milyar dolardan 34 milyar dolara ,2017'de de 50,7 milyar dolardan 34,4 milyar dolara indirildi. 2018'de ise cari açığın 35,2 milyar dolar olması bekleniyor. 

Geçen yıl OVP'de, bu yıl için 6 olarak tahmin edilen GSYH deflatörü tahmini 7,1'e, 2016 yılı için 5,3 olan tahmin 6,8'e, 2017 için de  5'ten 6,2'ye yükseltildi. Söz konusu rakamın 2018 için ise 5,8 olması öngörülüyor.

Önceki OVP'de bu yıl sonu için yüzde 6,3 olarak beklenen TÜFE tahmini yüzde 7,6'ya, 2016 için yüzde 5'ten yüzde 6,5'e, 2017 için ise yüzde 5'ten yüzde  5,5'e çıkarıldı. 2018'de de TÜFE için yüzde 5 tahmini yapıldı. 

2016-2018 dönemi OVP'de yer alan temel ekonomik büyüklükler şöyle: 

  2015 2016 2017 2018
BÜYÜME        
GSYH (milyar TL) 1928 2141 2376 2640
GSYH (SAGP milyar dolar) 1516 1596 1697 1818
SAGP'ye göre Kişi Başı Milli Gelir (dolar) 19506 20313 21377 22680
GSYH Büyümesi 3 4 4,5 5
Toplam Tüketim 4,5 3,7 4,1 4,1
Toplam Sabit Sermaye Yatırımı 4,7 5,2 7,5 8,2
Toplam Yurtiçi Tasarruf/GSYH 14,6 16,1 16,6 17,2
Toplam Nihai Yurtiçi Talep 4,6 4 5 5,1
Net ihracatın büyümeye katkısı -1 -0,6 -0,2 0
İSTİHDAM        
Nüfus(bin kişi) 77738 78559 79366 80159
İşgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 51,2 51,6 51,9 52,2
İstihdam düzeyi (bin kişi) 26535 27174 27764 28366
İstihdam Oranı (yüzde) 45,9 46,3 46,6 47
İşsizlik oranı (yüzde) 10,5 10,3 10,2 9,9
DIŞ TİCARET        
İhracat (milyar dolar) 143 150 170 192,5
İthalat (milyar dolar) 208,4 216,3 239,6 265,6
Ham Petrol Fiyatı-Brent (dolar/varil) 54,3 57,6 58,3 58,1
Enerji ithalatı (milyar dolar) 41,1 39,2 42,5 48,6
Dış Ticaret dengesi (milyar dolar) -65,4 -66,3 -69,6 -73,1
İhracat/ithalat (yüzde) 68,6 69,3 70,9 72,5
Dış ticaret hacmi/GSYH(yüzde) 50,2 53,3 55,8 57,7
Seyahat Gelirleri (milyar dolar) 26,8 28,6 30,6 32,1
Cari işlemler Dengesi (milyar dolar) -36,7 -34 -34,4 -35,2
Cari işlemler Dengesi/GSYH (yüzde) -5,2 -4,9 -4,7 -4,4
Altın hariç cari işlemler dengesi/GSYH(yüzde) -5,8 -4,7 -4,3 -4
ENFLASYON        
GSYH deflatörü 7,1 6,8 6,2 5,8
TÜFE Yıl sonu (yüzde değişim)
Yorumlar (0)
24
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü