banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

Tapuda Resmi Rüşvet Tarifesidir

Başbakanlık anketine göre tapuya gidenlerin yüzde 16.9'u rüşvet vermiş. Yaygın tarife 50 lira ve altı. Tapu çalışanlarının yüzde 6.9'u da 'Rüşvet yaygın' diyor

GUNDEM 23.12.2009, 02:27
1859
Tapuda Resmi Rüşvet Tarifesidir

Tapuda Resmi Rüşvet Tarifesidir

Başbakanlık tarafından yapılan bir araştırma, tapu dairelerindeki rüşvetin tarifesini resmen belgelemiş oldu. Tapuda çalışanların yüzde 6.9’una göre rüşvet yaygın. Tapuda işi olan vatandaşların bir bölümü ise ise işlem başına genelde 20 -100 TL ödeme yaptıklarını belirtiyor. Rüşvet verirken paranın dosyanın içine konması gibi standart mekanizmalar gelişmiş.
Başbakanlık Etik Kurumu tarafından Doç. Dr. Hamza Ateş, Doç. Dr. Emre Bağce ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Lütfi Şen’e hazırlattırılan ‘Tapu hizmetlerinde etik araştırması’ için 468 tapu çalışanı ve 338 vatandaşın anket kâğıdı değerlendirildi. Araştırmadan çıkan tespitlerin bazıları:

‘Sakın bu işi seçme’
* “Bugün meslek seçimi yapıyor olsaydınız tapu memurluğu mesleğini yine seçer miydiniz?” sorusuna çalışanların yüzde 82.8’i ‘hayır’ yanıtı verdi. Hatta bazı çalışanlar anket formuna ‘kesinlikle’, ‘asla’, ‘hiçbir zaman’, ‘kimseye tavsiye etmem’ gibi ifadeler ekledi. Bazı çalışanlar, çocuklarını hiçbir zaman çalıştıkları tapu dairesine getirmediklerini, bazıları da çocuklarına tapu memuru olmamalarını vasiyet ettiklerini söyledi.
* Çalışanlara göre bu olumsuzlukların temelinde; ücretlerin ve diğer mali hakların düşük olması, iş yükünün fazla, çalışanların niteliksiz olması, hükümetlerin kuruma, kurumun da çalışanına sahip çıkmaması ile çalışanların sorumluluğunun emeklilik ve ölümden sonra da devam etmesi yatıyor.
* Ankete katılanların yüzde 67’si Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nü (TKGM) ‘hükümetlerin önem ve değer vermediği bir kurum’ olarak görüyor. Çalışanların yüzde 5.7’sinin TKGM’yi ‘yolsuzluğun yaygın olduğu bir kurum’ olarak değerlendirmesi ise dikkat çekti.
* Çalışanların yüzde 49.5’i yöneticilerin yolsuzluğun önlenmesi ve etik davranmaya çok fazla öncelik verdiği görüşünde. Yöneticilerin çabasını yetersiz (az ve çok az) bulanların oranı yüzde 17.9.
* Vatandaşların yüzde 83.1’i, çalışanlara kuraldışı menfaat sağlamadıklarını söylüyor. Bir veya daha fazla kuraldışı menfaat sağladığını belirtenlerin oranı yüzde 16.9. Genelde (yüzde 61.4) sağlanan menfaatin miktarı 50 TL’den az. 50- 250 TL arası menfaat sağladığını söyleyenlerin oranı yüzde 33.3. Sağladığı menfaatin 250 TL’nin üzerinde olduğunu ifade edenlerin oranı düşük.
Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde de işlem başına genelde 20-100 TL arası ödeme yapıldığı ifade ediliyor. Ödemenin yapılmasına ilişkin de standart mekanizmalar (örneğin paranın dosyanın içine konması gibi) gelişmiş. Bu tür ödemeleri vatandaş da kabullenmiş durumda. Kuraldışı menfaat sağlayanların yüzde 36.8’inin işlerinin daha iyi görülmesi için rüşveti kendiliğinden veriyor.
* Çalışanların yüzde 67.1’ine göre, tapu dairelerinde mevzuata aykırı işlem yaparak menfaat sağlama eylemi yok. Yüzde 16.9’u ise bunun ender olduğu düşüncesinde. Çalışanların yüzde 6.9’u ise rüşvetin yaygın ve çok yaygın olduğuna inanıyor.
* Vatandaşların yaklaşık üçte ikisi rüşvet, hediye ve bahşiş gibi etik dışı davranışları hoş görüyor.
* Vatandaşların yarısından fazlası, hediye ve bahşişin her halükarda suç sayılması gerektiği görüşünde. Ancak önemli bir kısmı da gönüllü olarakverilirse suç kabul edilmemesi gerektiğini savunuyor.

‘Yapmak zorundayız’
* Çalışanların yarısından fazlası etik dışı davranışları yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Çalışanlar tarafından en yaygın olarak görülen etik dışı davranış ‘mevzuata uygun yapılan işlemlerle ilgili bahşiş veya hediye kabul etme’. Bunu ‘akraba, eş, dost, hemşehri, siyasal görüş gibi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapma’ ve ‘kâğıt, toner, kalem gibi sarf malzemelerinin iş takipçilerince temin edilmesi’ izliyor.
İş yükü fazla
* Son beş yılda tapu sicili müdürlüklerinde yapılan işlem sayısı yüzde 142 ve kişi başına düşen işlem sayısı da yüzde 99 arttı. Ancak, aynı dönemde personel sayısındaki artış yüzde 21’le sınırlı kaldı.
* İşlem yoğunluğu fazla olan 214 merkezde, çalışanlar ve vatandaşlar üzerine çevrilmiş güvenlik kamerası var. 2007’de 60, 2008’de ise yaklaşık 70 sahtecilik olayı kameralar sayesinde tespit edildi. (Tarık Işık) 

Yorumlar (0)
26
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü