Romanya’daki Limanlarda Yaşanan PSC Tutulmalarında Artış

Türk Loydu tarafından yapılan açıklamaya göre; son dönemde Romanya’daki limanlarda Paris Memorandumu ve Karadeniz Memorandumu kapsamında PSC denetimi yapılan gemilerde, denetimler sonucu yaşanan tutulma olaylarında gözle görülür bir artış olduğu tespit edilmiştir. Türk armatör ve gemi işletmecileri için Karadeniz’deki en önemli limanlardan olan Köstence, Tulcea, Midia ve Mangalia limanlarında 2015 yılının tamamında 591 denetim yapılmış ve bu denetimlerde tespit edilen eksikler sebebiyle 44 gemi tutulmuşken; aynı limanlarda 2016 yılı henüz tamamlanmadığı halde 48 gemi tespit edilen eksikler sebebi ile tutulmuştur.

Romanya’daki Limanlarda Yaşanan PSC Tutulmalarında Artış

Romanya’daki Limanlarda Yaşanan PSC Tutulmalarında Artış

Türk Loydu tarafından yapılan açıklamaya göre; son dönemde Romanya’daki limanlarda Paris Memorandumu ve Karadeniz Memorandumu kapsamında PSC denetimi yapılan gemilerde, denetimler sonucu yaşanan tutulma olaylarında gözle görülür bir artış olduğu tespit edilmiştir. Türk armatör ve gemi işletmecileri için Karadeniz’deki en önemli limanlardan olan Köstence, Tulcea, Midia ve Mangalia limanlarında 2015 yılının tamamında 591 denetim yapılmış ve bu denetimlerde tespit edilen eksikler sebebiyle 44 gemi tutulmuşken; aynı limanlarda 2016 yılı henüz tamamlanmadığı halde 48 gemi tespit edilen eksikler sebebi ile tutulmuştur.

Romanya’da yaşanan tutulmalar sonrası Romen Denizcilik İdaresi yetkilileri ve özellikle PSC denetçileri ile Türk Loydu arasında bir görüşme gerçekleşmiştir. Türk Loydu tarafından periyodik olarak yayınlanan Teknik Bülten, TL Newsletter’in son sayısında açıklanan izleme ve analiz sonuçlarına göre, Romanya’da yapılan PSC denetimleri sırasında tepsit edilen tutulma maddelerinin özellikle bazı alanlarda yoğunlaştığı belirlenmiştir. Gemi sahipleri, işletmeciler ve gemi kaptanları tarafından bu alanlarda yapılacak kontrol ve iyileştirmeler ile tutulmaların önlenebileceği düşünülmektedir.
Türk Loydu web sitesi üzerinden erişilebilecek TL Newsletter son sayısında detaylı bir şekilde açıklanan ve Romanya limanlarında en çok dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır.

1-    Acil Durum Talimleri

Romanya limanlarında yapılan PSC denetimlerinde en çok tespit edilen tutulma maddeleri “Acil Durum Talimleri” kapsamında kaydedilmektedir. Sürekli yaşanan gemi personeli değişimleri ve yoğun sefer programları sebebi ile gemi personelinin acil durum prosedürleri ile gemi üzerinde bulunan emniyet ekipmanlarına yeteri kadar aşina olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 
Romen PSC denetçileri tarafından hem gemi personelinin aşinalıklarını ölçmek hem de gemideki önemli emniyet ekipmanlarının durumlarını görmek için her PSC denetiminde YANGIN, GEMİ TERK ve KAPALI MAHALLERE GİRİŞ VE ADAM KURTARMA talimleri yaptırılmaktadır. Bu talimler sırasında, personelin güncellenmiş Role Cetvelleri üzerinde bulunan ve ayrıca SOLAS, ISM Kod ve bayrak devleti talimatlarına uygun olarak acil durum görevlerini yerine getirdikleri kontrol edilmektedir.

2-    Yangın Emniyeti

Yangın Emniyeti’ne ilişkin eksikler sadece Romanya’da yapılan PSC denetimlerinde değil, tüm dünyada yapılan PSC denetimlerinde en çok tespit edilen eksikliklerdendir. 

Yapılan PSC denetimleri sonuçlarına göre yangın emniyeti kapsamında en çok kaydedilen eksikliklerin; gerektiği gibi çalışmayan ve tam olarak kapanmayan yangın damperleri sebebi ile kaydedildiği ortaya çıkmıştır. Gerektiği gibi çalışmayan ve kapanmayan yangın damperleri yangın ile mücadele durumlarında gemilerin ve gemi adamlarının emniyetini tehlikeye atmaktadır. Bu sebeple yangın damperlerinin gerektiği gibi çalışmaması durumu tutulma maddesi olarak kaydedilmektedir.

PSC Denetimlerine hazırlık amacıyla gemi sahipleri ve gemi personeline tavsiye edilen kontroller TL Newsletter bülteni üzerinde belirtilmektedir.

3-    Harita ve Notik Yayınlar

Haritalar ve Notik Yayınların güncel olmaması veya eksik olması konusu, Romanya’da yapılan PSC denetimlerinde daha önce tutulma sebebi olarak görülmemekte idi. Ancak 2016 yılı itibari ile Romanya’da yapılan denetimlerde bu kapsamda tutulma maddeleri kaydedilmeye başlanmıştır. 

Romanya’da yapılan denetimlerde harita ve notik yayınlar konusunda en çok tespit edilen maddeler TL Newsletter bülteni üzerinde belirtilmektedir.

4-    Personele Ait Dinlenme Kayıtları 

Dinlenme kayıtlarına ilişkin olarak PSC denetçilerinin bu alanda yaptıkları kontrollerin ve tespit edilen tutulma maddelerinin artışa geçtiği görülmektedir.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde PSC denetçileri çapraz kontrol yöntemi ile dinlenme kayıtlarını aşağıdaki diğer kayıtlar ile karşılıklı olarak kontrol etmektedirler. Bu alanda yapılan kontrollere ilişkin detaylar TL Newsletter bülteni üzerinde belirtilmektedir.

5-    ISM Büyük Uygunsuzlukları (ISM Major Non-Conformities)

Romanya limanlarında yapılan denetimler dahil olmak üzere tüm dünyada yapılan denetimlerde, PSC denetçileri tarafından tespit edilen eksiklikler neticesinde gemi üzerinde yürürlükte olan ve ISM Kod gereği zorunlu olan Emniyetli Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında veya etkinliğinde gözle görülür zafiyetler bulunması halinde ISM Kod kapsamında büyük uygunsuzluk kaydedilmektedir. Büyük uygunsuzluk kaydedildiği zaman, ISM SMC Belgesini yayınlayan yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geminin limandan kalkışında önce ISM Kod kapsamında bir ilave denetim yapılması ve Emniyetli Yönetim Sistemi’nin yürürlükte olduğunun teyit edilmesi istenmektedir.

6-    Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları

2016 yılında Romanya’nın taraf olduğu Paris ve Karadeniz Memorandumları tarafından iki ayrı “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası” uygulanacaktır. Paris Memorandumu için Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) kapsamında ve Karadeniz Memorandumu için Yük Bağlama Ekipmanları kapsamında denetimler 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları hakkında daha detaylı bilgiler; ilgili Türk Loydu Newsletter bültenleri üzerinde bulunabilir.

7-    Personel Aşinalık Eğitimleri ve İngilizce Dilbilgisi Seviyesi

Yapılan denetimlerde, Romanya limanlarını ziyaret eden gemilerin personelinin eğitimlerine ve özellikle gemiye özel acil durum prosedürleri, emniyet ekipmanlarının kullanımına ve haberleşme ekipmanlarının kullanımına yönelik aşinalık eğitimleri kapsamında sıkıntılar yaşandığı iletilmiştir. ISM Kod kapsamında, gemi personelinin acil durum prosedürleri ile emniyet ekipmanlarına ilişkin aşinalık eğitimleri verilmesinin zorunlu olduğu ancak çoğu zaman bu kuralın etkin olarak uygulanmadığı iletilmiştir. Özellikle sık aralıklarla gemi personeli değişimi yaşanması halinde bu durumun daha da önem kazanmasından hareketle, PSC denetimlerinde personel eğitimlerine özel önem verildiği bildirilmektedir.

8-    Raporlama Zorunlulukları

Romanya limanlarında yapılan denetimler dahil olmak üzere, tüm Paris memorandumu bölgesinde yapılan denetimlerde, gemilerin liman otoritelerine belirli zaman aralıkları ile vermek zorunda olduğu raporlara ilişkin olarak sorunlar yaşandığı ve raporların uygun zamanda ve şekilde yapılmaması hallerinde gemilerin tutulmasına varacak sorunlara yol açmaktadır.

Raporlamaya ilişkin detaylar TL Newsletter bülteni üzerinde belirtilmektedir.

9-    PSC Denetim Periyodunun Belirlenmesi

Paris Memorandumu ve diğer PSC memorandumları kurallarına göre, PSC denetimlerine tabii olacak gemilerin belirlenmesi için çeşitli hedefleme sistemleri kullanılmaktadır. Bu hedefleme sistemleri çerçevesinde gemilerin ne zaman denetleneceğine karar verilmektedir. Periyodik denetimler haricinde de PSC idareleri çeşitli sebepler ile gemilerin denetimlerine karar verebilirler.

PSC denetimlerine hazırlık olabilmek adına gemilerin ne zaman denetime gireceğinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla PSC Memorandumlarının hedefleme kuralları bilinmelidir.

Türk Loydu, Romanya’da 2015 yılında açtığı ofis ile ve tam zamanlı çalıştırdığı sörveyör/denetçi vasfına sahip uzman personeli ile Romanya’da Türk Loydu klaslı gemilere hizmet vermektedir. PSC denetimleri sırasında bir sorun yaşanması halinde hemen Türk Loydu’na bilgi vererek sörveyör talebinde bulunulması tavsiye edilmektedir.

Romanya’da yapılan PSC denetimlerine hazırlık amacıyla kullanılabilecek TL Newsletter son sayısına Türk Loydu web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

//www.turkloydu.org/tr-tr/yayinlar/bulten.aspx

YORUM EKLE
banner112
SIRADAKİ HABER

banner209

banner191

banner148

banner145

banner179

banner176