banner242

banner191

banner176

banner148

banner145

banner179

banner243

Eğitim Çalışanları Ne İş Olsa Yapıyor

Türk Eğitim-Sen'in anketine katılanların yüzde 57.7'sinin kendi görev alanları dışında ayrıca, 'Ne iş olsa yaptığı' da ortaya çıktı. Ankete katılanlar çarpıcı yanıtlar verdi

GUNDEM 29.03.2010, 02:22
Eğitim Çalışanları Ne İş Olsa Yapıyor

Eğitim Çalışanları Ne İş Olsa Yapıyor

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları’ konulu gerçekleştirdikleri anket çalışmasına göre, ankete katılanların yüzde 21.8’inin görevde yükselmelerle ilgili sınav yapılmasını istediklerini belirtti. Çarpıcı cevapların verildiği ankete katılanların yüzde 57.7’sinin kendi görev alanları dışında ayrıca, ‘Ne iş olsa yaptığı’ da ortaya çıktı.

Gazi’yle ortak
Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortaklaşa hazırladıkları anket çalışmasında, eğitim çalışanlarının meslekte karşılaştıkları en önemli sorunun ne olduğu sorusuna, katılımcıların yüzde 21.8’inin görevde yükselmelerle ilgili sınav yapılmasını istediklerini, yüzde 21.3’ü farklı kurumlarda aynı işi yapanlardan ücretlerinin ve özlük haklarının düşüklüğünü, yüzde 21’i ücret ve özlük hakları sorunlarını, yüzde 15.1’i eğitim-öğretim ödeneğinden faydalanamamayı, yüzde 12’si yandaş kayırmasını ve kadrolaşmayı, yüzde 8.4’ü ise tayinlerle ilgili sorunları, yüzde 0.4’ü de bilmediği işleri yaptırmalarını dile getirdi.

Yüzde 4.4’ü üniversiteli
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun ve Erzurum’da 382 eğitim çalışanı üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasında katılanların yüzde 79.3’ünün erkek, yüzde 20.7’sinin kadın olduğu, katılımcıların yüzde 85’inin evli, yüzde 12.6’sının bekar, yüzde 1.6’sının eşinden ayrılmış, yüzde 0.8’inin de eşinin vefat ettiği belirtildi. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 50.3’ü hizmetli, yüzde 17’si memur, yüzde 13.2’si veri hazırlayıcı, yüzde 7’si şef, yüzde 6.8’i teknisyen, yüzde 4.1’i şoför ve yüzde 1.6’sı ambar memuru ya da postacı olarak görev yapıyor. Ankete katılanların eğitim düzeylerine bakıldığında ise, yüzde 50.3’ünün ortaokul, yüzde 21.2’sinin ilkokul, yüzde 18.6’sının lise, yüzde 5.5’inin okur-yazar, yüzde 4.4’ünün de yüksekokul mezunu olduğu görülüyor. Ankete katılan eğitim çalışanlarının yüzde 16.8’i bir ilköğretim okulunda, yüzde 17.9’u bir ortaöğretim kurumunda, yüzde 16.5’i bir yükseköğretim kurumunda, yüzde 6.6’sı Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde, yüzde 10.4’ü bakanlık merkez teşkilatında, yüzde 29.9’u ise bakanlık taşra teşkilatı içerisinde, yüzde 1.9’u da üniversitede görev yapıyor. Katılımcıların yüzde 16’sının 1 çocuğu, yüzde 49.7’sinin 2 çocuğu, yüzde 24.2’sinin 3 çocuğu, yüzde 6’sının 4 çocuğu, yüzde 4.1’inin de 5 ve daha fazla çocuğu bulunuyor.

Yüzde 51.7’si kiracı
Ankette, katılımcıların yüzde 51.7’sinin kirada oturduğu, yüzde 30.5’inin ev sahibi olduğu belirtilirken, evin ailesinden miras kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 10.6, anne ve babasının yanında kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 4.2, lojmanda kaldığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 3 olarak yer alıyor. Kirada oturanlara aylık ne kadar kira ödedikleri sorusuna, ankete katılanların yüzde 50.5’i 250-350 TL, yüzde 28.6’sı 351-400 TL, yüzde 15.8’i 401-500 TL, yüzde 2.6’sı 501-600 TL, yine yüzde 2.5’i 601-700 TL kira ödediğini kaydetti. Ankete katılan eğitim çalışanlarının maaş durumlarına bakıldığında ise, yüzde 66.1’inin 600-900 TL, yüzde 27.2’sinin 901-bin 250 TL, yüzde 2.9’unin bin 251-bin 600 TL, 1.9’unun bin 601-2 bin TL, yüzde 1.9’u 2 bin TL üzerinde ücret aldığı belirtildi.


Yüzde 72’si alt gelirde
Eğitim çalışanlarının yüzde 72’sinin kendisini alt gelir grubunda, yüzde 27.7’sinin orta gelir grubunda gördüğü ankette, kendisini üst gelir grubunda görenlerin oranı ise sadece yüzde 0.3 olarak belirtildi. Ankete katılanların yüzde 68.2’si eğitim çalışanlarının bulundukları derece ve kademe ile eğitim düzeylerinin uyumlu olduğunu belirtirken, yüzde 31.8’i derece ve kademe ile eğitim düzeylerinin uyumlu olmadığını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 80.6’sı 8 saat çalıştıklarını, yüzde 10.7’si mesai saatlerinin belirsiz olduğunu, yüzde 8,7’si de çalışma saatlerinin çok fazla olduğunu söyledi.
Çalışmaya katılan eğitim çalışanlarından yüzde 70.5’i çalıştıkları kurumdaki personel sayısının yetersiz olduğunu belirtirken, eğitim çalışanlarından yüzde 29.5’i ise, çalıştıkları iş yerindeki personel sayısının yeterli olduğunu ifade etti.
Ankette eğitim çalışanlarından yüzde 57.3’ünün görev tanımına uygun işleri yerine getirdiği, buna karşın, yüzde 42.7’sinin görev tanımı dışındaki işleri de yaptığı yer aldı. 

Amirlerin tutumu kötü
Eğitim çalışanlarının kurumlarındaki çalışma koşullarından memnun olmama nedenleri incelendiğinde, öne çıkan ilk sorun olarak yüzde 47.1’i ‘amirlerin tutum ve davranışları’ yanıtını verdi. Çalışanların memnuniyetsizlik nedenlerinden öne çıkan bir diğeri, yüzde 35.3’lük bir oran ile ‘görev alanlarının belirsizliği’ dikkati çekti. Yüzde 10.9 ‘mesai saatlerinin düzensizliği’, yüzde 5.9’u personel yetersizliği ve yüzde 0.8’i de öğrencilerin olumsuz tutumlarından şikayetçi olduğunu bildirdi. 

Boya, badana ve tamirat en çok yapılan iş
Görev tanımı dışındaki işleri de yaptığını ifade edenlerden ‘her işi yaparım’ diyenlerin oranının yüzde 57.7 olduğu görüldü. Ayrıca, yüzde 17.1’i ‘idarecilerin özel işlerini yaparım’ diye yanıt verdi. Ankete katılanların yüzde 10.8 boya, badana, tamirat işleri, yüzde 7.2’si kalorifer yakma, yüzde 5.4’ü bahçe işleri, yüzde 0,9’u arşiv, yine yüzde 0,9’u taşınır kayıt kontrol yaptığını kaydetti. Eğitim çalışanlarının okul/kurumdaki görev tanımına uygun olmayan işleri yapma nedenlerine bakıldığında ise, katılımcılardan yüzde 24.3’ü görev tanımını bilmediğini, yüzde 30.4’ü okul/kurum idarecileri baskısından, yüzde 42.5’i ise çalışma arkadaşlarıyla birlikte hareket etmek için görev tanımına uymayan işleri de yaptıklarını ifade etti. Katılanların sadece yüzde 2.8’i görev tanımına uymayan işleri isteyerek yaptığını belirtti. Eğitim çalışanının, görev tanımı dışındaki işleri de yapmaya zorlanmasında ve yöneltilmesinde personel yetersizliğinin de belirleyici bir faktör. Çalışmaya katılan eğitim çalışanlarından yüzde 84.9’u görev tanımı dışı işleri yaptıklarında herhangi bir ücret almadıklarını belirtirken, sadece yüzde 1.3’ü görev tanımı dışı işleri yaptıklarında ücret aldıklarını söyledi. Katılımcılardan yüzde 13.8’i görev tanımı içinde bulunmayan işlerin yapmalarından dolayı ‘bazen’ ücret aldıklarını ifade etti.

Yorumlar (0)
8
açık
Günün Anketi Tümü
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
DenizHaber.Com Tema güncellemesi yaptık. Yeni site dizaynımızı nasıl buldunuz?
banner102