banner246

banner176

banner242

banner191

banner148

banner179

banner248

banner145

Ayrımcılığa Rekor Ceza

''Demokratik açılım'' sürecinde kurulacak ''Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu''na ilişkin kanun tasarısı taslağı hazırlandı.

GUNDEM 17.03.2010, 10:42
1848
Ayrımcılığa Rekor Ceza

Ayrımcılığa Rekor Ceza

''Demokratik açılım'' sürecinde kurulacak ''Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu''na ilişkin kanun tasarısı taslağı hazırlandı. Taslağa göre, ayrımcı uygulamanın etki ve sonuçlarının ağırlığı oranında bin TL'den 500 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak.

Görüşleri alınmak üzere çeşitli kurumlara gönderilen 21 maddelik taslak, ''cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı ayrımcılığın yasaklanmasını'' öngörüyor.
Taslağa göre; eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür ve turizm hizmetlerini sunan kamu kurumları ile özel gerçek ve tüzel kişiler, yürüttükleri hiçbir faaliyet bakımından bu hizmetlerden yararlanan, yararlanmak üzere başvuran veya bilgi almak isteyenler aleyhine ayrımcılık yapamayacak.
Bu hizmetlerin tasarlanması ve sunulmasından sorumlu kişi ve kurumlar, farklı engelli gruplarının ihtiyaçlarını dikkate almak ve makul düzenleme yapmakla yükümlü olacak.
Seçme ve seçilme hakkı dahil olmak üzere, kamusal yaşama katılım ile dernek, vakıf, sendika ve meslek örgütlerine üye olma, organlarına seçilme gibi bakımlardan da yine hiç kimse aleyhine ayrımcı yaklaşım sergilenemeyecek.
Ancak, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, meslekte aranan zorunlu nitelikleri sağlamak ve belli bir dine ilişkin din hizmeti veren eğitim-öğretim kurumlarına sadece o dine mensup kişilerin kabul etmek için yapılacak farklı muamele ayrımcılık sayılamayacak.

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu

Bu kanun ve ayrımcılıkla ilgili diğer mevzuatla verilecek görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip ''Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu'' kurulacak.

Ücretsiz başvuru hattı olacak

Ayrımcılık iddiasında bulunan herkes kurula başvurabilecek. Başvurular yazılı dilekçe, elektronik posta, tutanağa geçirilen sözlü başvuru yollarıyla yapılabilecek. Kurula, bütün operatörlerden ücretsiz olarak ulaşılabilecek bir başvuru hattı tahsis edilecek.
Kurula başvurular, her türlü dava açma süresini durduracak.

500 BİN TL'ye kadar para cezası uygulanacak

Ayrımcı uygulamanın etki ve sonuçlarının ağırlığı oranında bin TL'den 500 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayacak olan kurul, saptadığı ayrımcı uygulamalarla ilgili suç duyurusunda da bulunabilecek.
Kurul, ayrımcı uygulamalarla ilgili tazminat dışındaki yargı kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini de denetleyecek. Kararların uygulanmaması durumunda, yine bin TL'den 500 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulayacak. Para cezası verilmesi, yargı kararını uygulama yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak. Yargı kararlarının uygulanmaması durumunda, bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek idari para cezalarının ayrımcı uygulamalardan sorumlu kamu görevlisi ya da görevlilerine rücu edilmesi zorunlu olacak.
Kurul teşkilatının 90 adet kadrosu olacak. (aa)

Yorumlar (0)
banner255
9
parçalı bulutlu
banner102
banner85
Günün Karikatürü Tümü