banner246

banner176

banner242

banner191

banner249

banner148

banner244

banner179

banner248

banner145

Askerlik Kanunu Değişiyor

Askerlik Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa teklifi, bu hafta TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülecek.

GUNDEM 06.01.2009, 00:44
1873
Askerlik Kanunu Değişiyor

Askerlik Kanunu Değişiyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Kemal Yardımcı tarafından verilen, Askerlik Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik içeren teklife göre, çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden kazananların askerlik işlemlerine, vatandaşlığı kaybettikleri tarihteki durumlarına göre devam edilecek.

Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, akıbeti meçhul kalan, hakkında gaiplik kararı alınan veya maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların; baba ve annesinin müşterek olarak talep ettiği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın talep ettiği kardeşlerden biri, istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındaysa terhis edilecek.

Baba veya annesinin müştereken anlaşamadıkları veya her ikisinin de ölmüş olması durumunda; öncelikle silah altında olan kardeşi varsa, istekli olması halinde terhis edilecek. Silah altında kardeşi yoksa veya silah altında olan kardeşi terhis olmak istemezse askerlik hizmeti sırası gelen ilk kardeş, istekli olmadıkça askerliğe alınmayacak.

Şehitlerin kardeşleri istekli olmadıkça askere alınmayacak

Askerlik yaparken Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı, istekli olmadıkça askerliğe alınmayacak, askerlik yapanlar ise istekleri halinde terhis edilecek.

Askerlik çağına girenlerden yoklama devresinde bulunanlar, biri, 20 yaşına girdikleri senenin 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında ilk, diğeri ise her askerlik dairesi dahilinde 1 Temmuz-31 Ekim'e kadar iki yoklamaya tabi tutulacak. Bu yoklamalar yapılırken, her yıl yedeklerin de yoklamaları yapılacak. Yedeklik yoklama yaş sınırı, ihtiyaç halinde Milli Savunma Bakanlığınca 10 yıla kadar indirilebilecek.

Askerlik meclisinde bulunması gereken askeri hekimler, Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilecek. Yeterli sayıda askeri hekim bulunmaması halinde, sivil hekimler mülki amirler tarafından görevlendirilecek.

Askerlik şubeleri, son yoklama tarihlerini mahallin en yüksek mülki amirine bildirerek, askerlik meclisinin belirlenen günde toplanmasın ve muhtarların, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin muhtarlıklarda asılarak ilan edilecek listeleriyle birlikte belirlenen günde gelmelerini isteyecek.

TRT'den tebligat dönemi

Askerlik işlemlerinde yazılı tebligat uygulamasına son verilecek, TRT aracılığıyla yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin son yoklamalarının yapılacağı, TRT aracılığıyla duyurulacak. Bu duyuru, hükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. Son yoklama sırasında, askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine gelmemiş ve gelmeyiş sebebini bildirmemiş kişiler, yoklama kaçağı kabul edilecek.

Yoklama kaçakları ve bakayalar, yakalanmaları için Milli Savunma Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına, askerlik şubelerince de mahallin en büyük mülki amirine bildirilecek. Yakalananlar, en geç 24 saat içinde en yakın şubeye getirilecek. Askerlik şubesi tarafından teslim alınmayanlar, kolluk tarafından derhal serbest bırakılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte tebligatsız saklı, yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların askerlik şubelerine müracaat etmeleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından TRT aracılığıyla duyurulacak.

Bu duyuru, yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak. Yapılan duyuruya rağmen 3 ay içerisinde askerlik şubesine başvurmayanlar hakkında, tebligatlı işlem yapılacak.

Ülke menfaatine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikte haritaların üretim ve kullanımının önlenmesi amacıyla harita, atlas, küre ile harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için Harita Genel Komutanlığı'ndan uygunluk onayı alınması zorunlu olacak.

Yedek subayların terfisi yeniden düzenleniyor


Yedek subayların terfisi yeniden düzenleniyor. Buna göre, yedek subaylar, barışta; silah altında geçen süreleri, hizmet sürelerinden sayılmak suretiyle muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilecek. Yedek subaylar, seferde; muvazzaf subaylar gibi terfi ettirilecek. Yedek subayların terfi şart, usul ve esasları hakkında TSK Personel Kanunu hükümleri uygulanacak. Astsubay üstçavuş ve kıdemli üstçavuş rütbe bekleme süresi, 3 yıldan 6 yıla çıkartılıyor.

Üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme süresine tabi olacak astsubaylardan; kıdem alanlara, rütbe terfi şartları bakımından fiili bekleme sütresinin üçte ikisi oranında sicil bulunma şartı getirilirken, üstün başarı nedeniyle terfi edecek üstçavuş ve kıdemli üstçavuşların sadece bu rütbelerine ait sicil notu ortalaması yüzde 95 ve üzerinde olması gerekecek.

Astsubaylıktan subaylığa müracaat yılı, 7 ile 9. hizmet yıllarından 5 ile 7. hizmet yıllarına alınıyor. Bu düzenlemeyle, astsubayların kişisel ve mesleki gelişim alanlarına odaklanması, motivasyonlarının artırılması, subaylığa teşvik edilmeleri, statüler arası geçişin kolaylaştırılması, subaylık nosyonunun genç yaşlarda kazanmaları, nitelikli ve başarılı personelin subay yapılması amaçlanıyor.

Rütbe bekleme sürelerinin yükseltilmesi paralelinde, üstçavuş ve kıdemli üstçavuş rütbeleri için "kademeli" tanımı getiriliyor.

Üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık rütbe bekleme süresine tabi olacak astsubayların hizmet tazminat oranları, mali hak kaybına uğramayacak şekilde yeni rütbe bekleme süresine göre yeniden düzenleniyor.

Üstçavuşluk ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık rütbe bekleme süresine tabi olacak, lise ve dengi okul seviyesinde mezun olan astsubayların birinci dereceye yükselme şartları da yeniden belirleniyor.

TSK tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddesinden hizmet dışı bırakılan, hurdaya ayrılan ve ihtiyaç fazlaları kiralanabilecek. Teklifin, 8 Ocak Perşembe günü TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülmesi ve kısa sürede yasalaşması bekleniyor.

Yorumlar (0)
23
açık
banner102
Günün Karikatürü Tümü