banner242

banner176

banner246

banner191

banner249

banner148

banner145

banner179

banner248

banner243

Uluslararası Emniyet Kodunda Düzenleme

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNCEL 28.10.2009, 09:28
1779
Uluslararası Emniyet Kodunda Düzenleme

EMNİYET KODUNDA DÜZENLEME

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

 
Yönetmelik, ''Türk bayraklı gemi ve deniz araçları ile işletmecilerinin Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu'na uymasının sağlanması, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirlenmeyi önleme, gemilerin emniyetli olarak işletilmesi ve yönetilmesi için işletmeciler tarafından, işletmeci ve gemi tabanlı Emniyet Yönetimi Sistemi'nin kurulması, uygulanması ve uygun şekilde sürdürülmesi ve bunların idare tarafından kontrollerinin yapılması'' ile ilgili usul ve esasları belirliyor.

Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı yüksek süratli yolcu gemileri dahil tüm yolcu gemileri, uluslararası sefer yapan Türk bayraklı 500 groston ve üzeri tonajdaki yüksek süratli yük gemileri dahil petrol tankerleri, kimyasal tankerler, gaz taşıyıcılar, dökme yük gemileri ve diğer tüm yük gemileri; uluslararası sefer yapan Türk bayraklı 500 groston ve üzeri tonajdaki hareketli açık deniz sondaj ünitesi cinsinden olan deniz araçları; ulusal sefer yapan hat iznine sahip yolcu gemileri; bu gemilerin işletmecileri, atanmış kişileri, yetkilendirilmiş kuruluşları ve kendilerine yetki, görev ve sorumluluk verilmiş diğer kurum ve kuruluşlar, iş ve işlemler bu yönetmelik kapsamında değerlendirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gemileri, ticari maksat ile kullanılmayan devlet gemileri ve balıkçı gemileri ile ilgili iş ve işlemler bu yönetmelik kapsamında olmayacak. Emniyet Yönetimi Sistemi, denizde emniyeti sağlamayı, yaralanma ve can kaybı ile başta çevreye, deniz ortamına veya mala gelecek zararların önlenmesini amaçlıyor. Emniyet Yönetimi Sistemi, işletmeci organizasyonun herhangi bir zamanda gemileri ilgilendiren tehlike, kaza ve acil durumlara müdahale edebilmesini sağlayan tedbirleri içerecek.

Her işletmeci, kuralları yönetmelikte belirlenen Emniyet Yönetimi Sistemi oluşturacak ve uygulayacak. İşletmeci tarafından, ''geminin emniyetini izlemekten ve gemi operasyonları için yeterli sahil kaynağı sağlamaktan sorumlu olan, gemi ile işletmeci arasında bir bağ oluşturmak için üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere işletmecinin tüm yönetim seviyeleri ile doğrudan temas kurabilen bir kişi (Designated Person Ashore-DPA)'' atayacak.

İşletmeci, emniyet ve kirliliği önleme ile ilgili çalışmaları yöneten, gerçekleştiren ve doğrulayan tüm personelin sorumluluklarını, yetkilerini ve aralarındaki hiyerarşiyi yazılı olarak belirleyecek.

Gemi Operasyon Planları

İşletmeci, personelin ve geminin emniyeti ve çevrenin korunması ile ilgili önemli gemi operasyonlarına yönelik usul, plan ve esaslar ile kontrol listelerini hazırlayacak.

Gemide meydana gelebilecek muhtemel acil durumları tanımlama ve müdahaleye yönelik usuller oluşturma, acil durum faaliyetlerine hazırlık için talim, tatbikat ve eğitime ilişkin programlar hazırlama sorumluluğu da işletmecide olacak.

İşletmeci, aniden bozulması halinde tehlikeli durumlara yol açabilecek ekipman ve teknik sistemleri belirleyecek. Emniyet yönetimi sisteminde bu ekipman ve sistemlerin güvenilirliğini desteklemeyi amaçlayan özel tedbirlere yer verilecek. İşletmeci, emniyet ve kirliliği önleme faaliyetlerinin Emniyet Yönetimi Sistemi'ne uygun olup olmadığını doğrulamak üzere iç denetimleri gerçekleştirecek. İç denetimler, 12 ayı aşmayan aralıklarla gemide ve şirkette yürütülecek. Bu aralık istisnai durumlarda en fazla üç ay aşılabilecek.

Yabancı bayraklı gemi/gemiler işleten işletmeci, filosuna Türk bayraklı bir gemi dahil ettiğinde, işletmeciye yeni kurulmuş bir işletme gibi Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu hükümleri uygulanacak.

Denizcilik Müsteşarlığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından kabul edilen gemilerin emniyet yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu'nun uygulanmasından sorumlu olacak.

Yönetmelikteki, ''İç denetimler 12 ayı aşmayan aralıklarla gemide ve şirkette yürütülür. Bu aralık istisnai durumlarda en fazla 3 ayı aşabilir'' hükmü ile Emniyet Yönetimi Belgesi'nin düzenlenmesi ile ilgili bazı hükümler 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmeliğin diğer hükümleri ise bugünden itibaren yürürlükte olacak.

Yorumlar (0)
19
açık
Günün Karikatürü Tümü